ဆီးႏွင္းပြင့္ကေလးမ်ား၏ ရင္သပ္ရႈေမာ အံ့ဩဖြယ္ရာ (၃) (မမခ်ဳိ/အဖြင့္ေဆာင္းပါး)

ဆီးႏွင္းပြင့္ကေလးမ်ား၏ ရင္သပ္ရႈေမာ အံ့ဩဖြယ္ရာ (၃) (မမခ်ဳိ/အဖြင့္ေဆာင္းပါး)

အႏုပညာ လက္ရာေျမာက္စြာ ဖန္တီးျခင္း

ေလာကျဖစ္တည္ေနတာေတြ အားလံုးဟာ ထူးခြ်န္လက္ရာေျပာင္ေျမာက္ၿပီး အလြန္အဖိုးထိုက္တဲ့ အႏု
ပညာလႊမ္းမိုးေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့အတုိင္း ဒီလိုျဖစ္တည္မႈဟာ အခ်ိန္တိုေလး
အတြင္းမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ဳိးအစားမ်ဳိးစံု ေပါမ်ားလွတဲ့တုိင္ ျဖစ္တည္လာရမႈေတြစနစ္က်နမႈ၊ အႏုပညာ
နဲ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္တည္တာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ရတယ္။ ဒါဟာ အဲဒီရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ စြမ္းအားနဲ႔
အသိပညာမလဲြဧကန္ရွိတယ္ဆိုတာ ျပသေနတာပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ဆီးႏွင္းပြင့္တစ္ခုစီဟာ ဂႏၳဝင္အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ
လွတဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံတစ္ခုပါပဲ။ ဒီလုိ ဂႏၳဝင္လက္ရာေျမာက္တာတစ္ခုကို တိမ္ေတြထဲမွာ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္တည္
ခံရတာဟာ အံ့ဖြယ္ မွတ္တမ္းတင္စရာပါပဲ။ အဲဒီ ဆီးႏွင္းပြင့္မွာ အခ်ဳိးညီၿပီး နက္နဲရႈပ္ေထြးတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ျပည့္စံုေန
တယ္။ ဒါဟာ ဆီးႏွင္းပြင့္တစ္ခုရဲ႕ ဓာတ္ပံုကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့ လက္ရာရွင္ရဲ႕ ဦးဆံုး
ပင္ကို အရည္အခ်င္းပဲေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလက္ရာရွင္ဟာ အႏုပညာလက္ရာမွာ အရွင္သခင္ပါပဲ။

အၿပီးသတ္ ဖန္တီးျခင္း

စၾကဝဠာႀကီးထဲမွာ ဘယ္အရာမွ အက်ဳိးမရွိ၊ အဓိပၸါယ္မဲ့ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အပင္နဲ႔ သတၱဝါတို႔ ဆက္ႏြယ္မႈကို ေလ့လာတဲ့ ဘာသာရပ္မွာ သီးသန္႔ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ တည္ရွိေနျခင္း
မွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ က႑မွာ ရွိတဲ့အျပင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းကိစၥကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကတယ္။ ဒီလိုျဖစ္တည္ျခင္းဟာ အရာခပ္သိမ္းအတြက္ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းနဲ႔ ျဖစ္ရပ္တုိင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္း
ရင္းေတြ အေျမာက္အျမား ရွိပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ ဆီးႏွင္းပြင့္ေပါ့။ အဲဒီအတြက္ အေၾကာင္းအရင္းေတြ ၎မွာရွိတဲ့ အနားေျခာက္ခု
စတာေတြဟာ တခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ရည္ညႊန္းေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြကို ဒီအခ်ိန္
ထိ ရွင္းျပလို႔မရခဲ့ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ နက္နဲရႈပ္ေထြးမႈေတြ ရွိေနေသးတာကို နားလည္လာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

လက္ခံျခင္း

        ကမာၻေျမေပၚမွာ လူသားရယ္လို႔ ပထမဦးဆံုးေပၚထြက္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္
ေအာင္ မ်ားျပားလွတဲ့ လူသားေတြ ေနထုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ ဘံုအေျခခံ အရင္းအျမစ္ဟာ အဖိုသုက္
ရည္နဲ႔ အမမ်ဳိးဥတို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း သူတို႔ေတြရဲ႕ မိဘေတြ သံုးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးအစားတူ အစားအေသာက္ေတြကေန ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ အစားအေသာက္ေတြ အားလံုးဟာလည္း
ပဲ အမ်ဳိးအစားတူညီတဲ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ျဒပ္စင္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ သက္ရွိဇီဝရုပ္အဖြဲ႕အ
စည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူသားေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မတူၾကပါဘူး။ ဒါ
ဟာ ပကတိလြတ္လပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုနဲ႔ ၿခံဳငံုမိတဲ့ အသိပညာကို ေဖာ္ျပေနတယ္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ဆီးႏွင္းပြင့္ေတြ က်ဆင္းၾကေပမယ့္ ဆီးႏွင္းပြင့္တစ္ခုခ်င္း
ဟာ ပံုစံနဲ႔ အမ်ဳိးအစား ျခားနားသလို ဘယ္ဆီးႏွင္းပြင့္မွ တျခားတစ္ခုနဲ႔ ထပ္တူညီမရွိပါဘူး။ သူ႔အလိုလို ေျပာင္း
လဲႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးေတြ ပါေနတာကိုက သူဟာ စနစ္တက် ပံုစံျပဳခံထားရတယ္ဆိုတာကို ညႊန္းေနတာပါ
ပဲ။

အရွင္၏ ဆံုးမမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈ

        လူသားအတြက္ ဘဝမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔နဲ႔ အမွားနဲ႔အမွန္ကို ခြဲျခားႏုိင္ဖို႔အတြက္ အနည္း
ဆံုး ၁၅ႏွစ္နီးပါး လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိရစာၦန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေလာကႀကီးကို ေရာက္ရွိလာၿပီး သိပ္
မၾကာခင္မွာပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းလာတတ္ပါတယ္။ ဆိုပါစို႔-ဘဲေပါက္စ ကေလးဟာ ဥက ေပါက္လာ
လာခ်င္း ေရကူးႏုိင္တယ္။ ပုရြက္ဆိတ္ကေလးေတြဟာလည္း သူတို႔ပိုးအိမ္ထဲက ထြက္ထြက္ခ်င္း ေျမႀကီးထဲမွာ
ပုရြက္ဆိတ္အိမ္ေတြ တူးေတာ့တာပါပဲ။ ပ်ားေတြနဲ႔ ပင့္ကူေတြဟာ ပ်ားအိမ္နဲ႔ ပင့္ကူအိမ္ေတြ တည္ေဆာက္တာ သင္ယူဖို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္မွ မယူရပါဘူး။ အဲဒီအရာေတြဟာ လူေတြရဲ႕ အစြမ္းထက္ သာလြန္တဲ့ လက္ဖ်ား
ခါ ခ်ီးမြမ္းရေလာက္တဲ့ လက္ရာပါ။ အဲဒီ အံ့အားသင့္စရာ မွင္တက္မိေစတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သင္ဘယ္
လို ရွင္းျပႏုိင္မလဲ။

အသိဉာဏ္နဲ႔ သိျခင္း လံုးဝကင္းမဲ့တဲ့ ဆီးႏွင္းပြင့္တစ္ခုဟာ ပကတိၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အသြင္နဲ႔ မိနစ္ပိုင္း
အတြင္းမွာ သူ႔ဟာသူ ဘယ္လို ဖန္တီးျဖစ္ေျမာက္လာသလဲ။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြဟာ သူတို႔ေနာက္ကြယ္မွာ ထာဝရ
တည္ေနတဲ့ စနစ္တစ္ခုရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္အခ်က္ႏွစ္ခုကို မီးေမာင္းထုိးျပခ်င္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီလိုအံ့
မခန္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပတ္ပတ္လည္မွာ တည္ရွိေနၾကတယ္။ အဲဒီအရာေတြတည္ရွိေန
ျခင္းကို သေဘာေပါက္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေနာက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ရည္ရြယ္
ခ်က္အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုမႈေတြကို ဦးစြာပထမ ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ပါလိမ့္မယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားလည္ခံစားတတ္မႈဟာ အကန္႔အသတ္ရွိတယ္ဆိုတာကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္းနဲ႔ ကြ်န္
ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းပညာဟာ အလွ်င္အျမန္ တစ္ဟုန္ထိုး တုိးတက္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုတာရယ္၊ ကြ်န္
ေတာ္တို႔ကို လွစ္ဟၿပီး ေဖာ္ျပေနတဲ့ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ တျခားအံ့ဩဖြယ္ရာ အားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္
စိတ္လႈပ္ရွားမိတယ္။ ဒီအရာေတြအားလံုးဟာ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ အရာေတြ
အားလံုးကို ဆန္းၾကယ္တဲ့ ဒီဇုိင္းကိုယ္စီနဲ႔ ကမာၻေျမေပၚေရာက္ရွိလာေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားကုိ ပိုၿပီး နားလည္
လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေစပါတယ္။

ရည္ညႊန္း

Suzan Mutlu ေရးသားသည့္ The wonder of the snowflake ေဆာင္းပါးကို

ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *