သတင္း

more
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၅)

အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အရွင့္ထံဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ ပီတိမ်က္ရည္ျဖာလ်က္ အနားယူၾကသည္။ ထုိစဥ္ အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အရွင္ျမတ္အား…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၄)

စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ေမတၱာရွင္တစ္ဦး၏ အျမင့္ ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုး အရွင္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ မိမိ၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၃)

ေမတၱာကို ႏွလံုးသားခ်ိဳင့္ဝွမ္း၌ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ရြက္ဖ်င္တဲအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ မျငိမ္းသက္မႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ႏွင့္…

အေတြးအျမင္

more
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၅)

  အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အရွင့္ထံဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ ပီတိမ်က္ရည္ျဖာလ်က္ အနားယူၾကသည္။ ထုိစဥ္ အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အရွင္ျမတ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည္ဟု ခံစားလ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္၌…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၄)

  စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ေမတၱာရွင္တစ္ဦး၏ အျမင့္ ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုး အရွင္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ မိမိ၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ စိတ္မကူးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပီးျပည့္စံုမႈ အဆင့္ရရွိေစ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား စိတ္တည္ျငိမ္မႈ၊…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၃)

  ေမတၱာကို ႏွလံုးသားခ်ိဳင့္ဝွမ္း၌ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ရြက္ဖ်င္တဲအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ မျငိမ္းသက္မႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ႏွင့္ ေဘးဒုကၡ၊ အခ်ိဳ ႏွင့္ အစပ္၊ စိတ္သက္သာမႈ…

အေတြးအျမင္

more
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၅)

  အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အရွင့္ထံဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ ပီတိမ်က္ရည္ျဖာလ်က္ အနားယူၾကသည္။ ထုိစဥ္ အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အရွင္ျမတ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည္ဟု ခံစားလ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို ဂရုမျပဳႏိုင္ရံုမက စိတ္ခ်မ္း သာစြာ ေမ်ာေန၍…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၄)

  စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ေမတၱာရွင္တစ္ဦး၏ အျမင့္ ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုး အရွင္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ မိမိ၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ စိတ္မကူးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပီးျပည့္စံုမႈ အဆင့္ရရွိေစ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား စိတ္တည္ျငိမ္မႈ၊ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈ၊ ေမတၱာ၊ တမ္းတမႈ ႏွင့္ တျခားအေျခအေနေကာင္းမ်ား…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၃)

  ေမတၱာကို ႏွလံုးသားခ်ိဳင့္ဝွမ္း၌ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ရြက္ဖ်င္တဲအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ မျငိမ္းသက္မႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ႏွင့္ ေဘးဒုကၡ၊ အခ်ိဳ ႏွင့္ အစပ္၊ စိတ္သက္သာမႈ ႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈစသည့္…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၂)

  အရွင္ျမတ္ကို နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာအခါ ေၾကြးရွင္ကဲ့သို႔ မျပဳမူဘဲ ေၾကြးတင္သူအျဖစ္သာ အစဥ္အျမဲ ခံစားေလ့ရွိၾကသည္။ ရာဘီယာ အလ္အဒါဝီယာသခင္မ၏  ေအာက္ပါသံုးသပ္ခ်က္က မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းပါ သည္။ “အရွင့္ထံမွ သုခဘံုနန္း ရရွိရန္အလို႔ငွာ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးမ ခဝပ္နာခံေန ျခင္း…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၁)

  ပီတိခံစားရေလေလ ႏွလံုးသားထဲ၌ သူတို႔၏ ဆုေတာင္းသံလည္း ပို၍ က်ယ္ေလာင္လာေလေလ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အရွင္ျမတ္အား ခဝပ္နာခံ လ်က္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းတြင္ မည္သည့္အခါမွ် မတင္းတိမ္ၾကေပ။ “ခဝပ္နာခံမႈ၌ ပီတိပိုခံစားပါရေစ”ဟုသာ ထပ္တလဲလဲ ဆႏၵျပဳၾကသည္။ ထုိသို႔ အရွင့္ထံ…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၀)

  အမွန္မွာ ေမတၱာသည္ ဘုရင္ျဖစ္ျပီး ႏွလံုးသားသည္ ဘုရင္၏ ပလႅင္ျဖစ္ သည္။ အေဝးဆံုးေထာင့္တစ္ေနရာကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ တမ္းတ၍ ဝတ္ျပဳရာ အခင္းေပၚ ညည္းညဴခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ေနျခင္းသည္ ဘုရင္၏ ဆုေတာင္းသံမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိညည္းညဴသံမ်ားသည္ အရွင့္ထံ…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၉)

  မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ လူသားေခါင္းေဆာင္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ဖန္ ဆင္းရွင္ေနရာ၌ ထား၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကျပီး ယံုၾကည္သူမ်ားက တစ္ပါးတည္းေသာ ဖန္ဆင္းရွင္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ လူသားအားလံုးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။ အရွင့္သိစိတ္မျပတ္ထားေသာ ေမတၱာကို ယံုၾကည္မႈသစၥာ ႏွင့္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈအားျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားႏိုင္ျပီး…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၈)

  ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အရွင္ျမတ္အား စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္ေတာ္၊ ဆႏၵ ေတာ္ ႏွင့္ ကိုးကြယ္ထုိက္ေသာ အရွင္အျဖစ္ ႏွလံုးသြင္းထားလ်က္ အေကာင္းအ ဆိုး၊ အက်ိဳးဆက္အားလံုးထက္ ပို၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသည္။ သူတို႔သည္ ကိစၥရပ္ တုိင္းကို အရွင့္သိစိတ္မျပတ္ထား၍ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျပီး…

လူမႈေရး

more
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၅)

  အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အရွင့္ထံဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ ပီတိမ်က္ရည္ျဖာလ်က္ အနားယူၾကသည္။ ထုိစဥ္ အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အရွင္ျမတ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည္ဟု ခံစားလ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္၌…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၄)

  စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ေမတၱာရွင္တစ္ဦး၏ အျမင့္ ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုး အရွင္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ မိမိ၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ စိတ္မကူးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပီးျပည့္စံုမႈ အဆင့္ရရွိေစ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား စိတ္တည္ျငိမ္မႈ၊…
 • အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၃)

  ေမတၱာကို ႏွလံုးသားခ်ိဳင့္ဝွမ္း၌ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ရြက္ဖ်င္တဲအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ မျငိမ္းသက္မႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ႏွင့္ ေဘးဒုကၡ၊ အခ်ိဳ ႏွင့္ အစပ္၊ စိတ္သက္သာမႈ…

ပညာေရး

more