သက္ရွိေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ ေရ (မီးမီးျမင့္သူ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

သက္ရွိေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ ေရ (မီးမီးျမင့္သူ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

ကမာၻေပၚမွာ ေရထုထည္ ကုဗကီလိုမီတာေပါင္းသန္း ၁၃၆ဝ ရိွပါတယ္။ သမုဒၵရာေတြ၊ ေရကန္ေတြ၊ ျမစ္ေတြ၊ ေလထုနဲ႔ ေျမေအာက္ေရေအာင္းလႊာေတြမွာရိွတာေတြ၊ ေရခဲျမစ္ေတြနဲ႔ နွင္းေတြထဲမွာ ခဲေနတာေတြ စတဲ့ကမာၻ ေပၚက ေရအားလံုးကိုသာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပို႔လႊတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကမာၻ႕မ်က္နွာျပင္အထက္အျမင့္သံုးကီလိုမီ တာေက်ာ္အထိ ေရလႊမ္းသြားပါလိမ့္မယ္။

ဒီေရေတြရဲ႕ ၉၇ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ဟာ သမုဒၵရာထဲမွာရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ကုဗကီလိုမီတာ ၃၇ သန္း ေသာ ေရေတြဟာ ေရခ်ဳိေတြျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေရခဲေတာင္ထိပ္ေတြနဲ႔ ေရခဲျပင္ေတြထဲမွာ ပိတ္မိေနတာေၾကာင့္ အမ်ားစုကို အသံုးျပဳလို႔မရပါဘူး။ လက္ရွိခန္႔မွန္းထားခ်က္ေတြအရေတာ့ ေရကုဗကီလိုမီတာ ရွစ္သန္းေလာက္ ဟာ အေတာ္ေလး အလွမ္းေဝးတဲ့ ေျမေအာက္ေရေတြထဲမွာရိွေနျပီး သုည ဒသမ ၁၂၆ သန္းကိုေတာ့ ေရကန္ ေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းေတြထဲမွာ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

ေရဟာလည္း ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရနံ၊ သံ ဒါမွမဟုတ္ ေျမဆီလႊာေတြလို သဘာဝ သယံဇာတတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရနဲ႔ တျခားသဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြမွာ ကြာျခားမႈ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ေရဟာ ေရြ႕လ်ားနိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ ပမာဏစုစုေပါင္းဟာ တစ္သမတ္တည္းျဖစျ္ပီး တိုးလို႔လည္းမရသလို ေလွ်ာ့လို႔လည္းမရပါဘူး။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ လူသားေတြ အသက္ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ ေရဟာ မရိွမျဖစ္လိုအပ္တာပါပဲ။ လူသားေတြ ေရကို သဘာဝအေလ်ာက္ လိုအပ္မႈဟာ အသင့္အတင့္သာ ျဖစ္ ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ေရခြက္နဲ႔အျပည့္ တစ္ဒါဇင္ေလာက္ဆိုရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ေနရာေတြ ကမာၻေပၚမွာ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ သဲကနၱာရေဒသေတြက မိုးေရခိ်န္ဟာ တစ္နွစ္မွာ မီလီမီတာအနည္းငယ္သာ ရတဲ့အထိ အကန္႔အသတ္ရိွေနပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ မိုးရြာမယ့္ အခိ်န္ကိုလည္း မွန္းလို႔မရနိုင္သလို ရြာျပန္ေတာ့လည္း ရက္အနည္းငယ္ပဲ ရြာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရကို တျခားနည္းလမ္းနဲ႔သာ မရယူနိုင္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီေဒသေတြမွာ အသက္ရွင္သန္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့လည္း ေရေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးေနရတဲ့ ဒီကေန႔ကမာၻၾကီးမွာေတာ့ အသက္ရွင္သန္ဖို႔ဆိုတာဟာ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္သံုးအတြက္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးေတြအတြက္ ေရကို လိုအပ္ပါတယ္။ ကမာၻ႕ေနရာတိုင္းမွာ ေသာက္ဖို႔၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ဖို႔နဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔စတဲ့ အိမ္သံုးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္မီေအာင ္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ လူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ေန႔ ေရလီတာ ၁ဝဝနႈန္းေအာက္ေလာက္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီပမာ ဏဟာ လူတစ္ဦးစီ ေရတစ္ခါခ်ဳိးစာ ပမာဏေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာမွ ေသာက္ဖို႔လိုတာက ေရတစ္လီ တာတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ ေရလီတာ၁ဝဝ သံုးတာဟာ လူတစ္ေယာက္ တစ္နွစ္ကို ေရ ၃၅ကုဗမီတာ ေလာက္သံုးတာနဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာရိွတဲ့ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ ကေလးတိုင္းကို တစ္ေန႔ေရလီတာ ၁ဝဝ ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ဆိုရင္ လူဦးေရသန္းငါးေထာင္အတြက္ ေရကုန္က်မႈဟာ တစ္နွစ္ကိုေရလီတာ သန္းေထာင္ ေပါင္း ၁၈ဝ,ဝဝဝ သို႔မဟုတ္ ကုဗကီလိုမီတာ ၁၈ဝ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေရကုဗကီလိုမီတာေပါင္း ၆,ဝဝဝ နီးပါးကို နွစ္စဥ္ စီးဆင္းေပးေနတဲ့ အေမဇုန္ျမစ္တစ္စင္းတည္းနဲ႔တင္ ကမာၻ႕လူဦးေရရဲ႕ ေရလိုအပ္ခ်က္ကို လက္ရိွထက္ အဆ ၃ဝ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ပါတယ္။

ညစ္ညမ္းမႈမရိွတဲ့ ေသာက္သံုးေရကို ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ဖို႔နဲ႔ လူသားေတြရဲ႕ စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးေတြကို က်န္းမာ ေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေအာင္ စြန္႔ပစ္ေရးဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ အေျခခံက်ပါတယ္။ ေရညစ္ညမ္းမႈဟာ မွ်ေဝသံုးစဲြတဲ့ ျမစ္ေတြ၊ ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ပင္လယ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ တစ္ေနရာက တစ္ေနရာကို ကူးစက္သြားပါတယ္။ မသန္႔ရွင္း တဲ့ ေသာက္သံုးေရနဲ႔ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ သန္း ၆ဝ ေလာက္ ေသဆံုးခဲ့ၾကျပီး ကပ္ေဘးသင့္သူအမ်ားစုဟာ ကေလးေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဆည္ေရေပးလုပ္ငန္းေတြဟာ အခုအခိ်န္အထိေတာ့ ေရသံုးစဲြမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး အလ်င္ျမန္ဆံုး တိုးပြားလာေနပါ တယ္။ အပင္ေတြ ၾကီးထြားစဥ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေရပမာဏအေျမာက္အျမားကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ေျခာက္ေသြ႕ တဲ့ အေျခအေနမွာဆိုရင္ အပင္ တစ္မက္ထရစ္တန္ ၾကီးထြားဖို႔အတြက္ ေရကုဗမီတာ ၁,ဝဝဝ ေလာက္ လိုအပ္ ပါတယ္။ ဆည္ေရေပးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ေရပမာဏဟာ ဒီရာစုနွစ္မွာ ဆယ္ဆျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ဆည္ေရေပးလုပ္ငန္းေတြကို ပိုျပီးပိုျပီး ေနရာတိုးခဲ်႕ဖို႔ အေသးစိတ္စီမံကိန္းေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္ ပါတယ္။ အသံုးျပဳတဲ့ ေရပမာဏစုစုေပါင္းကို တြက္ခ်က္ရတာကေတာ့ ရိုးရွင္းပါတယ္။ အိမ္သံုး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း သံုး၊ အေအးခန္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ေရ ၅၆၅ ကုဗကီလိုမီတာကို ဆည္ေရေပးလုပ္ ငန္းေတြမွာ သံုးတဲ့ ေရ ၃,၃ဝဝ ကုဗကီလိုမီတာနဲ႔ ေပါင္းျပီးတြက္ခ်က္ရမွာပါ။ အကဲြအလဲြအနည္းငယ္ရိွနိုင္ေပမယ့္ အေျဖကေတာ့ တစ္နွစ္ကို ေရကုဗကီလိုမီတာ ၄,ဝဝဝ ျဖစ္ျပီး အားထားသံုးစဲြလို႔ရတဲ့ ေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၄ ရာခိုင္ နႈန္းခန္႔နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။

၁၉၄ဝ ျပည့္နွစ္မွာေတာ့ စုစုေပါင္းေရသံုးစဲြမႈဟာ တစ္ႏွစ္ကို ကုဗကီလိုမီတာ ၁,ဝဝဝ ေလာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္နွစ္မွာေတာ့ နွစ္ဆျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး ၁၉၉ဝျပည့္နွစ္မွာ တစ္ဖန္ နွစ္ဆျဖစ္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ တိုးပြားလာတဲ့ ေရလိုအပ္မႈမွာ အပိုင္းနွစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ လူဦးေရမ်ားလာလို႔ ေရကို ပိုသံုးစဲြလာၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူေတြဟာ ေရကိုသူတို႔သံုးေနက်ထက္ ပိုျပီးသံုးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရဟာ သက္ရိွအားလံုးရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သတိရေစပါတယ္။ ဒီ စာစုေလးကိုၾကည့္ပါ။

”တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရိွေနခဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္ဘံုနဲ႔ ကမာၻေျမၾကီးကို ကြ်နု္ပ္တို႔က တကဲြတျပားစီ ျဖစ္ေအာင္ ပိုင္းလိုက္ျပီးေနာက္ ေရကေန သက္ရိွအားလံုးကို ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”

သက္ရိွအားလံုးကို ေရနဲ႔ဖဲြ႕စည္းထားပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သက္ရိွအားလံုးဟာ ေရကေန ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္ လို႔လည္း အဓိပၸါယ္ေကာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အနက္အဓိပၸါယ္ေတြဟာ သိပၸံနည္းက်အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ေတာ့ တစ္သေဝမတိမ္း ကိုက္ညီေနပါတယ္။ သက္ရိွေတြဟာ အမွန္တကယ္ကို ေရေနဇာတိျဖစ္ျပီး ေရဟာ သက္ရိွ ဆဲလ္ေတြအားလံုးရဲ႕ အဓိကပါဝင္ပစၥည္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရမရိွဘဲနဲ႔ သက္ရိွေတြဆိုတာလည္း မျဖစ္နိုင္ ပါဘူး။ တျခား ျဂိဳဟ္တစ္ခုအေပၚမွာ သက္ရိွေတြရိွနိုင္ေျခကို ေဆြးေႏြးရာမွာလည္း ”သက္ရိွေတြကို ေထာက္ပံ့ ေပးဖို႔ ေရပမာဏအလံုအေလာက္ရိွရဲ႕လား”ဆိုတာဟာ ပထမဆံုးေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။

ရည္ညႊန္း

Peter J. Alister ေရးသားေသာ

Water for life

ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *