စၾကဝဠာႀကီး၏ အကြယ္မွေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

စၾကဝဠာႀကီး၏ အကြယ္မွေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

အရာရာတိုင္းရဲ႕တည္ရွိမႈတြင္ ၎တို႔ရဲ႕ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို သံုးသပ္ၾကပါစို႔။ ဖန္ဆင္းခံေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ ရိုးစင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စူး စမ္းေလ့လာၿပီး သဟဇာတျဖစ္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနမႈတို႔ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ၾကပါစို႔။ ပညာရွင္ Morrison က ကြ်န္ေတာ္တို႔အာရံုစိုက္သင့္တဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ကမာၻၿဂိဳဟ္ရဲ႕ထုထည္ပမာဏာဟာ တိုင္းတာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တည္ၿမဲတဲ့အဆင့္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ၎ရဲ႕ ထုထည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းတာသတ္မွတ္ႏိုင္ပါၿပီ။ ေနကိုလွည့္ပတ္ၿပီး သြားလာတဲ့ ၎ရဲ႕အျမန္ႏႈန္းမွာလဲ လံုးဝ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္သြားၿပီ။ ကမာၻက မိမိရဲ႕ဝင္ရိုးေပၚ လည့္ပတ္သြားလာေနမႈကိုလဲ တိတိက်က် တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါ ၿပီ။ နကၡတၱေဗဒတြက္ခ်က္မႈအရ ႏွစ္၁၀၀တြင္ တစ္စကၠန္႔မွ်ေတာင္ လြဲမွာမဟုတ္ေပ။ ယခင္က ကမာၻၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ထု ထည္ပမာဏက ႀကီးတာ၊ ငယ္တာ၊ ေႏွးတာ၊ ျမန္တာ၊ ေနမွေဝးတာ၊ နီးတာအားလံုးက လူသားအပါအဝင္ သက္ ရွိအားလံုးအေပၚ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။

ကမာၻၿဂိဳဟ္က ၎ရဲ႕ဝင္ရိုးေပၚ ၂၄နာရီ လွည့္ပတ္ေနပါတယ္။ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္နာရီလွ်င္မိုင္ တစ္ ေထာင္နီးပါးျဖင့္ လွည့္ပတ္သြားလာေနပါတယ္။ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္၁၀၀ႏႈန္းျဖင့္ သြားလာလွည့္ပတ္လွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ မည္နည္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ေန႔တာနဲ႔ ညတာ ၁၀ဆပိုရွည္သြားပါမယ္။ ေႏြရာသီရဲ႕ ပူျပင္းတဲ့ ေနမင္းေၾကာင့္ ရွည္လ်ားတဲ့ ေန႔အခ်ိန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သဘာဝေပါက္ပင္အားလံုး ေလာင္ကြ်မ္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ညအခ်ိန္တြင္ အေညႇာက္ေပါက္မဲ့ အေစ့အားလံုး ေအးခဲသြားၿပီး ပုတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သက္ရွိအားလံုးရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္မွာ ၁၂၀၀၀ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ ရွိပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ကမာၻၿဂိဳလ္က ထာဝရေလာင္ေနတဲ့ မီးပံုႀကီးမွ သင့္ေတာ္တဲ့ အကြာ အေဝးမွာ ရွိေနပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား အလြန္အကြ်ံမဟုတ္ဘဲ သင့္ေတာ္တဲ့ ေႏြးေထြးမႈကိုသာ ေပးပါတယ္။

အကယ္၍ ကမာၻၿဂိဳလ္ရဲ႕အပူခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅၀ဒီဂရီသာ တိုးျမင့္ေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ အပင္အားလံုးေသဆံုးသြားလိမ့္မယ္။ ၎တို႔နဲ႔အတူ လူေတြလဲ ကင္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲတံုးျဖစ္သြားမယ္။ ကမာၻၿဂိဳလ္က တစ္စကၠန္႔လွ်င္ မိုင္၈၀ႏႈန္းျဖင့္ ေနကိုလွည့္ပတ္၍ ခရီးႏွင္ေနတယ္။ အကယ္၍ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၆မိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ မိုင္၄၀ႏႈန္းျဖင့္ လွည့္ပတ္မည္ဆိုပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ေနမင္းနဲ႔ အေတာ္နီးသြားမယ္ ဒါမွမဟုတ္ အေတာ္ေဝးသြားမယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ကမာၻၿဂိဳလ္က ၂၃ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္းေနလို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြ ခံစားရတယ္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ မတိမ္းေစာင္းလွ်င္ ဝင္ရိုးစြန္းေတြမွာ ေနဝင္ဆည္းဆာခ်ိန္ကိုသာ အၿမဲေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ပင္လယ္သမုဒၵရာက ေနပ်ံတတ္သြားတဲ့ ေရေငြ႕ေတြဟာ ေျမာက္နဲ႔ေတာင္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားတယ္။ ကမာၻၿဂိဳဟ္ရဲ႕ တိမ္းေစာင္းေနမႈ ေျပာင္းသြားရင္ ကမာၻမွာရွိတဲ့တိုက္ေတြ ေရခဲေတာင္မ်ားျဖစ္လာၿပီး အီေကြတာနဲ႔ ထိုေရခဲေတာင္ေတြၾကား သဲကႏာၱရ ေတြ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

လကမာၻက ကမာၻၿဂိဳဟ္မွ မိုင္၂၄၀,၀၀၀ေပးၿပီး တစ္ေန႔ ၂ႀကိမ္ ဒီေရအတက္အက် ပံုမွန္ရွိျခင္းဟာ ၎ရဲ႕ တည္ရွိမႈကိုျပသေနၿပီး သိမ္ေမြ႕တဲ့ သတိေပးခ်က္လဲျဖစ္ပါတယ္။ သမုဒၵရာရဲ႕ ဒီေရမ်ားသည္ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေပ၅၀အထိ ျမင့္တက္သြားတယ္။ လကမာၻရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ ကမာၻၿဂိဳလ္ရဲ႕ အေပၚယံအလႊာမွာ တစ္ေန႔၂ႀကိမ္ လက္မေပါင္းမ်ားစြာ အျပင္ဘက္သို႔ ကိုင္းညြတ္သြားတယ္။ အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔နဲ႔ လကမာၻရဲ႕ အကြာအေဝးဟာ လက္ရွိအကြာအေဝးအစား မိုင္ငါးေသာင္းေဝးခဲ့ရင္ ဒီေရေၾကာင့္ တိုက္ႀကီးေတြမွာရွိတဲ့ ေျမနိမ့္ေတြအားလံုး အႀကီး အက်ယ္ေရနစ္သြားၿပီး ေတာင္ေတြ တိုက္စားသြားႏိုင္တယ္။ ကမာၻမွာ ယေန႔ေတြ႕ေနရတဲ့ တိုက္ႀကီးေတြလဲ ေပၚ ထြက္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအခါ ကမာၻၿဂိဳလ္ မၿငိမ္မသက္ အက္ကြဲသြားၿပီး ဒီေရျမင့္တတ္မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လိုလို ပင္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ ကမာၻေျမႀကီးရဲ႕အေပၚယံအလႊာက လက္ရွိအေနအထားထက္ ၁၀ေပပိုထူခဲ့ရင္ ေအာက္စီဂ်င္ရွိ မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါဆိုသတၱဝါေတြအားလံုး ေသေၾကသြားလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ပင္လယ္သမုဒၵရာေတြက လက္ရွိအ ေျခအေနထက္ ေပအနည္းငယ္ပိုနက္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႔ ေအာက္စီဂ်င္ေတြ စုတ္ယူျခင္းခံရၿပီး အပင္မ်ားနဲ႔ သဘာဝေပါက္ပင္အားလံုး ရွင္သန္ရခက္သြားမယ္။ အကယ္၍ ေလထုက လက္ရွိအေနအထားထက္ ပို၍ပါးခဲ့ရင္ ေလထဲတြင္ ေန႔စဥ္ေလာင္ကြ်မ္းေနတဲ့ သန္းခ်ီဥကၠာပ်ံႀကီးေတြ ကမာၻႀကီးေပၚသို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ေလထုထဲတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ၂၁%ပါရွိပါတယ္။ ေလထုတစ္ခုလံုးက ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ တစ္စတုရန္းလက္မလွ်င္ ၁ေပါင္အားျဖင့္ ကမာၻ႔ပင္လယ္မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖိအားေပးပါတယ္။ ေလထုဖိအားအျဖစ္ ရွိ ေနတဲ့ ေအာက္စီဂ်င္က တစ္စတုရန္းလက္မလွ်င္ ၃ေပါင္ခန္႔သာ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ေအာက္စီဂ်င္အားလံုးက ျဒပ္ေပါင္းအျဖစ္ ကမာၻႀကီးရဲ႕အေပၚလႊာမွာ ခ်ဳပ္ထားခံရၿပီး ကမာၻ႔ေရထုရဲ႕ ဆယ္ပံုရွစ္ပံုပမာဏရွိေရးကို ျဖစ္ေစတယ္။ ေအာက္စီဂ်င္ဟာ ေျမျပင္ရွိ သက္ရိွသတၱဝါအားလံုး အသက္႐ႈရပ္တည္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္ ေအာက္စီဂ်င္ကို ေလထုမွလြဲ၍ တျခားဘယ္ေနရာမွ လံုးဝမရႏိုင္ပါ။

အလြန္႔အလြန္တက္ႂကြတဲ့ ဒီဓါတုျဒပ္စင္က ျဒပ္ေႏွာမွ ဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္သြားတာလဲဆိုတာ ေမးစရာျဖစ္ လာပါတယ္။ ထိုျဒပ္သည္ ေလထုထဲတြင္ က်န္ေနၿပီး သက္ရွိအားလံုးရဲ႕ အသက္ရွင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိဳး အဆအတိုင္း တိတိက်က်ျဖစ္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ ေလထုထဲတြင္ ေအာက္စီဂ်င္ဟာ ၂၁ရာခိုင္ႏႈန္းအစား ၅၀ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိေနခဲ့ရင္ ကမာၻေပၚရွိ မီးေလာင္ႏုိင္တဲ့ အရာဝတၳဳအားလံုး ေလာင္ကြ်မ္းသြားလိမ့္မယ္။ အပင္တစ္ပင္ကို မိုးႀကိဳး တစ္ခ်က္မိတာနဲ႔ သစ္ေတာအားလံုး ေလာင္ကြ်မ္းေပါက္ကြဲႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကမာၻေပၚရွိသန္းခ်ီတဲ့ အရာဝတၳဳမ်ားက ထိုလြတ္လပ္တဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ကို စုတ္ယူထားလိုက္ရင္ သတၱဝါအားလံုး အသက္ဆံုးသြားပါလိမ့္ မယ္။

လူတစ္ေယာက္ အသက္႐ႈလိုက္တဲ့အခါ ေအာက္စီဂ်င္ကို ဆြဲယူလိုက္တယ္။ ဒီေအာက္စီဂ်င္ေတြက ခႏၶာ ကိုယ္အႏွ႔ံေရာက္တယ္။ ေအာက္စီဂ်င္က ဆဲလ္တိုင္းမွာရွိတဲ့အစာကို မေျပာပေလာက္တဲ့ အပူခ်ိန္ပမာဏနဲ႔ အလြန္ ေႏွးေကြးစြာျဖင့္ ေလာင္ကြ်မ္းေစပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္က ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႔ ေရေငြ႕ပဲထြက္လာတယ္။ သို႔ျဖစ္ ပါ၍ လူတစ္ဦးသက္ျပင္းခ်ခိုင္းတဲ့အခါ မီးဖုိႀကီးပမာထို အမွန္တရားကို လံုးဝေတြ႕ရပါတယ္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ က သူ႔အဆုတ္မွ လႊတ္ေျမာက္သြားၿပီး ပမာဏအနည္းငယ္မွလြဲ၍ မရွဴႏိုင္ေပ။ သူ႔အဆုတ္မွာ လႈပ္ရွားလာၿပီး ကာဗြန္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္ပစ္ရင္း ေနာက္ထပ္အသက္ရွဴျခင္းကို ျပဳရတယ္။

ေအာက္စီဂ်င္သည္ အသက္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းမွာ ေသြးထဲရွိ တျခား ျဒပ္စင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေအာက္စီဂ်င္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈလဲ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို သက္ေရာက္ပါတယ္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိပါက အသက္ရွင္သန္မႈစနစ္ ရပ္သြားပါလိမ့္မယ္။

အျခားတဖက္မွာေတာ့ သက္ရွိအပင္အားလံုးက ေလထုထဲမွ အလြန္႔အလြန္ေသးငယ္တဲ့ ပမာဏရွိတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကိုသာ မွီခိုရွင္သန္ရတယ္။ အပင္မ်ားက ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကိုရွဴတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ အပင္မ်ားက ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မွ အစာခ်က္ႏုိင္ေအာင္အလြန္ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ ဓါတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကိုအလြယ္ ကူဆံုးနည္းနဲ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ အပင္ရဲ႕အရြက္မ်ားမွာ အဆုတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တြင္ ေနေရာင္စြမ္းအားအကူအ ညီျဖင့္ ခိုင္ၿမဲတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မွ ကာဗြန္နဲ႔ေအာက္စီဂ်င္ကို သီးျခားစီခြဲထုတ္ၿပီး ကာဗြန္ကို ဆက္လက္ထိန္း ထားႏိုင္တယ္။

ထိုကာဗြန္ကို အျမစ္၌ရွိတဲ့ ေရမွ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သဘာဝလို႔ေခၚၾကတဲ့ ဒီအံ့ဖြယ္ ဓါတုေဗဒက ထိုျဒပ္စင္မ်ားမွ သၾကားဓါတ္၊ ကစီဓါတ္၊ အသီးအႏွံ၊ ပန္းပြင္းန႔ဲ တျခားျဒပ္စင္မ်ားစြာကို ထုတ္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။ ထိုအသီးအႏွံအဖူးအပြင့္အားလံုးတို႔သည္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အေရာင္အဆင္း၊ အန႔ံအရသာ၊ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ လံုးဝသီးသန္႔စီျခားနားေနတယ္။ ဒီအတိုင္းအဆမရွိတဲ့ကြဲျပားမႈကို အသိစိတ္မဲ့၊ အသိဉာဏ္မဲ့တဲ့အေစ့ေသးေသးေလး က ဖန္တီးလိုက္တာပဲလို႔ ေျပာႏိုင္ပါ့မလား။ အပင္ေတြက မိမိတို႔ရဲ႕အစာကို ကိုယ္တိုင္ခ်က္ယူႏိုင္ၿပီး ကမာၻေပၚရွိ သတၱဝါတိုင္းအတြက္လဲ လံုေလာက္တဲ့အစာကို ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အပင္ေတြက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရွဴ သြင္းရတဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ကိုလဲ ထုတ္ေပးပါတယ္။ ထိုေအာက္စီဂ်င္သာမရွိခဲ့ရင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၅မိနစ္ေတာင္ အသက္ရွင္ ႏိုင္မွာ မဟုတ္။ ဒါေၾကာင့္ အပင္အားလံုး၊ သစ္ေတာ၊ ျမက္ပင္၊ ေရညႇိ၊ ေရေမွာ္ႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္အားလံုးကို အ မ်ားအားျဖင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႔ ေရတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

M. Fethullah Gulen

The Essential of the Islamic Faith

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *