အကြယ္ေလာကရဲ႕ တည္ရွိမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား

အကြယ္ေလာကရဲ႕ တည္ရွိမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား

နာမ္ဝိညာဥ္တည္ရွိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ တခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာသံုးသပ္ ၾကပါစို႔။

ျဒပ္စင္မ်ားမွလြဲ၍ တျခားမည္သည့္အရာကမွ် အသက္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္မဟုတ္။ သိပၸံပညာက အသက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ မရွင္းျပႏို္င္ေခ်။ သက္မဲ့ျဒပ္စင္ကေန အသက္ ဘယ္လိုျဖစ္လာ တယ္ဆိုတာ သိပၸံက မရွင္းျပႏိုင္ပါ။ ျဒပ္စင္မ်ားမွာ သက္ရွိတို႔အတြက္ အဓိကအေျခခံ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အရာမ်ားျဖစ္ေပမဲ့ အသက္တို႔ရဲ႕ မူလ အရင္းအျမစ္ကို ျဒပ္စင္မ်ားက စတင္မဖန္ဆင္းေၾကာင္း ရွင္းပါတယ္။ ထာဝရ အရွင္ကသာလွ်င္ ျဒပ္စင္အတြင္းသို႔ အသက္သြတ္သြင္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ကို တည္ရွိမႈရဲ႕ရုပ္မဲ့ရႈေထာင့္
အသြင္နဲ႔ ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ဟာ မျမင္ရတဲ့ သက္မဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ၎ကို ဝိညာဥ္လို႔ ေခၚၾကတယ္။ ဒီဝိညာဥ္ဟာ လူတိုင္းမွာ အႏႈိင္းမဲ့ တစ္မူထူးျခားၿပီး သီးျခားစီရွိေနပါတယ္။ လူသားအား လံုးကို တူညီတဲ့ ႐ုပ္ျဒပ္စင္ေတြနဲ႔ ဖန္ဆင္ထားေသာ္လည္း ဝိညာဥ္ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လံုးဝမတူ ၾကေပ။

အသက္က ျဒပ္ဝတၳဳအေပၚ မွီခိုအားထားျခင္း မရွိပါ။ အသက္က ေသးငယ္လွတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို ႀကီးမား ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ-အသက္က ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္ သို႔မဟုတ္ ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ကို ေတာင္ ထက္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ အသက္က ပ်ားေကာင္အား “ဒီကမာၻႀကီးက ငါ့ဥယ်ာဥ္ ပဲ”လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေပးတယ္။ အသက္ေၾကာင့္ ပ်ားေကာင္က ပန္းပြင့္မ်ားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ပ်ားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ သူတို႔ ကိုပါ ပါဝင္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ျဒပ္ဝတၴဳက သန္႔စင္ေလ ပိုတက္ႂကြၿပီး ျမင့္ျမတ္တဲ့ သက္ရွိျဖစ္ေလပါပဲ။ အသက္ရဲ႕ တက္ ႂကြ ဖ်တ္လတ္မႈ၊ ျမင့္ျမတ္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ ႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစားနဲ႔ မည္သို႔မွ်မသက္ဆို္င္ေပ။ ယင္ေကာင္တစ္ ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ သန္းတစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ ကုလားအုတ္နဲ႔ ႀကံ့တိရစာၦန္တို႔ထက္ ပိုၿပီးသြက္လက္ တက္ႂကြေစပါတယ္။ ပိုၿပီးထက္ျမက္တဲ့ အာ႐ံုခံစားမႈေတြရွိၾကတယ္။

ဤကမာၻၿဂိဳဟ္က ထာဝရအရွင္ရဲ႕ ဆႏၵေတာ္ကို သဘာဝအေၾကာင္းတရားမ်ားအရ ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ျပတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ေနရာဌာနျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ဟူသည္ “ထာဝရရွင္သန္ေနသည့္ အရွင္”ဆိုတဲ့ နာမေတာ္ကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေဖာ္ေစတဲ့ ရလဒ္သာျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံပညာက အသက္ရဲ႕ ပကတိကို မည္သို႔ပင္ အျပဳသေဘာဆန္ ဆန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါေစ၊ ႐ုပ္ဆန္ဆန္ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနသေရြ႕ကာလပတ္လံုး သိပၸံရႈေထာင့္မွ အသက္ရဲ႕ ပေဟဠိကို ထိုးေဖာက္သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

မျမင္ရတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက လံုဝျဖဴစင္တဲ့ နာမ္ဖန္ဆင္းခံမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ရဲ႕ တည္ရွိမႈက ေကာင္းမႈသေဘာကိုသာ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ေစတန္မာရ္နတ္နဲ႔ ၎ရဲ႕ ဘက္ေတာ္သားေတြကမူအဆိုးသေဘာကိုသာ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ေစတန္မာရ္နတ္က မေကာင္းမႈဘက္ ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔နဲ႔ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးမွာ တည္ရွိမႈရဲ႕ မူလအစမွ ယေန႔အထိ အေကာင္းအဆိုး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ပါဝင္ေနပါတယ္။

လူတိုင္းက တစ္ၿပိဳင္တည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အေကာင္းနဲ႔အဆိုးႏွစ္ဘက္စလံုးရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈကို ခံစားရပါ တယ္။ အေကာင္းက ေကာင္းကင္တမန္မွ လာၿပီး လံုးဝသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ပါတယ္။ အဆိုးကေတာ့ ေစတန္မာရ္နတ္မွ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ မေကာင္းမႈကို အားေပးတဲ့ စိတ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ကာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္႐ိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳပါ တယ္။

ဝိညာဥ္နဲ႔ ႐ုပ္ခႏၶာတို႔ရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈမွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔လည္ပတ္ေနတဲ့ စက္႐ံုတစ္႐ံုနဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရဲ႕ ဆက္ ႏြယ္မႈနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူတယ္။ အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္မီးသာမရွိခဲ့ရင္ ထိုစက္႐ံုႀကီးက အမႈိက္ပံုအဆင့္သို႔ နိမ့္က် သြားမယ္။ အလားတူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးက မၾကာခင္ေျမႀကီးထဲ ေဆြးျမည့္သြားမယ့္ တစ္ရွဴးေခၚ ဇီဝ ကလာပ္စည္းနဲ႔ အ႐ိုးအစု အပံုထက္ ဘာမွ်ပိုမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ တည္ရွိမႈအမွန္သည္လည္း ဝိညာဥ္အေပၚသာ မူတည္ေနတယ္။ ဝိညာဥ္ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ တည္ရွိမႈမွာ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ တစ္မူ ထူးျခားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔က သဘာဝနိယာမတရားနဲ႔ သဘာဝစြမ္းအားတည္ရွိေၾကာင္းကို မည္သည့္ေစာဒကမွ် မတက္ဘဲ မ်က္စိမွိတ္လက္ခံၾကတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါ။ သဘာဝျဖစ္စဥ္အားလံုးကို သဘာဝနိယာမတရားအျဖစ္လဲ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကေသး ငယ္လွတဲ့  အေစ့တစ္ေစ့ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ အဆိုပါနိယာမေတြက စနစ္တက် လုပ္ေနတယ္လို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုး မယံုၾကည္ရေလာက္ေအာင္ သဟဇာတျဖစ္ေနျခင္းအား ကမာၻ႕ဆြဲငင္အားနဲ႔ တြန္းကန္အားတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေမ့ေနတာက မည္သည့္အရာကို ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္အေျမာ္အျမင္နဲ႔ ဆႏၵတို႔ လုိအပ္ေၾကာင္းဆိုတာပဲ။ စၾက ဝဠာႀကီးရဲ႕ တည္ရွိမႈနဲ႔ လည္ပတ္မႈနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မႈကိုလဲ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၱကို ပိုင္ဆိုင္သူ၊ တန္ခိုးအာဏာအလံုး စံုကို အႂကြင္းမဲ့စိုးပိုင္ေတာ္မူတဲ့အရွင္က မိမိရဲ႕ဆႏၵေတာ္သေဘာျဖင့္ လုပ္ေနျခင္းအား သတိမမူမိၾကေပ။ ထိုအရွင္ က အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာျဖင့္ ေလ၊ ေလျပင္းနဲ႔ တျခားသဘာဝစြမ္းအားမ်ား၊ နိယာမမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မျမင္ေအာင္ အကြယ္၌ထား ၿပီး စၾကဝဠာႀကီးလည္ပတ္သြားလာေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ား၊ မြတ္စလင္အေတြးအေခၚရွင္ အားလံုးနီးပါးရဲ႕ အေရွ႕တုိင္း အေတြးအေခၚရွင္အားလံုးနီးပါးနဲ႔ အေရွ႕တုိင္း အေတြးအေခၚရွင္အားလံုးတို႔ကလဲ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားနဲ႔ ဝိညာဥ္တည္ရွိမႈကို သေဘာတူလက္ခံၾကပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးရဲ႕ ရွင္းျပခ်က္ေတြမွာ အေခၚအေဝၚသာ ကြဲျပားျခားနားၿပီး ဆိုလုိရင္းက တူညီ ေနပါတယ္။ ရစ္တိုတဲလ္ဩဇာလႊမ္းမိုးတဲ့ မရွာရီယြန္ေက်ာင္းရဲ႕ အေတြးအေခၚက က်ိဳးေၾကာင္းအေပၚ လံုးဝယံုၾကည္ တဲ့ အယူအဆနဲ႔ ႐ုပ္ဝါဒဘက္ယိမ္းျပေနတယ္။ သူတို႔ေတာင္မ်ိဳးစိတ္တိုင္းမွာ ဝိညာဥ္ရွိတာကို ေထာက္ျပၿပီး ေကာင္း ကင္တမန္မ်ားရဲ႕တည္ရွိမႈကို ဝန္ခံၾကပါတယ္။

မီးကိုးကြယ္တဲ့ အီရွ္ရာကီယူန္တို႔ကလဲ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားရွိေၾကာင္း လက္ခံၿပီး ၎တို႔ကို ဉာဏ္ေတာ္ (၁၀)ပါးနဲ႔ မ်ိဳးစိတ္တို႔ရဲ႕ သခင္လို႔ မွားယြင္းစြာနဲ႔ ေခၚဆိုၾကတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာ ေကာင္းကင္က် လမ္းညႊန္ရ ထားတဲ့ ဘာသာသာသနာအားလံုးကလဲ တည္ရွိမႈတိုင္းအတြက္ တာဝန္ရွိတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးစီရွိတယ္ဟု ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ပင္လယ္ျပင္ကို တာဝန္ယူရတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္၊ မိုးတမန္၊ ေတာင္တမန္စတဲ့ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားစြာရွိေၾကာင္းကို လက္ခံယံုၾကည္ၾကတယ္။

႐ုပ္ဝါဒီမ်ားနဲ႔ သဘာဝေလာကပညာရွင္မ်ားကပင္ မျမင္ႏိုင္တဲ့အရာကို မယံုပါလို႔ ေႂကြးေၾကာ္သည့္တိုင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားရဲ႕ တည္ရွိမႈကိုေတာ့ ဝန္ခံလက္ခံၾကတယ္။ သူတုိ႔က ထိုေကာင္းကင္တမန္မ်ားအား ေနရာ အႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံတတ္တဲ့ စြမ္းအားမ်ားလို႔ ေခၚၾကတယ္။

ခိုင္လံုတဲ့က်မ္းဂန္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ေပါင္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ရွိၿပီး ထုိတမန္ေတာ္အားလံုးကေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ ဝိညာဥ္၊ ဂ်င္(န္)နဲ႔ ေစတန္မာရ္နတ္တို႔ရဲ႕ တည္ရွိမႈကို အစီရင္ခံတင္ျပလာခဲ့ၾကပါတယ္။ သူေတာ္စင္ေတြအားလံုးနဲ႔ ဘာသာေရး ပညာရွင္မ်ားကလည္း အကြယ္ေလာကရဲ႕ တည္ရွိမႈအေပၚ တစ္ညီတစ္ ညြတ္တည္း သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ မည္သည့္ အသိပညာနယ္ပယ္မွာမဆို ကြ်မ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္(၂)ဦးက မကြ်မ္း က်င္ဘဲ တစ္ဝါးဝါးေျပာတဲ့ ပညာရွင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထက္ပါ သာတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါ့ျပင္ အကြယ္ေလာ ကဆိုတာ အတည္ျပဳၿပီးသား အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထားနဲ႔ လူတစ္ဦးရဲ႕ အတည္ျပဳ ထားတဲ့ အခ်က္က လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ျငင္းပယ္ျခင္းထက္ပိုၿပီး အေရးႀကီးတယ္။ ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိတယ္။ ထို႔ျပင္ ဘာသာသာသနာဝင္အားလံုးနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ေနာက္လိုက္အားလံုးကလဲ အကြယ္ေလာကရဲ႕ တည္ရွိမႈကို လက္ခံၾက တယ္။

ေကာင္းကင္က်က်မ္းအားလံုးမွာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားနဲ႔ လူသားနဲ႔ ဝိညာဥ္အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ေစတန္မာရ္နတ္နဲ႔ ၎က ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား မေကာင္းမႈဘက္ မည္သို႔ေသြးေဆာင္ ဖ်ားေယာင္သည္ ကိုလဲ ဥပမာပံုျပင္မ်ားနဲ႔တကြ တင္ျပထားတယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ သက္ေသခံမႈနဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ အေတြ႕ အႀကံဳကို သံသယျဖစ္ႏိုင္တဲ့သူ ရွိပါ့မလား။

အရွင္ျမတ္ခ်ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားနဲ႔ အရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူတဲ့ တမန္ေတာ္ေတြက အကြယ္ေလာကရဲ႕ တည္ရွိမႈကို အတည္ျပဳရွင္းျပခဲ့တယ္။ သို႔ျဖစ္ ပါ၍ ဝိညာဥ္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ ဂ်င္(န္)ႏွင့္ ေစတန္မာရ္နတ္တို႔ မုခ်တည္ရွိပါတယ္။

အစၥလာမ္က အရာတစ္ခုရဲ႕ တည္ရွိမႈနဲ႔ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔အညီဆံုး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွင္း လင္းတင္ျပထားတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၌ ပါရွိ႐ံုသာမက တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ေကာင္းကင္ခရီးစဥ္ အေတြ႕အႀကံဳ၌လည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ပါ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားရဲ႕ တည္ရွိမႈဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားက သိပ္ၿပီး အက်ိဳးေၾကာင္းေလွ်ာ္ညီတာေၾကာင့္ မည္သူမဆို အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကုရ္အာန္အရ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးမွာ အရွင္ျမတ္ရဲ႕စကားေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အရွင့္ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို တာဝန္သိသိ ထမ္းေဆာင္မယ့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပင္ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အရွင္ ျမတ္ရဲ႕ဆႏၵေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အရွင့္သဘာဝနိယာမတရားမ်ား၊ အဆိုပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အလုပ္လုပ္ ေနတဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။

အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူသမွ်ကို တစ္သေဝမတိမ္းလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အရွင့္ဂုဏ္သေရရွိ အမႈထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးရဲ႕တည္ရွိမႈကို သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းက ေကာင္းကင္တမန္မ်ားနဲ႔ ဝိညာဥ္မ်ားရဲ႕ တည္ရွိမႈကို အတည္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးကို ျငင္းပယ္ျခင္းက မ်ဳိးစိတ္အားလံုးကို ျငင္း ပယ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးရဲ႕တည္ရွိမႈကို လက္ခံျခင္းသည္ အရာအားလံုးရဲ႕ တည္ရွိမႈကို လက္ ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားနဲ႔ ဝိညာဥ္တည္ရွိျခင္းဟာ အမ်ားဆႏၵတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ ေရးလိုက္စားသူမ်ားၾကားတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ ဂ်င္(န္)၊ ေစတန္နဲ႔ တျခားဝိညာဥ္မ်ားကို ေတြ႕ၿပီး စကားေျပာ ႏိုင္သူေတြ ရွိၾကတယ္။ အကယ္၍ ေကာင္းကင္တမန္ေတြ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးကိုလည္း ေတြ႕ စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ထိုေကာင္းကင္တမန္ေတြရဲ႕ တည္ရွိမႈကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းျဖင့္လည္း အတည္ျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ၎တို႔ကို ဒီလိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ ယံုၾကည္ႏုိင္ပါ့မလား။ ယံုၾကည္မႈဟာ ခိုင္မာတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေပၚ အေျခမခံခဲ့လွ်င္ အခ်ိန္ကာလေတြၾကာလာရင္ အေတြးအေခၚနဲ႔ ယံုၾကည္မႈဆိုတာ လဲ ေျပာင္းလဲေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ အရလည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္ မ်ားနဲ႔ သူေတာ္စင္မ်ားရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳအရလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားနဲ႔ ဝိညာဥ္တည္ရွိေၾကာင္းကို အလြယ္တကူ သံုးသပ္ႏို္င္ပါတယ္။ အကြယ္ေလာကကို ခိုင္လံုတဲ့ က်မ္းဂန္အရင္းအျမစ္ေတြမွာလဲ ထုတ္ေဖာ္ေရး သားထားတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

M. Fethullah Gulen

The Essential of the Islamic Faith

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *