သတင္း

more
သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၁)

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ႏိုးၾကားေရးတြင္ ဇဲြလံု႔လစိုက္၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစား ရမည္ကို ယခင္အေတြ႕အႀကံဳအရ…
သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (အပိုင္း – ၁)

သင့္ရင္ခြင္အား လူတုိင္း၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ သမုဒၵရာတစ္မွ် က်ယ္ဝန္းေစပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် စိတ္ထိခိုက္ေစျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္းမျပဳဘဲ…

အေတြးအျမင္

more
 • သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၁)

  ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ႏိုးၾကားေရးတြင္ ဇဲြလံု႔လစိုက္၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစား ရမည္ကို ယခင္အေတြ႕အႀကံဳအရ သိရသည္။ ဆန္႔က်င္ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔…
 • သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (နိဂံုး)

  အရွင္ျမတ္စီမံေတာ္မူသည့္ အေျခအေနအား အရွိအတုိင္း ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံၾကပါ။ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာနစလံုး၌ အထီးက်န္မႈမွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ အမွန္တရားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိဆက္ဆံခံယူသည့္ ပံုစံအ တုိင္း…
 • သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (အပိုင္း – ၁)

  သင့္ရင္ခြင္အား လူတုိင္း၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ သမုဒၵရာတစ္မွ် က်ယ္ဝန္းေစပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် စိတ္ထိခိုက္ေစျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္းမျပဳဘဲ လူသားအတြက္ ထာဝရအၾကင္နာတရားကို အျမတ္တႏိုး ရင္မွာ ပိုက္ထားလ်က္…

အေတြးအျမင္

more
 • သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၁)

  ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ႏိုးၾကားေရးတြင္ ဇဲြလံု႔လစိုက္၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစား ရမည္ကို ယခင္အေတြ႕အႀကံဳအရ သိရသည္။ ဆန္႔က်င္ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ မည့္ႏွစ္မ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး…
 • သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (နိဂံုး)

  အရွင္ျမတ္စီမံေတာ္မူသည့္ အေျခအေနအား အရွိအတုိင္း ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံၾကပါ။ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာနစလံုး၌ အထီးက်န္မႈမွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ အမွန္တရားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိဆက္ဆံခံယူသည့္ ပံုစံအ တုိင္း တျခားသူအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံၾကပါ။ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံုတရားကို အသံုးမခ်သူမ်ား၊ ေတြေဝမိုက္မဲမႈ…
 • သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (အပိုင္း – ၁)

  သင့္ရင္ခြင္အား လူတုိင္း၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ သမုဒၵရာတစ္မွ် က်ယ္ဝန္းေစပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် စိတ္ထိခိုက္ေစျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္းမျပဳဘဲ လူသားအတြက္ ထာဝရအၾကင္နာတရားကို အျမတ္တႏိုး ရင္မွာ ပိုက္ထားလ်က္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈသစၥာကို သတိႀကီးစြာ ထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔။ ေကာင္းမႈသီလျပဳလုပ္သူတို႔ကို…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (နိဂံုး)

  ဤႏွလံုးလွရွင္မ်ားသည္ “မိမိမႏွစ္သက္ေသာအရာကို တျခားသူတို႔အား ေပးကမ္းရန္ ဆႏၵမျပဳၾကပါႏွင့္”ဟူေသာ အဆုိထက္ပို၍ လူသားအက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ရွိသမွ် စြမ္းအားျဖင့္ မနားတမ္းရုန္းကန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ အကန္႔အ သတ္ျမင့္မားသည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားေၾကာင့္ ႏွလံုးလွရွင္မ်ားက အၾကင္နာတရား မဲ့သည့္ အာဏာရွင္တို႔၏ ႏွလံုးသား၌ပင္  …
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၇)

  မည္သို႔ပင္ အၾကင္နာ ႏွင့္ ညႇာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳပါေစ။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိတို႔ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္ျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအား ေႏွာင့္ယွက္ေစျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ ကိုယ္ပိုင္အေျခ ခံမူဝါဒမ်ားကိုသာ မွီခိုအားထား၍ ရပ္တည္ၾကသည္။ သူတို႔၏…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၆)

  ႏိုင္ငံေရးသမား ရဲေဘာ္ရဲဖက္တခ်ိဳ႕က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူတို႔၏ တည္ရွိမႈကို ေလးစားလက္ခံလာျခင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား လံုျခံဳစိတ္ခ် မႈရွိရန္ တျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ရန္လိုမႈကို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ဟန္တူပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တစ္ခ်ိန္လံုး သူတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ အာရံုစိုက္ေနၾကသည္။…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

  တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္ ယုတ္ေနျခင္းက လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုပါ စိတ္ကူး ယဥ္ဆန္ေစလိမ့္မည္။…
 • မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၄)

  အသိဉာဏ္၊ စြဲလန္းမႈ ႏွင့္ နာမ္ေရးရာတို႔၌ အားသစ္ျပည့္ဝလာေစရန္ အရာခပ္သိမ္းကို ႏွလံုးသား၏ ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္အညီ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆ၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေနထုိင္လ်က္ ခဝပ္နာခံမႈကို မတြန္႔မဆုတ္ဘဲ တစ္သမတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ျပီး နက္ရႈိင္းေသာ ယံုၾကည္မႈ သစၥာအသိျဖင့္ ေပါင္း စပ္ႏိုင္ျခင္းသည္…

လူမႈေရး

more
 • သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၁)

  ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ႏိုးၾကားေရးတြင္ ဇဲြလံု႔လစိုက္၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစား ရမည္ကို ယခင္အေတြ႕အႀကံဳအရ သိရသည္။ ဆန္႔က်င္ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔…
 • သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (နိဂံုး)

  အရွင္ျမတ္စီမံေတာ္မူသည့္ အေျခအေနအား အရွိအတုိင္း ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံၾကပါ။ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာနစလံုး၌ အထီးက်န္မႈမွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ အမွန္တရားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိဆက္ဆံခံယူသည့္ ပံုစံအ တုိင္း…
 • သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (အပိုင္း – ၁)

  သင့္ရင္ခြင္အား လူတုိင္း၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ သမုဒၵရာတစ္မွ် က်ယ္ဝန္းေစပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် စိတ္ထိခိုက္ေစျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္းမျပဳဘဲ လူသားအတြက္ ထာဝရအၾကင္နာတရားကို အျမတ္တႏိုး ရင္မွာ ပိုက္ထားလ်က္…

ပညာေရး

more