ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကမာၻေျမႀကီးပါ – ၁ (ေမ(လံုမေလး)/မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး)

ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကမာၻေျမႀကီးပါ – ၁ (ေမ(လံုမေလး)/မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး)

ဒီမွာမိတ္ေဆြ။

        ကြ်န္ေတာ္တည္ရွိေနျခင္းဟာ လူသားေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕တန္ဖိုးကို လူသားေတြကသာ အမွန္တကယ္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေနကို အဆက္မျပတ္ လွည့္
ပတ္ေနၾကတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူသားေတြေနထိုင္ဖို႔ရာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းထားတာျဖစ္တာေပါ့ မိတ္ေဆြရာ၊ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကမာၻေျမႀကီးပါ ခင္ဗ်ား။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ေလးငါး ဘီလီယံဝန္းက်င္ေလာက္က ေနကို ဖန္ဆင္းျဖစ္ေပၚေစၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္ရစ္တဲ့ အရာဝတၳဳပစၥည္းေတြကေန ကြ်န္ေတာ္စတင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား တစ္ခု
မွာ အဲဒီအရာဝတၳဳေတြဟာ စုပံုလာရာကေန ၿဂိဳဟ္ငယ္ေလးေတြ ျဖစ္ေပၚလာၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အနာဂတ္ရဲ႕ ၿဂိဳဟ္ႀကီးေတြျဖစ္ေပၚဖို႔ ေရွးဦးပံုစံေတြပါပဲ။ အစတုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေနကို လွည့္ပတ္ေနၾကတဲ့
ၿဂိဳဟ္ငယ္မ်ားနဲ႔ ေဆာင့္မိ တုိက္မိတာေတြ အလိုလို ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၾကမိေသးတာေပါ့။ ဒီလို မၾကာခဏဆက္လက္တုိက္မိျခင္းနဲ႔ ေပါက္ကြဲလြင့္စဥ္ျခင္းေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္အရ ကြ်န္ေတာ့္မ်က္ႏွာ
ျပင္ အပူခ်ိန္ဟာ ၆၀၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာ အေတာ္ႀကီးတဲ့ ကမာၻလံုးႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆူပြက္ေနတဲ့ ေခ်ာ္ရည္မွာ ေပ်ာ္ဝင္ေနတဲ့သတၱဳလို ပစၥည္း
ေတြ အဓိကပါဝင္ေနတယ္ခင္ဗ်။ အမွန္ေတာ့ ဒါေတြကလည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဥကၠာပ်ံနဲ႔ ၾကယ္တံခြန္ေတြကို ႀကဲခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖန္ဆင္းတဲ့ သူဟာ ဒါေတြကို ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းျပားလြန္းလွတဲ့အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာကို အစေဖ်ာက္ ဖံုးကြယ္ထားပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ လူသားေတြစူးစမ္းရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေအးခဲစျပဳလာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ့္မ်က္ႏွာျပင္ဟာ အေျမာက္ဆံတစ္ခုလို မာေက်ာသြားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီကေန႔ အခါသမယမွာ ေလထုလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔သိထားၾကတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ေႏွာဒိုင္းက
ကြ်န္ေတာ့္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ အကာအကြယ္ေပးမထားလို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အခြံက မာခါစျပဳတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ဥကၠာပ်ံေတြ၊ ၾကယ္ပံ်ေတြရဲ႕ ေပါက္ကြဲလြင့္စဥ္မႈေတြတာ ကြ်န္ေတာ့္ကို မနား
တမ္း အဆက္မျပတ္ ဖ်က္ဆီးၾကေတာ့တာပါပဲ။။ ဒီလို ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚျခင္းဟာ ႏွစ္ဘီလီယံမ်ားစြာ ဆက္ၿပီးျဖစ္ေပၚေနခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားစြာနဲ႔ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ရင္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဥကၠာပ်ံ
ေတြ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈ တည္ၿငိမ္စျပဳလာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေအးခဲစျပဳလာပါေတာ့တယ္။

ဒီမွာမိတ္ေဆြ

        ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သန္းေပါင္း ၄ ဒသမ ၄ ဘီလီယံအရင္က ကုန္းေျမေတြဟာ လက္ရွိ တုိက္ႀကီးခုႏွစ္တုိက္နဲ႔ အေတာ္အတန္ျခားနားတဲ့ ကုန္းေျမေတြအျဖစ္ စတင္တည္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ မာတင္းေနတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္လႊာ
ဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ဟိုးအတြင္းပိုင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ အပူရွိန္ေၾကာင့္၊ (ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ဖိအားေတြေၾကာင့္) ကြဲအက္ ခြဲထြက္ေစခဲ့အမွန္ပါပဲ။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကုိ ေက်ာ္လြန္လာတဲ့အခါ အေပၚယံမာတင္း
ေနတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္လႊာဟာ မ်ားျပားလွတဲ့ ေက်ာက္ထုအလႊာႀကီးေတြအျဖစ္ ကြဲထြက္သြားျပန္တာေပါ့ မိတ္ေဆြရာ။ ေနာက္ၿပီး ရြဲ႕ေစာင္းတြန္႔တက္ ပံုပ်က္သြားရာကေန ေတာင္ေတြျဖစ္ေပၚလာျပန္တယ္။ ဒါဟာ သမုဒၵရာခ်ဳိင့္
ခြက္ေတြနဲ႔ တုိက္ႀကီးေတြရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္း (ကြန္တို) ေတြကုိ စတင္ေပၚေပါက္လာေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းပဲေပါ့ ခင္ဗ်။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္ကာလဟာ တုိက္ႀကီးေတြရဲ႕ဗဟိုခ်က္ကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ကမာၻ႕ေျမေအာက္ အလႊာမွာရွိတဲ့
ေက်ာက္ရည္ပူေတြ ေပၚထြက္လာခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္နမူနာအသစ္ေတြ ႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္နဲ႔ သမုဒၵရာၾကမ္းခင္း(မီးေတာင္ေခ်ာ္ေက်ာက္နက္) ေတြ ျဖစ္တည္လာခဲ့ၾကၿပီး ဒီကေန႔ အခ်ိန္မွာေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ သဘာ
ဝေဘးဒဏ္ေတြႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္းဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ဦးဆံုးတိုက္ႀကီးေတြ အမွန္တကယ္ ဘယ္လိုစတင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သလဲဆိုတာကို ေလ့လာေနၾကဆဲပဲ ျဖစ္
ပါတယ္ ခင္ဗ်။

ႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္ဟာ တုိက္ႀကီးေတြရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ ကရတြန္ (cratons) ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာ ခင္ဗ်။တကယ္ေတာ့ ကရတြန္ေတြဟာ သက္တမ္း အရင့္ဆံုး မာတင္းေနတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္အလႊာရဲ႕ အေျခခံအစိတ္အ
ပိုင္းက ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကရတြန္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္မွာ လြင့္ေမ်ာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေပါ့ပါးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေအာင္ ဖန္ဆင္းခံရတဲ့ စနစ္တစ္ခုပါပဲ။ ဒီကရ
တြန္ေတြကို အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ေတာင္အေမရိကနဲ႔ စကန္ဒီေနးဗီးယားေဒသေတြမွာလည္း အထူးသျဖင့္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္ေလ။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ကို တက္တိုနစ္ (Tectonic) ေက်ာက္တိုလႊာေတြလို႔ေခၚတဲ့ စုေပါင္းထားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အေပၚယံလႊာကို ေက်ာက္သားနဲ႔ ဖန္ဆင္းခဲ့ေပ
မယ့္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ဘက္ကေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့အပူေၾကာင့္ အဲ့ဒီေက်ာက္ထုလႊာႀကီးေတြဟာ ႏွစ္စဥ္ စင္တီမီတာ အနည္းငယ္စီ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ေအာင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖန္ဆင္းထားခဲ့တယ္ခင္ဗ်။

ရည္ညႊန္း

Ibrahim Ugurlu ေရးသားသည့္ I Am the Earth ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *