ေနစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သို႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ျခင္း (ဉာဏ္လြင္/စြမ္းအင္က႑)

ေနစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သို႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ျခင္း (ဉာဏ္လြင္/စြမ္းအင္က႑)

ေက်ာက္မီးေသြး၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ေရနံေတြကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ထုတ္ယူသံုးစဲြနိုင္တယ္ဆိုတာကို မၾကာ ေသးခင္နွစ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိရိွလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလိုရုပ္ႂကြင္းေလာင္စာေတြအစား ႏ်ဴက လီးယားစြမ္းအင္ေတြကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ေတြနဲ႔ ရုပ္ႂကြင္းေလာင္ စာေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတတ္တဲ့အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ မနွစ္သက္ၾကပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ နွစ္ ၂ဝ အတြင္းမွာ ျပန္ျပည့္ျမဲ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈေတြ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး တြင္က်ယ္လာပါတယ္။ ေန၊ ေလ၊ ေရ၊ လိႈင္းနဲ႔ Biomass ေတြလို ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြဟာ ၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္မွာ ကမၻာ့ စြမ္းအင္သံုးစဲြမႈရဲ႕ ၁၈ရာခိုင္နႈန္းေလာက္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၂ဝျပည့္နွစ္က်ရင္ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အသံုး ျပဳမႈဟာ ၃ဝရာခိုင္နႈန္းအထိ ရိွလာနိုင္တယ္လို႔ ကမၻာ့စြမ္းအင္ေကာင္စီက (၁၉၉၃ခုနွစ္ အစီရင္ခံစာမွာ) ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္။

အလားအလာအေကာင္းဆံုး ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ေနစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ တိုက္ ရိုက္ေျပာင္းလဲျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ကို အသံုးတြင္လာနိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီး ရိွပါတယ္။ ေနစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္သလို စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေတြလည္းမက်န္ခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေနတဲ့ အခိ်န္မွာ အသံဆူညံတာမ်ဳိး လည္း မရိွပါဘူး။ တိမ္ထူတဲ့ေန႔ေတြနဲ႔ အပူခိ်န္နည္းတဲ့ေန႔ေတြမွာလည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစဲြလို႔ ရပါတယ္။ လႈပ္ရွားေနတဲ့ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းေတြမပါတဲ့အတြက္ ထိန္းသိမ္းမႈမရိွရင္ေတာင္ ဆိုလာျပားေတြ ကို နွစ္၂ဝ ကေန ၃ဝ ေလာက္အထိ စိတ္ခ်လက္ခ် အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

ေနစြမ္းအင္ကို ေနရာတိုင္းမွာ ရနိုင္တဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္တဲ့ေနရာတို္င္းမွာ ေျပာင္းလဲသံုးစဲြနိုင္ပါ တယ္။ သည္အခ်က္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးရာ မဟာဓာတ္အားလိုင္း မရိွတဲ့ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က သူေတြ ေနစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေျပာင္းလဲသံုးစဲြမႈကို စိတ္ဝင္စားေစတဲ့ အခ်က္ပါ။ ေနစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေျပာင္းလဲေပးတဲ့ စက္ေတြကို သံုးေလးလအတြင္း စီစဥ္တပ္ဆင္နိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္က လည္း အခုလက္ရိွေတြ႕ေနရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုေတြလို စက္လည္ပတ္ အသံုးျပဳနိုင္ဖို႔အတြက္ အနည္းဆံုး ငါးနွစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ အခိ်န္ယူေဆာက္လုပ္ရတာမ်ဳိး မလိုေတာ့ပါဘူး။

ေနာက္ဆံုးအားသာခ်က္ကေတာ ့ ဆိုလိုျပားေတြကို ရွိႏွင့္ၿပီးသား အေဆာက္အအုံရဲ႕ ေခါင္းမိုးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ နံရံမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ေျမေနရာ အသံုးျပဳစရာမလိုေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန စြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေျပာင္းလဲသံုးစဲြလို႔ရတာကို ၁၈၃၉ ခုနွစ္မွာ Edmund Becquerel က ပထမဦးဆံုး စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာေတာ့ ပထမဦးဆံုး ဖိုတိုဆဲလ္ (အလင္းကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္တဲ့ပစၥည္း)ကို “solid state research” သုေတသနက စတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၄ ခုနွစ္မွာေတာ့ “ Bell Telephone Laboratories”မွာ ဆီလီကြန္ ဆိုလာဆဲလ္ေတြ တီထြင္ဖန္တီးနိုင္ခဲ့ၿပီး အာကာသစီမံကိန္းမွာ အသံုး ျပဳတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆ရာခိုင္နႈန္းအတြက္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ သံုးစဲြနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခိ်န္ကတည္းကပဲ ေနစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ သံုးစဲြမႈေတြ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာၿပီး ၁၉၉၁ ခုနွစ္မွာ တစ္နွစ္ကို မီဂါဝပ္ ၅ဝ အထိ ထုတ္လုပ္ သံုးစဲြလာၾကပါတယ္။

ေနစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေျပာင္းေပးတဲ့ ဆိုလာဆဲလ္

ေနသာတဲ့ ေန႔ေတြမွာဆိုရင္ မ်က္နွာျပင္ တစ္စတုရန္းမီတာေပၚက်ေရာက္ေနတဲ့ ေနလံုးကေန ျဖာထြက္ေနတဲ့ အလင္းကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 1000W/m2 ထုတ္လုပ္နိုင္ၿပီး တိမ္ထူတဲ့ ေန႔ေတြမွာဆိုရင္ 100W/m2ထုတ္ လုပ္နိုင္ပါတယ္။ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းမွာေတာ့ 850W/m2 ထက္ပိုၿပီး ထုတ္နိုင္ဖို႔ကေတာ့ မလြယ္လွပါဘူး။ ေနစြမ္း အင္ကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေျပာင္းလဲ ထုတ္ယူဖို႔အတြက္ ဆိုလာျပားေတြကို အသံုးျပဳရပါတယ္။ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူး ပစၥည္းေတြက အလင္းကိုစုပ္ယူၿပီး အမဓာတ္ေဆာင္အီလက္ထရြန္နဲ႔ အဖိုဓာတ္ေဆာင္ “holes” နွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းက တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူး ပစၥည္းအတြင္းမွာ ရိွေနတဲ့အခိ်န္မွာ အီလက္ထရြန္ ေတြနဲ႔ “holes”ေတြ ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ေရြ႕လ်ားသြားၾကပါတယ။္ ဒီလိုလွ်ပ္စစ္အဖိုဓာတ္နဲ႔ အမဓာတ္ကဲြကြာ ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေတြ ေရြ႕လ်ားမႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားေတြ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚလာပါ တယ္။ ဒါကေတာ့ အလင္းကေန လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားေတြ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။

တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းအတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ အေျခခံျဖစ္စဥ္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ အဖိုဓာတ္နဲ႔ အမဓာတ္ၾကား နယ္ပယ္ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနယ္ပယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း ဟာ အဖိုဓာတ္ဘက္ျခမ္းမွာရိွေနတဲ့ အီလက္ထရြန္ေတြကို အမဘကျ္ခမ္းကို တြန္းပို႔ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ လွ်ပ္ စစ္အမဓာတ္ စီးဆင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အလားတူပဲ အမဘက္ျခမ္းမွာရိွတဲ့ လွ်ပ္စစ္အဖိုဓာတ္ေတြကို အဖိုဓာတ္ဘက္ျခမ္းကို တြန္းလႊတ္လိုက္တဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္အဖိုဓာတ္စီးေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ အဖိုဓာတ္ေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ပံု (၁)မွာ ျပထားတာကေတာ့ ဆိုလာဆဲလ္တစ္ခုရဲ႕ အေျခခံပံုစံပါ။ အေရွ႕ဘက္လွ်ပ္ကူး ကိရိယာကေတာ့ သတၱဳခပ္ပါးပါးအလႊာပါတဲ့ အေရွ႕ဘက္ မ်က္နွာျပင္ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဘက္ရွိလွ်ပ္ကူးကိရိယာကေတာ ့ အေနာက္ဘက္မ်က္နွာျပင္တစ္ခုလံုးကို အမ်ားအားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထား ပါတယ္။ ဒါကို n-on-p ဆဲလ္လို႔ေခၚပါတယ္။ ဆီလီကြန္ကေတာ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ လူသိ မ်ားၿပီး တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆိုလာဆဲလ္ေတြမွာ သူ႔ကိုအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ေဈးကြက္ သံုး ဆိုလာဆဲလ္ အမ်ားစုမွာေတာ့ ေနကရတဲ့ စြမ္းအင္နဲ႔အမ်ားဆံုးထြက္ရိွတဲ့ စြမ္းအင္အခို်းအစားဟာ ၂ဝ ရာခိုင္နႈန္းရိွၿပီး လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းမွာေတာ့ ၂၅ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ရိွပါတယ္။ သေဘာတရားအရ ဆီလီကြန္ ဆဲလ္ေတြဟာ ေနေရာင္ျခည္ရရိွမႈနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထြက္ရိွမႈ အခ်ဳိးဟာ ၃ဝ ရာခိုင္နႈန္းရိွၿပီး ဂယ္လီယမ္ အသံုးျပဳ ဆိုလာဆဲလ္ေတြကေတာ့ ၃၄ ဒသမ၂ ရာခိုင္နႈန္း ရိွပါတယ္။

ဆိုလာဆဲလ္ေတြဟာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ အရာမွန္သမွ်ကေန ကာကြယ္ထားသင့္ေလာက္တဲ့အထိ ႏူးညံ့တဲ့အရာေတြပါ။ လိုအပ္တဲ့ဗုိ႔အားနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြရရွိဖို႔အတြက္ ဆဲလ္ေတြကို အမ်ားအားျဖင့္ အတဲြလိုက္ ခိ်တ္ဆက္ထားၿပီး အၿပိဳင္ဒါမွမဟုတ္ ပံုစံနွစ္မ်ဳိးလံုးေပါင္းၿပီး ဆက္သြယ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုနွစ္မွာ ဆိုလာ ဆဲလ္တစ္ခုရဲ႕ ေဈးႏႈန္းဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတစ္ဝက္ကို အေမရိကန္ေလးေဒၚလာနႈန္းေလာက္ က်သင့္ေနပါ တယ္။ ဆိုလာဆဲလ္ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္းရရွိဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ အခုလက္ရိွမွန္းထားတဲ့ ဆိုလာျပားတစ္ခုရဲ႕သက္တမ္းဟာ နွစ္ေပါင္း၃ဝပါ။

ေနစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား

၁၉၉၄ ခုနွစ္မွာ ကမၻာ့ဆိုလာဆဲလ္ ေရာင္းအားစုစုေပါင္းဟာ တစ္နွစ္ကို မဂၢါဝပ္ ၇ဝ ထုတ္လုပ္နိုင္တဲ့အထိ ရိွလာ ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္ေတြ အတြင္းမွာေတာ့ ဆိုလာဆဲလ္ေတြကို က႑စံုက လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ လာရပါတယ္။ အဓိက အသံုးျပဳၾကတဲ့ က႑ေတြကေတာ့-

၁။ အာကာသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း

ၿဂိဳဟ္တုေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြ ထုတ္လုပ္ေပးဖို႔ ဆိုလာဆဲလ္ေတြကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္အခိ်န္ကစၿပီး အလင္းစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းဟာ အာ ကာသဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ မရိွမျဖစ္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလာဆဲလ္ေတြဟာ ေနနဲ႔ေဝးတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ေစ၊ ေနနဲ႔နီးတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ေစ၊ ေနစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးနိုင္ ပါတယ္။

၂။ ဆက္သြယ္ေရးက႑

အသံလႊင့္စက္ေတြနဲ႔ ထပ္ဆင့္အသံ လႊင့္စက္ေတြကိုအမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္ကုန္းေတြ၊ ကြ်န္းေတြနဲ႔ သဲကႏာၱရလို ခပ္ေဝးေဝးေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။ ဆိုလာစြမ္းအင္ဟာ အသံလႊင့္စက္ေတြနဲ႔ ထပ္ဆင့္အသံ လႊင့္စက္ေတြအတြက္ ေဈးအသက္သာဆံုးနဲ႔ စိတ္အခ်ရဆံုး စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ဆိုတာ သက္ေသျပေနပါတယ္။

၃။ ရြာေတြအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြက လူအမ်ားစု၊ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ေတာ့ လူဦးေရနွစ္ဘီလံ်ေလာက္ဟာ လွ်ပ္စစ္မီးမရတဲ့ ရြာ ငယ္ေလးေတမြ ွာ ေနထိုင္ၾကပါတယ။္ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတုိင္းလိုလိုဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုကေန ေဝးလြန္း တဲ့ ေနရာေတြဆီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးမယ္ဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ စီစဥ္မေပးနိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ေနစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္တဲ့စနစ္ကေတာ့ အရွင္းဆံုးနဲ႔ ကုန္က် စရိတ္အသက္သာဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္ထရီတစ္လံုးရိွရင္ သံုးလို႔ရတဲ့ ေနစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္ စစ္ စြမ္းအင္ေျပာင္းေပးတဲ့ စက္ကေလးတစ္လံုးဟာ သာမန္မီးထြန္းတာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားတစ္လံုးနဲ႔ ေရခဲေသတၱာ ေလးတစ္လံုးအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုထုတ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

၁၉၉၃ခုနွစ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံက အိမ္ေပါင္း၁ဝ,ဝဝဝေက်ာ္မွာ ဆိုလာျပားေတြ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနၾကပါျပီ။ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဒိုမီနီကန္ရီပတ္ဘလစ္၊ ကိုလံဘီယာ၊ အိနၵိယ၊ ကင္ညာ၊ မကၠဆီကို၊ ေမာ္ရိုကို၊ သီရိလကၤာနဲ႔ ဇင္ဘာ ေဘြ နိုင္ငံေတြမွာလည္း အိမ္ေတြမွာ ေနစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြ ထုတ္ယူသံုးစဲြတဲ့စနစ္ကို ၁၉၉၃ ခုနွစ္ကစလို႔ အသံုးျပဳေနၾကပါျပီ။ ဝပ္ ၅၀ထြက္အိမ္သံုးဆိုလာစနစ္တစ္ခုရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ၁၉၉၃ ခုနွစ္မွာ ကန္ ေဒၚလာ ၅ဝဝ က်သင့္ပါတယ္။ ဝပ္ ၅၀ထြက္ အိမ္သံုးဆိုလာစနစ္တစ္ခုကို ေဒၚလာ၂၅ဝ ပဲက်သင့္ေတာ့မယ္ဆို ရင္ ကမၻာတစ္ဝန္းက အိမ္ေပါင္း သန္း ၄ဝဝ မွာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရတင္တာ၊ ဆည္ေရသြင္း တာ၊ လမ္းမီးထြန္းတာနဲ႔ ရုပ္သံဖမ္းစက္ေတြအတြက္လည္း ရြာေတြမွာ ဆိုလာစနစ္ကို အသံုးခ်နိုင္ပါေသးတယ္။

၄။ အကြက္တစ္ကြက္အတြင္း စုစည္းတည္ရိွေနတဲ့ ရံုးခန္း အေဆာက္အအံုေတြ

ဆိုလာျပားေတြကို အေဆာက္အအံုရဲ႕ အမိုးနဲ႔နံရံေတြမွာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ေျမေနရာ ရွာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ရံုးအေဆာက္အအံုေတြဟာ အလုပ္ခိ်န္အတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ညပိုင္းထက္ ပိုလိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ အလင္းစြမ္းအင္ကိုစုပ္ယူၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ေပးတဲ့ ဆိုလာျပားေတြကို အေဆာက္အအံု နံရံအကာအျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ ဆိုလာျပား အကာသံုးမယ္ဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္သက္ သာၿပီး ရံုးအေဆာက္အအံုလည္း အဆင့္ျမင့္နည္းပညာရိွတဲ့ ပံုစံလည္းေပါက္ေစပါတယ္။

၅။ ဗဟို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု

ေနစြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုေတြကို အခုအခိ်န္အထိေတာ့ သုေတသနျပဳဖို႔အတြက္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဩစႀတီးယား၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ စပိန္နဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီလိုစက္ရံုေလးေတြရွိပါ တယ္။ ေနစြမ္းအင္စနစ္အသံုးျပဳမႈ တျခားပံုစံေတြကေတာ့ အိတ္ေဆာင္ ဂဏန္းတြက္စက္၊ လက္ပတ္နာရီ၊နာရီ၊ လက္နိွပ္ဓာတ္မီး၊ ဥယ်ာဥ္မီး၊ အိတ္ေဆာင္ေရဒီယို၊ ေလွမွာပါတဲ့ ဘက္ထရီ ၊ ေနာက္တဲြလူေနယာဥ္၊ လွ်ပ္စစ္ကား၊ မီးရထားလမ္းအခ်က္ျပစနစ္၊ မီးပိြဳင့္၊ အေရးေပၚခ်က္ေပးစနစ္၊ ရာသီဥတုတိုင္းတာေရးစခန္း၊ စစ္ေရးသံုးကိရိယာ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွပါတယ္။

နိဂံုး

ေနစြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္တဲ့စနစ္ဟာ အခုအခိ်န္မွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုကို မယွဥ္နိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္လာမယ့္ရာစုနွစ္ အစပိုင္းမွာေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို စီးပြား ေရးတြက္ေျခကိုက္ဖို႔အတြက္ ၾကည့္လာၾကျပီဆိုရင္ေတာ့ ေနစြမ္းအင္ဟာလည္း အေရးပါတဲ့ စြမ္းအင္အရင္းအ ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရည္ညႊန္း

Tankut Yalcinoz ေရးသားေသာ

Generating Electricity from The Sun

ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *