ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ သင္ၾကားရမည့္ ပညာေရး (ေနျခည္(ေဆး-၂)/ပညာေရး)

ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ သင္ၾကားရမည့္ ပညာေရး (ေနျခည္(ေဆး-၂)/ပညာေရး)

ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ သင္ၾကားရမည့္ ပညာေရး
ေနျခည္(ေဆး-၂)/ပညာေရး

လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ လူ႔ဘဝ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္ေအာင္ အားထုတ္ဖို႔ တာဝန္ရိွလာပါ တယ္။ ဒီလိုအားထုတ္တာကို အသိပညာ ရွာေဖြတယ္လို႔ေခၚဆိုပါတယ္။ အသိပညာ ရွာေဖြတာကေန လူဆိုတာ ဟာ သက္ရိွေလာကမွာ အျပည့္စံုဆံုး သက္ရိွမ်ဳိးႏြယ္ဝင္ ဆိုတာကို သိလာႏိုင္ ပါတယ္။

လူသားေတြဟာ ေမြးဖြားစအရြယ္မွာ အျခားသက္ရိွေတြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ သိပ္ကိုခ်ည့္နဲ႔ေနၾကတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ျမင္ၾကမွာပါ။ ဒီအခိ်န္ဟာ ဝိညာဥ္ဘဝကေန ကမာၻေျမျပင္မွာ ထာဝရခရီးရွည္ၾကီးကို ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ကနဦး အေနအထား ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အျခားသက္ရိွတိရစၧာန္ေတြကေတာ့ မေမြး ခင္ကတည္းက ေလာကေနနည္း အတတ္ပညာကို သင္ယူရင့္က်က္လာခဲ့ၾကေလသလားလို႔ေတာင္ ထင္ရပါ တယ္။ မိခင္ဝမ္းတြင္းက ထြက္ျပီးနာရီပိုင္း၊ ရက္ပိုင္း ဒါမွမဟုတ္ လပိုင္းအတြင္းမွာပဲ သူတို႔ဟာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ သိသင့္တတ္သင့္တာေတြကို သိသြားတတ္သြားၾကပါတယ္။ ဒါအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ၾကသလို တျခားသတၱဝါေတြနဲ႔ ဘယ္လိုေနထိုင္ရမယ္ ဆိုတာကိုပါ သိသြားတတ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ စာကေလးေတြနဲ႔ပ်ားေတြဟာ ေမြးျပီးစကေန ရက္ ၂ဝ အတြင္းမွာပဲ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လႈပ္ရွား သြားလာႏိုင္ေလာက္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ပိုင္ဆိုင္သြားျပီး ဘယ္လို ျပဳမူေနထိုင္ရမယ္ ဆိုတာေတြကိုပါ သိရိွရင့္က်က္ သြားၾကပါတယ္။ လူေတြမွာေတာ့ အဲဒီလို ရင့္က်က္မႈ အဆင့္မ်ဳိးကိုရဖို႔ နွစ္၂ဝေလာက္ကိုေစာင့္ရပါတယ္။

လူေတြမွာကေတာ့ ေမြးကတည္းက ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံရမွ ရွင္သန္ၾကီးျပင္းရတဲ့ ဘဝမ်ဳိးနဲ႔ စခဲ့ရသလို ေလာကနိယာမ တရားေတြကိုလည္း သင္ၾကားခံရမွ တတ္ေျမာက္ၾကရပါတယ္။

လူေတြဟာ တစ္နွစ္သား အရြယ္ဆိုရင္ မတ္တတ္ရပ္တတ္၊ လမ္းေလွ်ာက္ တတ္လာပါတယ္။ အသက္ ၁၅ နွစ္ေလာက္ေရာက္ေတာ့မွ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး၊ အက်ဳိးနဲ႔ အျပစ္ကို ခဲြျခားသိျမင္လာျပီလို႔ ဆိုရႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေနအထားကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသိဉာဏ္္ ပညာရဖို႔နဲ႔ဝိညာဥ္ေရးရာအရ ျပည့္စံုမႈ ရိွဖို႔ကိုကေတာ့ ဘဝတစ္သက္တာ ရင္းျပီး ရွာၾကရပါတယ္။ လူ႔ဘဝမွာ ရွင္သန္ရခိ်န္အတြင္း အဓိက တာဝန္ေတြကေတာ့ ေတြးေခၚရႈျမင္ပံု၊ အသိတရားနဲ႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမွာ ျပည့္စံုရွင္းသန့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အားထုတ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ဘဝကို ရရိွတာနဲ႔အတူရိွလာတဲ့ အဲဒီ တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္တဲ့အျပင္ လူေတြမွာရိွေနတဲ့ အလားအလာနဲ႔ အစြမ္းအစေတြကို သံုးသပ္ျပီး လူ႔ဘဝ ျဖစ္တည္လာရပံုရဲ႕လိွု့်ဝွက္နက္နဲမႈေတြကို သိျမင္ေအာင္ အားထုတ္မယ္ဆိုရင္ပဲ လူပီသတဲ့ အဆင့္ကို ရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလို အဆင့္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျပီဆိုရင္ေတာ့ က်က္သေရ အျဖာျဖာျပည့္စံုတဲ့ ထာဝရတည္ရိွမယ့္ ေနာင္ဘဝကိုရရိွဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔ဘဝ အဆင့္အတန္းဆိုတာ လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမႈနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ အကုသိုလ္ စိတ္ေတြနဲ႔ပဲ ရွင္သန္ေနမယ္၊ အတၱသိပ္ၾကီးေနမယ္ဆိုရင္ သူဟာ လူနဲ႔တူသေယာင္ေယာင္ရိွတဲ့ သတၱဝါတစ္ဦး အဆင့္မွာသာ ရိွေနမွာျဖစ္ျပီး လူတစ္ေယာက္လို႔ဆိုဖို႔ ခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူတိုင္းလိုလိုဟာ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ျပီး အခ်ဳိးက်ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ၾကေပမယ့္ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို အျပဳသေဘာထားျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္သူ အေရအတြက္ကေတာ့ နည္းပါးလြန္းလွပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ေပးရင္ ၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းသူ ျဖစ္လာမွာျဖစ္သလို စိတ္ကို ေလ့က်င့္ေပးရင္ေတာ့ ဝိညာဥ္ေရးရာအရ ျပည့္စံုသူေတြ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးရာပါစြမ္းရည္မ်ားနဲ႔ ပညာေရး

လူေတြရဲ႕ ေမြးရာပါစြမ္းရည္ေတြဟာ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္တတ္တာ၊ ေဒါသအမ်က္နဲ႔ လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါ တယ္။ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္မႈရိွတယ္ ဆိုတာဟာ အသိ သညာ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ၊ တြက္ဆႏိုင္မႈ၊ မွတ္ဉာဏ္္နဲ႔ သင္ယူမႈဆိုတာေတြ အားလံုးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ေဒါသအမ်က္ ဆိုတာဟာလည္း မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ ႏိုင္စြမ္း၊ စိတ္ေနစိတ္ထား မူမွန္မႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ရရိွထားတဲ့ဘဝ၊ မိသားစုနဲ႔ အျခား မိမိ အေလးအျမတ္ထားရာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရိွေနပါတယ္။ လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္ ဆိုတာကေတာ့ ေမြးကတည္းက ပါလာတာျဖစ္ျပီး မိမိလိုခ်င္တာကို မျဖစ္မေန ရယူလိုတဲ့ ရမၼက္စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုစိတ္ထားေတြကို မိမိဘဝနဲ႔ နယ္ေျမပိုင္နက္ကို ကာကြယ္တဲ့အခိ်န္ အခါမ်ဳိးမွာ အျခားသက္ရိွ တိရစၧာန္ေတြမွာလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစိတ္ေတြဟာ အျခားသက္ရိွေတြမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုသာရိွျပီး လူေတြမွာေတာ့ အကန္႔အသတ္ရယ္လို႔ မရိွပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူေတြဟာ ေမြးရာပါ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝရရိွတဲ့အျပင္ မိမိရရိွထားတဲ့ ခြန္အားအစြမ္းအစေတြကို လည္း ျပဳျပင္ထိန္ေက်ာင္းဖို႔ တာဝန္ဟာ ေမြးကတည္းက ပါလာလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳျပင္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ရိွမရိွဆိုတဲ့ အခ်က္ အေပၚမွာမူတည္ျပီး လူသားေတြရဲ႕ လူ႔အဆင့္အတန္း ကဲြျပားသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦး ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝန္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ဒီအစြမ္းအစေတြကုိ မနာလုိမုန္းတီးမႈ၊ ရန္ၿငိႇဳးဖြဲ႕လိုမႈနဲ႔ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္မႈစတဲ့ အျပဳအမူေတြနဲ႔ ဒြန္တဲြေနတာကို ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေန မ်ဳိး ျဖစ္လာရင္ေတာ့ စိတ္ကိုထိန္ေက်ာင္း ျပဳျပင္ဖို႔ လိုမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြဟာ စိတ္နဲ႔ကိုယ္ နွစ္ခုတည္းေၾကာင့္ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတုိင္းမွာ ဝိညာဥ္ဆုိတာ ရိွျပီး ဝိညာဥ္က အလိုက်ေနဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီ လိုမွမဟုတ္ရင္ လူေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မရႏိုင္သလို ျပည့္စံုတဲ့ဘဝကိုလည္း ခံစားႏိုင္မွာမဟုတ္ ပါဘူး။ စိတ္ဝိညာဥ္ ထဲမွာကိုက အလိုက်ျပီး စိတ္ဘဝင္ ခ်မ္းေျမ့တဲ့ ဘဝဆိုတာကိုက်ေတာ့ ဘုရားတရားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္သိျပီး သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ ရိွေနမွ ရနုိင္ တာပါ။ ေလာကီ ဘဝထဲမွာပဲဲ နစ္မြ န္းေနရတာေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕ ေသြးသားဆႏၵရမၼက္၊ ျဖတ္သန္းရတဲ့ အခိ်န္နဲ႔ က်င္လည္ရတဲ့ ေနရာေတြဟာ ဘဝ အေမွာင္ တိမ္တိုက္ သဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလို အေမွာင္တိုက္ မမိဖို႔က ေတာ့ အယူမွန္တဲ့ ယံုၾကည္မႈ၊ ပံုမွန္ဘုရား ဝတ္ျပဳမႈလိုတဲ့ အျပင္ မိမိရဲ႕စြမ္းရည္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အသံုးခ်ရာ မွာလည္း လြန္လြန္ကံြ်ကံြ် မျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ဆႏၵရမၼက္ စိတ္ေတြကို လံုးဝပယ္သတ္ လိုက္ဖို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ အတိုင္းအဆကို သိျမင္တတ္တဲ့ စိတ္ကိုနွလံုးသြင္းျပီး အဲဒီဆႏၵေတြကုိ ေကာင္းတဲ့အသြင္ေဆာင္ သြားႏိုင္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႔ပဲလိုတာပါ။ ဥပမာေျပာရရင္ ေတာ့ ေသြးသားဆႏၵေတြကို ပက္သတ္လိုက္မယ့္အစား အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ပဲ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေျပျငိမ္းမႈ ရယူရတာမ်ဳိးကို လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေသြးသား ဆႏၵေတြကို သိမ္ေမြ႕ျပီး က်က္သေရရိွတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ကန့္သတ္ေပးျပီး စိတ္အလိုလိုက္ျပီး ဇက္လႊတ္မေပး တာဟာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကို ရႏိုင္တဲ့နည္းလမ္း တစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုပါပဲ။ မနာလိုဝန္တိုစိတ္ေတြကိုလည္း ကိုယ့္ ထက္ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ဳိး လုပ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြကို အားက် အတုခိုးမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကိုေျပာင္းေမြးျပီး ရန္ၿငိႇဳး ကင္းတဲ့ စိတ္ေန၊ စိတ္ထားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ ႏိုင္ပါ တယ္။ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္တတ္တဲ့ စိတ္ကိုနည္းလမ္း တက် ေစစားတတ္ရင္လည္း အသိပညာ သာမက ေနာက္ဆုံးမွာ ဉာဏ္္ပညာပါရနုိင္ပါတယ္။ ေဒါသစိတ္ကုိ အေရာင္ခြ်တ္ ျပဳျပင္နုိင္ရင္လည္း သူရသတၱိ ထက္ျမက္ျပီး မသိလုိ႔ မွားမိတဲ့ သူေတြကိုလည္း သည္းခံနားလည္ႏိုင္စြမ္းေတြ ျပန္ေျပာင္းလဲ ရႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ လိုစိတ္ ျပင္းျပတာေတြ ဆႏၵရမၼက္ စိတ္ေတြကို နည္းလမ္းတက် ထိန္းေက်ာင္းလုိက္ရင္လည္း ဒီစိတ္ေတြကို စည္းေဘာင္ထဲကေန စနစ္တက် ေျဖေဖ်ာက္ တတ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုတန္ဖိုးရိွတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြး ေတြကို စက္ဝိုင္းတစ္ခုရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မွာရိွတဲ့ အရာေတြလို႔ သေဘာထားရင္ ဗဟိုခ်က္ကခြာသြားတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထား နဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြကို မေကာင္းမႈလို႔ ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ဗဟိုက ခြာသြားေလေလ မေကာင္းမႈအတိုင္းအဆ မ်ားေလေလပါ ပဲ။ စက္ဝိုင္းတစ္ခုမွာ ဗဟိုခ်က္ဆိုတာ တစ္ေနရာပဲ ရိွေပမယ့္ သူ့တစ္ဝိုက္မွာ ေနရာေတြ အမ်ားၾကီးရိွေနတာေၾကာင့္ ဗဟိုခ်က္နဲ႔တူတဲ့ စိတ္အရည္ အေသြး ေကာင္းေတြဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ပါတယ္။

ကုိယ္က်င့္တရား အရည္အေသြးမွာ ကုိယ္က်င့္တရား ခ်ဳိ႕တဲ့လြန္းျခင္းနဲ႔ ျမင့္ျမတ္လြန္းျခင္းဆိုတဲ့ အစြန္းနွစ္ဖက္ ရိွသလို ဉာဏ္္ပညာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လည္း တံုးအလြန္းျခင္းနဲ႔ ပါးနပ္ေကာက္က်စ္လြန္းျခင္းဆိုတဲ့ အစြန္းနွစ္ ဖက္လည္းရွိေနပါတယ္။ သူရသတၱိနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လည္း သူရဲေဘာေၾကာင္တာနဲ႔ မိုက္ရူးရဲဆန္တာ ဆိုျပီး အစြန္းနွစ္ဖက္ရိွသလို ေသြးသားဆႏၵနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လည္း စိတ္ကုန္သြားတာနဲ႔ ျမာေပြတာ၊ ဆိုတဲ့ အစြန္း နွစ္ဖက္ရိွေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစြန္းမေရာက္ေအာင္ စိတ္ကို သတိနဲ႔ျပဳျပင္ျပီး အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ ကိုလိုက္ႏိုင္မွသာ လူ႔ဘဝရွင္သန္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ ျဖစ္တဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ျပည့္ဝ ျပည့္စံုတဲ့ ဘဝကို ေရာက္ရိွႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

”နတ္သားမ်ားကို ေသြးသားဆႏၵ၊ ရယူပိုင္ဆိုင္ လိုစိတ္ၾကီးမားမႈနဲ႔ ေဒါသစိတ္တို႔မပါဘဲ အသိပညာကိုသာ ထည့္သြင္းဖန္ဆင္းထားျပီး တိရစၧာန္ေတြကိုက်ေတာ့ အသိပညာမပါဘဲနဲ႔ ေဒါသစိတ္နဲ႔ ေသြးသား ဆႏၵတို႔နဲ႔သာ ဖန္ဆင္းထားျပန္တယ္။ လူသားေတြကိုေတာ့ အေပၚကနွစ္မ်ဳိးလံုးမွာပါတဲ့ အရည္အေသြးေတြ အားလံုးထည့္ သြင္းျပီး ဖန္ဆင္းထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြမွာအသိပညာက ေသြးသားဆႏၵနဲ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ တတ္တဲ့ စိတ္ေတြကို ေအာင္ႏိုင္ေနမယ္ဆိုရင္ နတ္သားေတြမၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲမ်ဳိးကို ၾကံဳေတြ႕ ေနရေပမယ့္လည္း လူဟာ နတ္သားေတြထက္ ျမင့္ျမတ္တဲ့အဆင့္အတန္းကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

”သာေတာင့္သာယာရိွတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းဆိုတာမ်ဳိးဟာ လူဆိုးလူမိုက္ေတြကို ဖယ္ရွားပစ္လိုက္လို႔ ရလာတာ မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို လူသားခ်င္းစာနာတတ္တဲ့ စိတ္မ်ဳိး သြင္းေပးႏိုင္မွ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ဘာသာေရး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းနဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အသိတရားရိွတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြရိွမလာရင္ လက္ရိွ ရိွေနတဲ့အဖ်က္အေမွာင့္ သမားေတြကို အေမြခံမယ့္ သေႏၶမေကာင္းတဲ့ သူေတြသာ ေပၚလာပါလိမ့္ မယ္”လို႔ အဘီတာဘစ္ဆိုတဲ့ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ရည္ညႊန္း

Fethullah Gulen ေရးသားေသာ

Education from cradle to grave ကို

ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *