ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈ (ဉာဏ္လြင္/အေတြးရႈေထာင့္)

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈ (ဉာဏ္လြင္/အေတြးရႈေထာင့္)

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈ
ဉာဏ္လြင္/အေတြးရႈေထာင့္

ေဖာင္တိန္မဂၢဇင္း (The Fountain Magazine) က ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ အာမက္ဇီေဝးလ္ (Nobel Laurate Ahmed Zewail) နွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္း တစ္ခုကို မၾကာေသးမီက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေမးျမန္း ခန္း၌ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားရာ၌ ပါေမာကၡ ဇီေဝးလ္က ခ်င့္ခိ်န္နိႈင္းဆ ေတြးေခၚ မႈသည္ တိုးတက္မႈအတြက္ မရိွမျဖစ္ပါဝင္ရမည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ခ်င့္ခိ်န္နိႈင္းဆ ေတြးေခၚမႈသည္ ဘယ္အရာျဖစ္သည္၊ လူတစ္ဦးခ်င္းက ၎ကိုမည္သို႔ က်င့္ သံုးႏိုင္သည္ဆိုျခင္းနွင့္ ခ်င့္ခိ်န္နိႈင္းဆ ေတြးေခၚမႈက လူတစ္ဦးနွင့္ လူ့အဖြဲ႕အစည္းကို အဘယ္မွ်အက်ဳိးျပဳမည္ ဆိုျခင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရည္ရြယ္သည္။

ပါေမာကၡ ဇီေဝးလ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုနွစ္ဆယ္ခု (နွစ္ေပါင္း ၁ဝဝဝ) က နာမည္ေက်ာ္ ပညာရွင္ အဗ္ေနဘင္အယ္လ္ေဟသမ္ (Ibn-al Haytham) ေျပာခဲ့သည့္ စကားမ်ားနွင့္ တစ္သံတည္း တူေနသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဦးစြာအေလးအနက္ ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

”အမွန္တရားကို ရွာေဖြတဲ့လူဆိုတာ ေရွးစာဆိုေတြရဲ့ စာေပလက္ရာ ေတြကို ဆည္းပူးေလ့လာျပီးေတာ့ မိမိရဲ့ပင္ကို ဝါသနာက ေစ့ေဆာ္လို့ အဲဒီလက္ရာေတြကို ယံုၾကည္ကိုးစားတဲ့ လူစားမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘဲ အဲဒီလက္ရာေတြ အေပၚမွာ မိမိရဲ့သက္ဝင္ခံစားမႈကို သံသယဝင္ေလ့ရိွျပီးေတာ့ အဲဒါေတြကေန မိမိဘာေတြမ်ား စုေဆာင္းမိသလဲလို့ ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရိွတဲ့လူ၊ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးတာနဲ့ သရုပ္ျပတာေတြကို လက္သင့္ခံ ေလ့ရိွျပီး လူမွန္ရင္ အျပစ္အနာအဆာေတြ၊ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြနဲ႔ မကင္းတတ္ၾကဘူးဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားေတြကို လက္မခံတတ္တဲ့ လူစားမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ လူရဲ့အလုပ္ဆို တာ တကယ္လို႔ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ဟာ အမွန္တရားကို ဆည္းပူးေလ့လာ တာဆိုရင္ သူဖတ္ေနတဲ့ စာေတြအားလံုးရဲ့ ရန္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္ သူကိုယ္တိုင္က လုပ္ဖို႔ပဲ။ ျပီးေတာ့ အဲဒီစာေတြထဲက အခ်က္အလက္ေတြ အားလံုးကို သူ႔ဦးေနာက္ထဲထည့္ျပီး ေလးဖက္ေလးတန္ကေန ဝိုင္းတိုက္ရမယ္။ အဲဒီစာေတြကို သူက ေဝဖန္ဆန္းစစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့အခိ်န္မွာ သူကလည္း သူ႔ကိုယ္သူ သံသယထားတတ္မယ္၊ အဲဒါမွ သူဟာ မုန္းလွ်င္အျပစ္ ခ်စ္လွ်င္အက်ဳိးဆိုတဲ့ အစြန္းနွစ္ဖက္က လြတ္ေအာင္ ေရွာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္ ”ဟု သူကေထာက္ျပခဲ့သည္။

လူသားတိုင္းတြင္ စဥ္းစားေတြေခၚႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ကိုယ္စီပါလာျပီး ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ တစ္ရပ္ လံုး၏ တိုးတက္မႈမွန္သမွ် ျဖစ္ႏိုင္ေနျခင္းမွာ ဤ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚသည့္အခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သိနွင့္ျပီးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အဆင့္ဆင့္စီစစ္ျပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေလ့ရိွသည့္ လူသားအားလံုး ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေန႔စဥ္အၾကိမ္ၾကိမ္ ျဖတ္သန္းၾကရသည္ကို မည္သူမွ်မျငင္းဆိုႏိုင္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရလဒ္ျဖစ္ေသာကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ မွားယြင္းသြားသည့္အခါလည္း အမ်ားအျပား ရိွႏိုင္ ေပရာ ဤအခါေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈက အေထာက္အကူျပဳဖြယ္ ရိွသည္။

ယခုေခတ္တြင္ လူအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းမ်ား၌ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း မည္သို႔စနစ္တက် စဥ္းစားေတြးေခၚရမည္ကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကရသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဟားဗတ္စ္ တကၠသိုလ္ အဓိပတိေဟာင္း ဒဲရက္ေဘာ့က္ (Derek Bok)၏ အဆိုအရ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေတြးေခၚမႈကို သင္ၾကား ေပးျခင္းသည္ ဘြဲ႕ပညာ သင္ၾကားေရးအတြက္အဓိက ရည္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ အားလံုးနီးပါးက တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူၾကသည္ဟုသိရိွရသည္။ ေဝ ဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္ဆိုေသာ ခိုင္မာသည့္ ခံယူခ်က္မ်ဳိးမရိွေခ်။ အေမရိကန္ ဒႆနိကအသင္းကမူ ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။

”ခိုင္မာသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္အညီ တည့္မတ္စြာ ခ်င့္ခိ်န္မႈျဖင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားျခင္း၊ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းနွင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ ခ်င့္ခိ်န္မႈတစ္ရပ္၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ အေထာက္အထား ခိုင္လံု၍ မွန္ကန္ေသာ အယူအဆျဖင့္ နည္းလမ္းတက် စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ”

ဤအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အျပင္ အဗ္ေနအယ္လ္ ေဟသမ္ထံမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ထုတ္နုတ္ယူထားသည့္ အခ်က္ မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

(၁) ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ကို ဖတ္ရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ၾကားရသည့္အခါ ေမးျမန္းစူးစမ္းျခင္းမရိွဘဲ လက္မခံလိုက္ပါနွင့္။

(၂) ယင္းေၾကညာခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္သည့္ အျခားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ကို ႀကိဳးစားရွာေဖြပါ။ ယင္းေၾကညာခ်က္ ခိုင္မာေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ ေသျပႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ျပီးလွ်င္ ယင္းေၾကညာခ်က္ကို စစ္ေဆးပါ။

(၃) မိမိ၏ အေရးအၾကီးဆံုးေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ကို ျပဳလုပ္ေနခိုက္တြင္ လူသားတစ္ဦး ပီပီ မိမိတြင္လည္း ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားရိွေနသည္ကို သတိျပဳပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ ဤဘက္လိုက္မႈမ်ား၊ ခ်င့္ခိ်န္ေဝဖန္ရာ၌ ျပဳမိႏိုင္သည့္ အမွားအယြင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မသိစိတ္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

(၄) ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ကို ဆန္းစစ္ေရးအတြက္ မိမိအသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းကို သတိျပဳျပီး ၎၏အားသာခ်က္မ်ားနွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေတြးေခၚမႈကို က်င့္သံုးသည့္ အေလ့အထကိုရရိွလာပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ ဘဝအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဤ၂၁ရာစုတြင္သတင္း အခ်က္အလက္ကို သင္ မည္သို႔ရရိွသည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သင္သည္ သတင္းစာဖတ္မည္ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားေပၚတြင္ သတင္းကို ၾကည့္ရႈမည္။ အကယ္၍သင္သည္ ၾကားရ ျမင္ရသမွ်ကိုသာ လက္ခံလိုက္မိလွ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံု လဲြမွားသြားႏိုင္သည္။ စိတ္ကူးထဲ၌သာရိွသည့္ ကမၻာတစ္ခုတြင္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သတင္းတင္ျပမႈမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ တြင္ လူထုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန့္ေဝေၾကညာေပးသူမ်ားမွာ လူသားမ်ားသာျဖစ္ရာ ဘက္လိုက္မႈ နွင့္ ကင္းႏိုင္ဖြယ္မရိွေခ်။ သတင္းစာတစ္ ေစာင္က ျဖစ္ေစ၊ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနတစ္ခုက ျဖစ္ေစ၊ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕၊ အေတြးအေခၚ အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမ်ဳိး မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ ရိွၾက သည္။ ထုိ႔ျပင္ သတင္းတင္ဆက္မႈသည္ စီးပြားေရးအရ အလြန္အေရးပါလွသျဖင့္ သတင္း အယ္ဒီတာမ်ားနွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္လည္း စာဖတ္သူမ်ား၏ အာရံုကို ဖမ္းစားႏိုင္ေရးကိုသာ စဥ္းစားျပီး ၎တို႔မွ နွစ္ၿခိဳက္မည့္ စကားလံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သံုးစဲြ ေကာင္း သံုးစဲြၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းစာ မ်ား၌ပါရိွသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရသည့္အခါမ်ဳိး၌ လူတိုင္းသည္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ျပီး ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္လိုက္မႈမ်ားကို ဦးစြာဖယ္ရွားပစ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚတတ္သူ ဦးေရတိုးပြားလာလွ်င္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းရာ၌ အေထာက္အကူျပဳ မည္ျဖစ္သည္။

ဤေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပံုမွန္ပညာသင္ၾကားမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားနွင့္ ယွဥ္၍ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားေပမည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ားကို ေန႔စဥ္သင္ျပေပးေလ့ရိွသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားျပ႒ာန္းးထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ ၾကားရသမွ်နွင့္ ဖတ္ရသမွ်ကို လက္ခံရန္သာ စိတ္အားထက္ သန္ေနဖြယ္ရိွသည္။ စင္စစ္ ဤအေနအထားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနွင့္ ယင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၏ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ မူတည္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍သာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စာသင္ခန္းအတြင္း၌ ျပ႒ာန္းးစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈေနခိုက္တြင္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈကို က်င့္သံုးပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးကို အျခားနည္း သံုးသည္ထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုထက္ျမတ္လာေအာင္ ေလ့က်င္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေခ်သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ သင္ယူေလ့လာထားသည္ကို မွတ္သားထားႏိုင္မည္။ ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားျခင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘဝအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ဘဝ၌ ျပႆနာမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် သိသာစြာ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ထားေလ့မရိွမွန္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသိၾကသည္ ျဖစ္ရာတိုင္ပင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လက္စဲြတစ္ခုခုကို အဆင္သင့္ ရွာမေတြ႕ ႏိုင္သည့္ အခိ်န္ကသာ မ်ားေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတို႔ ၾကားသိရသမွ်နွင့္ဖတ္မိသမွ်တို႔အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု ရလာေအာင္ သင္ၾကားေပးရန္လို အပ္လွေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ခန္းထဲတြင္ ပိုမိုေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚတတ္လာေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ အလို႔ငွာ (ဆရာသင္ေပးသမွ်ကိုသာ ေက်ာင္းသားက သင္ယူ တတ္သည့္ သမားရိုးက်သင္ၾကားနည္းအစား) ပိုမိုထိေရာက္မည့္ သင္ၾကားနည္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ သင္ၾကား ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေတြးေခၚမႈနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘဝတြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အရြယ္သံုးပါး ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားရာ လူတိုင္းသည္ သတ္မွတ္ကာလ တစ္ရပ္တြင္ တစ္ရြယ္တည္း ရိွမေနႏိုင္ေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ငယ္စဥ္က အေမးပုစၧာတိုင္းတြင္ အေျဖတစ္ခုရိွရမည္ဟု ေတြးေလ့ရိွၾကသည္။ ထိုအေျဖကို ေဖာ္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ေတြ႕ေအာင္ရွာႏိုင္လွ်င္ ျပီးျပီဟု ထင္မွတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသက္အရြယ္ ရလာသည္ နွင့္အမွ် ဤအခ်က္ကို တစ္ခါတစ္ရံ၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူ အမ်ားအျပားက လက္မခံႏိုင္မွန္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သေဘာ ေပါက္လာၾကသည္။ ဤထင္ျမင္ခ်က္သည္ လူတစ္ေယာက္အား တရားသေဘာ အမွန္ထက္ အမ်ားေျပာအ မွန္ကို လက္ခံတတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရလာမည့္အေျဖသည္ သင္တို႔ ေမးျမန္းသည့္ လူအေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲတတ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေတြးမိးေကာင္းေတြးမိမည္ျဖစ္ရာ ၎သည္ နိႈင္းယွဥ္ေျပာဆိုမႈ သက္သက္သာျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသက္အရြယ္ ပိုရလာ သည္နွင့္အမွ် ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသိဉာဏ္ပါ ပိုမိုထက္ျမက္လာသည္။ ထိုအခါ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ လူအမ်ားသေဘာထား ကဲြလဲြမႈရိွေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို အျမဲခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းနွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ အျမင္မ်ားသည္ အျခားအျမင္မ်ားထက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ပိုမို ရရိွေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သတိျပဳမိသည္။ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ခိုင္လံုမႈ မရိွလွသည့္ သတင္းမ်ဳိးကို စီစစ္ဖယ္ရွားပစ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ပိုမိုတိက်ေသာ အျပီးသတ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္း မရိွမွန္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သိေကာင္းသိမည္ျဖစ္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား မတူညီသည့္ လမ္းသြယ္မ်ားအတိုင္း ေခၚေဆာင္သြားဖြယ္ရိွသည္။

ဤသို႔ အရြယ္သံုးပါး ရိွသည့္အနက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္လာသည့္အေလ်ာက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းသည္လည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပသည္။ မူလတန္း ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားက ေမးခြန္းတိုင္းတြင္ အေျဖမွန္တစ္ခုစီ ရိွသည္ဟု အမ်ားအားျဖင့္ ေတြးထင္တတ္ ၾကသည္။ အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္း ေရာက္လာသည့္အခါ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားအဖို႔ မိမိတို႔ အကူအညီေတာင္းခံသူမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေမးခြန္းတစ္မ်ဳိးတည္းတြင္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အေျဖမ်ားရိွႏိုင္ ေၾကာင္း သိလာရသည္။ ၎တို႔သည္ တကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႕ရလာခိ်န္၌ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဘဝတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သို႔ ဂရုတစိုက္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရမည္ကို ဆည္းပူးေလ့လာၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ဤေနာက္ဆံုးရလဒ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏သင္ၾကားေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ အဓိက မူတည္ေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အကယ္၍ အလြတ္က်က္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျပီး တန္ဖိုးျဖတ္သည့္ နည္းလမ္း ထက္ပို၍ တန္ဖိုးထားပါက တကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႕ရသူမ်ားသည္ နံုနံုအအနွင့္ မိုးခါးေရ ေသာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပင္ နိမ့္က်သူမ်ားအျဖစ္ ေနၾကရဖြယ္ရိွသည္။

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈသည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈနွင့္ အမွန္တရားကို ခဲြျခားေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အလြန္ပင္ အေရး ပါလွသည္။ အရွင္းဆံုး ဥပမာတစ္ရပ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဦးေနွာက္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အမ်ား အျပားတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လူတို႔သည္ ၎တို႔ဦးေနွာက္ကို ၁ဝရာခိုင္နႈန္းခန္႔သာ အသံုးျပဳၾကျပီး အိုင္းစတိုင္း (Einstein) ကဲ့သို႔ေသာ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမတ္သူမ်ားသည္၎တို႔၏ ဦးေနွာက္မ်ားကို ထိုထက္ပိုမို အသံုးျပဳႏိုင္ စြမ္းရိွၾကသည္ဟု အဆိုရိွသည္။

ေမးစရာေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(၁) ဦးေနွာက္ ၁ဝ ရာခိုင္နႈန္းကို အသံုးျပဳရန္ ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္သနည္း။

(၂)ဤသတင္းကို မည္သူကေပးသနည္း၊ ၎သည္ ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ဦးေလာ။

(၃) လူတို႔သည္ ဦးေနွာက္ အသံုးျပဳမႈကို မည္သို႔ တိုင္းတာၾကသနည္း။

(၄) အိုင္းစတိုင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေနထိုင္သြားခဲ့သည္။ သူသည္ သူ႔ဦးေနွာက္ကို အျခား သူမ်ားထက္ ပိုသံုးသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ ထိန္းခု်ပ္ ကြပ္ကဲသည့္ အဖြဲ႕က အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္း အတိုင္း သူ႔ဦးေနွာက္၏ လႈပ္ရွားမႈကို ၎တို႔က တိုင္းတာခဲ့သေလာ။

ဤေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရွာေဖြၾကည့္သည့္အခါ ယင္းသို႔ အခိုင္အမာ ေျပာၾကား ခ်က္အတြက္ အေျခခံက်သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ မရိွေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ရိွရသည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ လူအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔ဦးေနွာက္၏ စြမ္းရည္အျပည့္အဝကို အသံုးျပဳျခင္းမရိွၾကဟု ကနဦး၌ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ ႏိုင္ရာ ဤအဆိုမွာ မွန္ေကာင္းမွန္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေၾကညာခ်က္ကို ဦးေနွာက္အလုပ္လုပ္ပံုနွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သိထားသမွ်နွင့္ နိႈင္းယွဥ္လိုက္သည့္အခါ ၎သည္ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္လာရသည္။

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚျခင္းျဖင့္ လူတိုင္းနွင့္ အတတ္ပညာတိုင္း အက်ဳိးခံစားၾကရခိုက္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အလုပ္ မ်ားသည္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေတြးေခၚမႈကို အျခားအလုပ္မ်ားထက္ ပိုမိုလိုအပ္ခ်က္ရိွေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ – သိပၸံပညာရွင္မ်ားတြင္ အျခားသူမ်ား၏ အလုပ္ကိုလည္း အထူးတလည္ ဂရုစိုက္ဆန္းစစ္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား တစ္ရပ္ရိွေနေပသည္။ သိပၸံပညာရွင္ ေလာကတြင္ ဘဝတူခ်င္း အျမင္ဟု ေခၚဆိုေသာ အလြန္အမင္း အသံုး ဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ရိွသည္။ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ သုေတသနျပဳမႈ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ဤလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ရိွ အျခားသိပၸံနည္းက် အသိပညာအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာေလ့ရိွသည္။ သိပၸံဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပလိုသည့္ ေဆာင္းပါးမွန္သမွ် မွန္ကန္မႈရိွမရိွနွင့္ မူရင္းဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးခံၾကရသည္။ ယင္းသို႔ အေသး စိတ္ေဝဖန္ သံုးသပ္ျပီးေနာက္ သံုးသပ္သူမ်ားက ဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို့ျပီး ေနာက္တြင္ အဆိုပါ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပသင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ မၾကာခဏပင္ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားသည္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ဖြယ္ အခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းမ်ားနွင့္ ႀကံဳရတတ္သည္။ လိုရင္းအခ်က္ကို ေျပာရလွ်င္ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ဦးသည္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေတြးေခၚသူ ျဖစ္ရမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ၎သည္ ၎၏တာဝန္ကို ျဖစ္ေစ၊ သုေတသနလုပ္ ငန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ထမ္းရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ထိုအခါ၌ ၎သည္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အေတြးအေခၚ အၾကံဉာဏ္ မ်ားကို ပံုတူကူးခ်သူတစ္ဦးသာ ျဖစ္လာျပီး ရံဖန္ရံခါ၌ လုပ္သမွ် အလဲြလဲြအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနတတ္ေပမည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယခုအခိ်န္ထိ ရွင္းျပျပီးသမွ်အရဆိုလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေတြးေခၚသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ လာရန္ ဘာသာရပ္တစ္ခုနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ခံအသိပညာ အထိုက္အေလ်ာက္ ရိွထားရန္ လိုအပ္ သည္မွာ သိသာေလာက္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္းအေၾကာင္း ကို လံုးဝမသိထားပါက ၎အဖို့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို အေသးစိတ္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရန္ခက္ခဲေနမည္သာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ တည့္မတ္စြာ ေလ့လာအကဲခတ္မႈအရ လူအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ဆႏၵရိွသည့္တိုင္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚတတ္သူမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ၾကမွန္း သိသာေနသည္။ ကံအားေလ်ာ္ စြာပင္ ဤေကာက္ခ်က္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ မွန္ကန္သည့္ အေၾကာင္းမွာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚ မႈသည္ သီးျခားကဲြထြက္ေနေသာ ရလဒ္တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္နွင့္ အနာဂတ္ ကာလ သံုးပါးစလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ ေခါင္းစဥ္(ဘာသာရပ္)တစ္ခု အေၾကာင္း တီးမိေခါက္မိ ထားျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ အျခားသူမ်ားထက္ အေတြးအေခၚ ပိုေကာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေမးျမန္းလာႏိုင္သည့္ အေသးအဖဲြ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကား အျမဲက်န္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ – အျငင္းပြားဖြယ္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပ လ်က္ စီကာပတ္ကံုး ေဟာေျပာသြားမည္။ သင္သည္ဤဘာသာရပ္အေၾကာင္း မသိသည့္တိုင္ ေဟာေျပာသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤဘာသာရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ နံွ႔စပ္ကြ်မ္းက်င္သူ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးျမန္းစူးစမ္းႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ထို ပုဂၢိဳလ္ အသံုးျပဳေနသည္မွာ မည္သည့္ အေထာက္အထားျဖစ္သည္ကို ေမးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ တင္ျပသည့္ အေထာက္အထားမွာ ခိုင္လံုသည့္ ေနရာတစ္ခုမွ လာသေလာ။ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤျပႆနာကို ဤသို႔ေျဖရွင္းရသနည္း၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း မရိွႏိုင္ေတာ့ျပီေလာ။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ဤေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္သည့္ ခ်င့္ခိ်န္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ဳိး ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးသြားျပီဟု လူအမ်ားအျပားက ထင္မွတ္ေနသည့္ ကိစၥၾကီးတစ္ခုမွာ ကမၻာ့ရာသီဥတု ပူေႏြးလာမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္သည္။ ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ရွာၾကည့္ရံုမွ်နွင့္ လူ့ပေယာဂေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကို ေထာက္ခံထားသူမ်ားနွင့္ ျငင္းဆန္ထားသူမ်ား နွစ္ဖက္စလံုးက ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေတြ႕ရိွႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္မည္သည့္ရႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ခ်က္ကိုလက္ခံသင့္သနည္း။ ကမၻာၾကီး ပူေႏြးလာမႈျဖစ္ေပၚ ေနသည္ကို အားလံုးက သေဘာတူညီၾကေသာ္လည္း

ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ နည္းပညာတိုးတက္မႈကို လြယ္လင့္တကူ အသံုးခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ေလာ သို႔မဟုတ္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ အခိ်န္ကာလအေလ်ာက္သတ္မွတ္နႈန္းမ်ား (နွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ) နွင့္အညီသဘာဝအတိုင္း အပူခိ်န္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သေလာ ဆိုသည္ကို သေဘာထား ကဲြလဲြေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

စင္စစ္တြင္ မည္သည့္ရႈေထာင့္မွ အျမင္ကို လက္ခံသင့္သလဲဆိုေသာ ေမးခြန္းမွာ မွန္ကန္သည့္ ေမးခြန္းမျဖစ္ ႏိုင္ေခ်။ ထိုအစား ဤျပႆနာကို အဘယ္ေၾကာင့္ လူအမ်ား ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာျဖင့္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြး ေနၾက သနည္းဟု ေမးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ လူအမ်ားက ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမႈနွင့္ ကမၻာ့ေလထုဆိုင္ရာ သိပံၸသုေတသနတို႔၏ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အလားအလာနွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာဂရုစိုက္ေနၾကသနည္းဟု ေမးသင့္ သည္။ အနည္းအက်ဥ္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈအရ အႏၱရာယ္အမ်ားအျပား ရိွေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ လူတို႔စြမ္းအင္ကို အလြန္အကံြ် သံုးစဲြရာမွ ေလထုအတြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ ပမာဏ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ပူေႏြးလာရသည္ဆိုျခင္းကို လက္ခံလိုက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးဆက္ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ လူ့ပေယာဂေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမႈက အဆံုးစြန္အားျဖင့္ ကမၻာ့ရာသီဥတုကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အျခား ျဖစ္ရပ္ အမ်ားအျပားကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္ဟု သင္လက္ခံသေဘာတူပါက ကမၻာေပၚရိွ လူအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီၾကီး အခ်ဳိ႕သည္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာႏိုင္သည္။ ထိုအခါ၎တို႔၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြား ေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါကလည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ယင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေရး အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္မရိွေခ်။

အကယ္၍ ယင္းသို႔ေသာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားသည္ အထင္ကရ သိပၸံပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ထံမွ ရရိွလာျခင္း ျဖစ္ေစကာမူ အလြယ္တကူ လက္ခံ၍ ျဖစ္မည္မဟုတ္သည္မွာ သိသာေနသည္။ စင္စစ္တြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားထဲ၌ ယင္းတို႔ကို လက္ခံႏိုင္သူ ရိွသကဲ့သို႔ လက္မခံႏိုင္သူလည္း ရိွေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာ့ေလထု ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာသည္ အလြန္အမင္း ရႈပ္ေထြးသည္ျဖစ္ရာ ကမၻာ့ေလထုအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေခတ္အမီဆံုး ကြန္ပူ်တာမ်ားျဖင့္ ပံုစံထုတ္ၾကည့္သည့္တိုင္ ၎သည္ အလြန္ခက္ခဲ ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေသးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား အရလူတို႔ အသံုးျပဳေန သည့္ အေထာက္အထားမ်ားမွာလည္း ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲြျပားေနေၾကာင္းသိရသည္။ အခ်ဳိ႕ကအစိုးရမ်ား သို႔မ ဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ညႊန္ျပၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က သိပၸံပညာရွင္မ်ားအၾကား သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ယ္ခဲ်႕ေျပာဆိုၾကျပီး အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ မ်ား အားလံုးကို အခိုင္အမာ သက္ေသမထူႏိုင္ေသးမခ်င္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မလိုအပ္ ေသးဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ အထက္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသား သံုးသပ္ထားသည့္ သိပံၸ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ ရာသီဥတု အေျပာင္းအ လဲဆိုင္ရာ အစိုးရခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕က အမ်ားသေဘာတူညီမႈရရိွသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွသည္။ လိုရင္းကို တင္ျပရလွ်င္ ၎သည္ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ရရိွသည့္ အေထာက္အထားအေပၚ ယံုၾကည္ႏိုင္ေျခရိွမႈမွာ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ကိစၥကို စာရႈသူမ်ား ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခ်န္ထား ရစ္မည္။

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံ၌ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အပင္ပန္းခံ၍ အားထုတ္ရေလ့ရိွသည္။ ပ်င္းရိသူမ်ားနွင့္ မိမိတို႔၏ စိတ္စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးမခ်လိုသူမ်ားသည္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလွသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈမွာ မ်က္စိစံုမိွတ္၍ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈနွင့္ မ်ားစြာကြာျခားေပသည္။ မ်က္စိမိွတ္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းတြင္ ႀကိဳပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားစြာမလိုအပ္ေခ်။ ေဝဖန္သူ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ အေျခခံ အေထာက္အထားဟူ၍ မပါရိွေပ။ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ေတြးေခၚမႈသည္ အထူးသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ ခိုင္မာသည့္ လူ့အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး အျပစ္ရွာရံုသက္သက္ ေဝဖန္မႈမ်ဳိးမွာ လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအၾကား မလိုအပ္ဘဲ အမုန္းပြားေစရန္သာ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈဟုဆိုရာ၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မယံုသကၤာစိတ္ထားတတ္ျပီး အရာရာကို ျငင္းပယ္ရ မည္ဟု အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္ေခ်။ စင္စစ္ ယင္းအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္စံနႈန္းမ်ားနွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကို အထူးဂရုစိုက္ရန္ဟူေသာ နိႈးေဆာ္ခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ လူတစ္ ေယာက္တြင္ ရည္ညႊန္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမရိွပါက စိတ္ကူးထဲ၌ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲလာ မည္ျဖစ္သည္။ ဤေလာက၌ အျဖဴနွင့္အမည္း နွစ္ေရာင္တည္းသာရိွျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ထားရန္လိုအပ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အေရာင္းအေသြး မ်ဳိးစံုရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေရာင္မ်ားကို အျခားအေရာင္မ်ားထက္ ပိုမို အေလးထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာၾကီးတြင္ အေရာင္တစ္မ်ဳိးတည္းသာရိွျပီး အျခားအေရာင္မ်ားအားလံုးမွာ အတုအေယာင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အခိုင္အမာ မေျပာႏိုင္ေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ ယံုၾကည္ခ်က္အခ်ဳိ႕ စံျပဳထားသည့္ ပံုစံနွင့္ တန္ဖိုး အခ်ဳိ႕လည္း ရိွႏိုင္ေပသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ရာ၌ အေထာက္အထာျပဳရသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စံနႈန္းမ်ားနွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ရံဖန္ရံခါ၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားခဲ့သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စံျပဳထားသည့္ ပံုစံမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ၾကီးမားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက အတင္းတိုက္တြန္းေကာင္း တိုက္တြန္းမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ရိွေစ ယင္းသို႔ ထူးျခားလွသည့္ အလွည့္ အေျပာင္းမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) လူ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ တစ္သက္တာတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ပ်က္ေလ့မရိွေခ်။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္မ်ားသည္ လူတိုင္းအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊ ဘက္လိုက္မႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသာမက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သတင္းအခ်က္အလက္သစ္ စုေဆာင္းသည့္အခါ အသံုးျပဳေလ့ရိွေသာ သတင္းပင္ရင္းမ်ား၊ အစီအ စဥ္မ်ား၊ ကမၻာ့အျမင္မ်ား၊ နမူနာပံုစံမ်ားနွင့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း သတိခ်ပ္ ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈကို ရုတ္ျခည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ မရႏိုင္ေခ်။ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳမိသည့္ အမွားမ်ားနွင့္ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ျပဳရမည့္အျပင္ သတိၱရွိရန္လည္း လိုအပ္ သည္။ ထို႔အတူ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚတတ္ရန္လည္း ရုတ္ျခည္း သင္ၾကားေပး၍ မရႏိုင္ေပ။ အစိုးရ လက္ ေအာက္ခံ ပညာသင္ၾကားေရးဌာနမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိက အလြတ္ ပညာသင္ဌာနမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ အားသြန္ ၾကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ရာ ယင္းသို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ေရးမွာ ကြ်န္ုပ္တို႔၏ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ လိုအပ္ ေကာင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြက္ဆမႈအရ လူသား အားလံုး၏ အက်ဳိးအတြက္ ဤကမၻာေပၚတြင္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚတတ္သူဦးေရ တိုးပြားလာေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က လိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ ေဆာင္ေရးသည္ အလြန္အမင္း အေရးပါလွေပသည္။

ရည္ညႊန္း

Dr. Ertan Salik ေရးသားေသာ

Critical Thinking ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆို ထားပါသည္။ ေဒါက္တာ အာတန္ဆာလစ္သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ရူပေဗဒ ပါေမာကၡတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ စာသင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းနွင့္ ရူပေဗဒသုေတသန လုပ္ငန္းကိုပါ လုပ္ကိုင္သူ ေဒါက္တာဆာလစ္သည္ လတ္တေလာတြင္ ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ အမ်ားအျပား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *