သတင္း

more

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စၾကဝဠာ ******************************************************** ျဖစ္တည္ေနေသာသဘာဝတရား၊ ေရေျမဥတု ေတာေတာင္ စၾကဝဠာအတြင္းရွိရွိသမွ် အရာအားလံုးကုိစူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးတည္ရွိေနေၾကာင္း ရည္ညႊန္းထားျခင္းကို…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ အာဃာတ၊ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္၊ အမုန္းပြား လိုစိတ္မ်ား ထိန္းမရေအာင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ဤျငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ အမဂၤလာမ်ား…
လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၃

မ်ိဳးဆက္သစ္ ကံထူးရွင္မ်ားအနက္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တခ်ိဳ႕က သာဝႀကီးမ်ား၏ ေျခရာအား ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္သည့္အေနျဖင့္ ႏွံေကာင္တစ္ ေကာင္အား မေတာ္တဆနင္းမိ၍…

အေတြးအျမင္

more
 • က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စၾကဝဠာ ******************************************************** ျဖစ္တည္ေနေသာသဘာဝတရား၊ ေရေျမဥတု ေတာေတာင္ စၾကဝဠာအတြင္းရွိရွိသမွ် အရာအားလံုးကုိစူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးတည္ရွိေနေၾကာင္း ရည္ညႊန္းထားျခင္းကို ဒီဗီဒီယိုေလးကေန ရွင္းျပေပးပါလိမ့္မယ္။
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

  ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ အာဃာတ၊ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္၊ အမုန္းပြား လိုစိတ္မ်ား ထိန္းမရေအာင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ဤျငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ အမဂၤလာမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ေခတ္တြင္ ေမတၱာကရုဏာ ႏွင့္…
 • လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၃

  မ်ိဳးဆက္သစ္ ကံထူးရွင္မ်ားအနက္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တခ်ိဳ႕က သာဝႀကီးမ်ား၏ ေျခရာအား ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္သည့္အေနျဖင့္ ႏွံေကာင္တစ္ ေကာင္အား မေတာ္တဆနင္းမိ၍ ၎တြက္ေပးခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို စံုးစမ္းသိရွိ ရန္အလို႔ငွာ ခလီဖါေခါင္းေဆာင္ႀကီး…

အေတြးအျမင္

more
 • က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စၾကဝဠာ ******************************************************** ျဖစ္တည္ေနေသာသဘာဝတရား၊ ေရေျမဥတု ေတာေတာင္ စၾကဝဠာအတြင္းရွိရွိသမွ် အရာအားလံုးကုိစူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးတည္ရွိေနေၾကာင္း ရည္ညႊန္းထားျခင္းကို ဒီဗီဒီယိုေလးကေန ရွင္းျပေပးပါလိမ့္မယ္။
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

  ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ အာဃာတ၊ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္၊ အမုန္းပြား လိုစိတ္မ်ား ထိန္းမရေအာင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ဤျငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ အမဂၤလာမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ေခတ္တြင္ ေမတၱာကရုဏာ ႏွင့္ သနားၾကင္နာမႈကုိ ေလ ႏွင့္ ေရထက္မက လိုအပ္ေနပါျပီ။…
 • လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၃

  မ်ိဳးဆက္သစ္ ကံထူးရွင္မ်ားအနက္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တခ်ိဳ႕က သာဝႀကီးမ်ား၏ ေျခရာအား ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္သည့္အေနျဖင့္ ႏွံေကာင္တစ္ ေကာင္အား မေတာ္တဆနင္းမိ၍ ၎တြက္ေပးခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို စံုးစမ္းသိရွိ ရန္အလို႔ငွာ ခလီဖါေခါင္းေဆာင္ႀကီး ရံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္အထိ အေျပးအ လႊား သြားေရာက္…
 • လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၂

  လူသားအဓိကဝါဒသည္ ေမတၱာဝါဒျဖစ္ျပီး ၎ကို ယေန႔ေခတ္တြင္ လူ သားမ်ားက မဆင္မျခင္ေျပာဆိုလ်က္ ၎၏အႏွစ္သာရအား ကြဲျပားျခားနားေသာ လြဲမွားသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ လိုရာဆြဲ တင္ျပလာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ထုိင္ဝုိင္းမ်ားတြင္ ဂ်ီဟားဒ္ ႏွင့္ အစၥလာမ္အေၾကာင္းကို စိတ္ရႈပ္လာ ေအာင္၊…
 • လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၁

  ေခတ္သစ္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေမတၱာတရားသည္ အမ်ားဆံုး ႏွင့္ အလိုအပ္ဆံုးကိစၥအျဖစ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကသည္။ အမွန္မွာ ေမတၱာသည္ ႏွလံုး သားေလာကျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္မႈ ႏွင္းဆီကို မည္သည့္အခါမွ် ညႇဳိးႏြမ္းျခင္းမရွိ ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ ထာဝရ…
 • ၿငိမ္းေအးျခင္းအစ ေမတၱာက…

  သူေတာ္စင္ႀကီး ရူမီသခင္က ႏွလံုးသားစကားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ပံုျပင္ ေျပာျပသကဲ့သို႔ စိတ္ဝိညာဥ္တုိင္းက ဤနက္ရႈိင္းမႈကို ခံစားပါလိမ့္မည္။ ရူမီသခင္ က “လာၾက၊ လာၾက၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၾက၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ ဘဝနစ္ျမဳပ္ထားသူမ်ား ျဖစ္၏။…
 • What is the purpose of human life? (Myanmar Subtitle)

  ဘဝရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ဆုိတာဘာလဲ? ******************************************* ကမာၻဦးအစ လူသားျဖစ္တဲ့ အာဒမ္(အ)ကိုဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွစၿပီး ယေန႔ထိလူသားမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္ေနထုိင္ေနၾကဆဲ။ အဲဒီလူသားေတြကို ဘာေၾကာင့္ဖန္ဆင္းခဲ့ရသလဲဆိုတာကို အစၥလာမ့္ရႈေထာင့္အရ ဒီဗီဒီယိုေလးက ရွင္းျပထားပါတယ္။
 • သဘာဝအလွတရားအား ေမတၱာျဖင့္ရႈျမင္ခံစားရာ၏

  ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လူသားအေပၚ ေမတၱာထားျခင္း သည္ ဖန္ဆင္းခံမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေစသည့္ အရည္အေသြးျဖစ္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပင္ကိုယ္အႏွစ္သာရကို စူးစမ္းေလ့လာျပီး သိနားလည္သေဘာေပါက္မႈအေပၚ မွီ တည္ေနေသာ ထုိအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ၾကား ဆက္ ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္းကို ခံစားၾကသည္။…

လူမႈေရး

more
 • က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စၾကဝဠာ ******************************************************** ျဖစ္တည္ေနေသာသဘာဝတရား၊ ေရေျမဥတု ေတာေတာင္ စၾကဝဠာအတြင္းရွိရွိသမွ် အရာအားလံုးကုိစူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးတည္ရွိေနေၾကာင္း ရည္ညႊန္းထားျခင္းကို ဒီဗီဒီယိုေလးကေန ရွင္းျပေပးပါလိမ့္မယ္။
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

  ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ အာဃာတ၊ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္၊ အမုန္းပြား လိုစိတ္မ်ား ထိန္းမရေအာင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ဤျငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ အမဂၤလာမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ေခတ္တြင္ ေမတၱာကရုဏာ ႏွင့္…
 • လူသားဝါဒ ႏွင့္ လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၃

  မ်ိဳးဆက္သစ္ ကံထူးရွင္မ်ားအနက္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တခ်ိဳ႕က သာဝႀကီးမ်ား၏ ေျခရာအား ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္သည့္အေနျဖင့္ ႏွံေကာင္တစ္ ေကာင္အား မေတာ္တဆနင္းမိ၍ ၎တြက္ေပးခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို စံုးစမ္းသိရွိ ရန္အလို႔ငွာ ခလီဖါေခါင္းေဆာင္ႀကီး…

ပညာေရး

more