ဘယ္လိုေရမ်ဳိးကို ေသာက္သင့္သလဲ (မမခ်ဳိ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

ဘယ္လိုေရမ်ဳိးကို ေသာက္သင့္သလဲ (မမခ်ဳိ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

        ျမစ္ေရဟာ တြင္းေရထက္ပိုၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ညစ္ညမ္းမႈမရွိဘဲ သန္႔
စင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျဖတ္ၿပီး စီးဆင္းလာတဲ့ ျမစ္ေရဟာ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး အျမင့္ကစီးဆင္း
လာတဲ့ စမ္းေရလည္း အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ တစ္ဟုန္ထိုး အားႏွင့္ စီးဆင္းလာတဲ့ ေရအေျမာက္အမ်ားဟာ
အေကာင္းဆံုးေရအမ်ဳိးအစားပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရထုညစ္ညမ္းမႈအႏွံ႔အျပားျဖစ္တာေၾကာင့္ သန္႔စင္တဲ့ ျမစ္
ေရကို ရွာေဖြရတာ ခက္ခဲလာပါၿပီ။ အဝီစိတြင္းေရဟာ ေရေသျဖစ္လို႔ PH မ်ားပါတယ္။ ေျမေအာက္ေရဟာ ေယ
ဘုယ်အေနႏွင့္ PH အဆင့္ျမင့္တယ္။ ဂူေတြထဲမွာရွိတဲ့ ေရႏွင့္တြင္းေရတို႔က PH အဆင့္ပိုၿပီး မ်ားပါေသးတယ္။
တျခားတစ္ဖက္မွာလည္း စမ္းေရဟာေပါ့ၿပီး ေသာက္လို႔ေကာင္းတယ္။

ေရကို ဘယ္အခါ ေသာက္သင့္သလဲ

        အစားအေသာက္စားၿပီးလို႔ ႏွစ္နာရီ၊ သံုးနာရီအၾကာမွာ ေရေသာက္တာဟာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္
တဲ့ ေလ့က်င့္မႈပဲေပါ့။ တခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုကေတာ့ အစားအေသာက္စားေနတုန္း ေရေသာက္တာဟာ
ေရာဂါရေစတယ္တဲ့။ ေရေသာက္ျခင္းဟာ စားေသာက္ခ်င္စိတ္ကို ပိုသိသာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပမယ့္ ရင္ပူရင္
ဆာ ျဖစ္တတ္ရင္ေတာ့ အရသာရွိဖို႔အတြက္ အစားအေသာက္ စားေနတုန္းႏွင့္ စားအၿပီးမွာ ေရေသာက္သင့္
တယ္။ ဗုိက္ဆာတဲ့အခါ၊ ေခြ်းထြက္တဲ့အခါ၊ ေရခ်ဳိးၿပီးစမွာ၊ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးစားတဲ့အခါမွာ ဒါမွမဟုတ္ အသီးအႏွံ
စားတဲ့အခါ ေရမေသာက္သင့္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေရေအးကို မေသာက္သင့္ပါဘူး။ အဲ့ဒီလို လုပ္တာဟာ ပိုၿပီး
ေရဆာေစတာေၾကာင့္ပါပဲ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားရင္ေတာ့ ေရဆာတာဟာ အလိုလို ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။
ေရကို ထိုင္ေနတုန္းေသာက္ဖို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ေရပမာဏာကို ထိန္းျခင္း

        လူ႔ကိုယ္ခႏၶာမွာရွိတဲ့ ေရပမာဏကုိ ဦးေႏွာက္မွာရွိတဲ့ (hypothalamus) ဟိုက္ပိုသာလာမတ္စ္က ထိန္း
ညွိေပးထားတယ္။ အက္ပီဖီစစ္ (epiphysis) က ထုတ္ေပးတဲ့ ADH (vasopressin) ေဟာ္မုန္းက ကိုယ္ခႏၶာ
မွာရွိတဲ့ ေရပမာဏကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးတယ္။ ေရဖိအားႏွင့္ ထုထည္မသိမသာေလး ေျပာင္းလဲတာကို ႏွလံုး
မွာရွိတဲ့ (osmotic receptors) ေအာ္စမိုတစ္ရီဆက္ပ္တာရယ္၊ ေသြးျပန္ေၾကာေတြမွာရွိတဲ့ (ဖိအားအာရံုခံစား
လြယ္တဲ့ ရီဆက္ပ္တာ) ဘာရိုရီဆက္ပ္တာ (baro-receptors) ေတြက ခ်က္ခ်င္းသိရွိႏိုင္တယ္။ ဒီရီဆက္ပ္တာ
ေတြက ေရဖိအားနဲ႔ ထုထည္တစ္စံုတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲကို သိရွိႏုိင္ၿပီး ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဦး
ေႏွာက္ကို သတင္းပို႔တယ္။ အက္ပီဖီစစ္ (epiphysis) ရဲ႕ ေနာက္ဘက္ပိုင္းက ထုတ္ေပးတဲ့ ADH ေဟာ္မုန္းက
ေက်ာက္ကပ္ေတြကို ေရစုပ္ယူေစၿပီး အညစ္အေၾကး စြန္႔ထုတ္မႈကို ေလ်ာ့ေစပါတယ္။

ေရပမာဏ အေျမာက္အမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းက ဘာကုိ ေဖာ္ျပသလဲ

        ေယဘုယ်အေနႏွင့္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းဟာ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ ေရအရမ္းဆာတာ၊ ဆီးသြား
လြန္းတာဟာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သလို ဆီးခ်ဳိ (insipidus) အင္စပီးဒပ္စ္ကို ရည္ညႊန္းတာ
လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

ရိုးရိုးအားလံုးသိၾကတဲ့ ဆီးခ်ဳိေရာဂါဟာ အင္ဆူလင္ ေဟာ္မုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။ ADH ေဟာ္မုန္း
ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းကရတဲ့ ဆီးခ်ိဳ အင္စပီးဒပ္စ္ဟာ ကိုယ္ခႏၶာမွာ ေရပမာဏ ဟန္ခ်က္မညီတာကို ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါ
ေၾကာင့္ ေရအရမ္းငတ္တာ၊ ဆီးလြန္တာမ်ဳိး ျဖစ္တဲ့အခါ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး အႀကံဉာဏ္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္။
ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေနတုန္း ေရငတ္တာဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာ တစ္ခုမဟုတ္ဘူး။ သုေတသီေတြရဲ႕
အဆိုအရကေတာ့ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မလုပ္ခင္ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း ပင္ပင္ပန္းပန္းမလုပ္ခင္ ေရကိုအလံုအ
ေလာက္ ေသာက္သင့္တယ္။ ပံုမွန္အေနႏွင့္ ပထမတစ္နာရီမွာ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ ေရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လို
အပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေနတုန္းမွာေတာ့ မိနစ္၂၀မွာ ေရတစ္ႀကိမ္ ေသာက္
သင့္ပါတယ္။

ရည္ညႊန္း။       ။ Katir Demircanes ေရးသားသည့္ How Much Water Should We Drink? ေဆာင္းပါး။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *