သံလြင္ပင္ (ေမ/လူမႈဘဝ)

သံလြင္ပင္ (ေမ/လူမႈဘဝ)

လူေတြဟာ တျခားလူေတြႏွင့္ အရာဝတၳဳေတြအေပၚ သူတို႔ရဲ႕ အေရးပါမႈ အဆင့္ေပၚလိုက္ၿပီး ဂရုစိုက္
ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သံလြင္ပင္ေတြကို အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ အပင္ေရာဆီပါ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိရပါ
တယ္။

သံလြင္ပင္မ်ား

        သက္တမ္းႏွစ္ ၃၀၀ကေန ၄၀၀ေလာက္အထိ ရွင္သန္တတ္တဲ့ သံလြင္ပင္ေတြကို အေလးထားေလ့လာ
ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သံလြင္ပင္ေတြကို တူရကီ၊ ဂရိ၊ စပိန္ႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကႏုိင္ငံေတြမွာ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးၾက
တယ္။ ၁၆ရာစုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္အေမရိက၊ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးခဲ့
ၾကတယ္။

သံလြင္ပင္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ေလာက္ၾကာေအာင္ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆန္တိုရီနီ
ကြ်န္းမွာ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၃၉၀၀၀ ရွိတဲ့ သံလြင္ပင္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ႂကြင္းေတြကို ေရွးေဟာင္းသုေတသန
တူးေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္။

တူးေဖာ္ျခင္းအရ သိရွိရတာ တစ္ခုကေတာ့ တူရကီႏုိင္ငံ Izmir (အစဇ္မရ္) အနီးမွာရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္း
ၿမိဳ႕ေတာ္ Klazomenai (ကလာဇိုမီႏုိင္း) ဟာ သံလြင္သီး၊ သံလြင္ဆီ ထုတ္လုပ္ရာ အခ်က္အရာ ေနရာတစ္ခု
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္ သမယမွာေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ သံလြင္ပင္ေပါင္း သန္း၉၀၀ေလာက္ရွိေနၿပီး အပင္
ေတြရဲ႕ ၉၈%ကေတာ့ ေျမထဲပင္လယ္ႏုိင္ငံေတြဟာ ေျမဟက္တာ (၁၀)သန္း နီးပါးကို ေနရာယူထားၾကတယ္။

အဲဒီ သံလြင္ၿခံေတြဟာ သံလြင္သီးေတြသာမက သံလြင္ပင္ရဲ႕ အကုိင္းအခက္ေတြ အရြက္ေတြႏွင့္ အျမစ္ေတြပါ
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစၾကပါတယ္။ သစ္ကိုင္းေတြကို ခုတ္ၿပီး အရြက္ေတြကို အေျခာက္ခံထားတဲ့အခါ
တိရစာၦန္ေတြအတြက္ အစာအျဖစ္ အသံုးျပဳတယ္။ ေနာက္ၿပီး တုိင္းရင္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ရာမွာလည္း သံုး
တယ္။ ပိုင္းျဖတ္ထားတဲ့ အကိုင္းေတြ အျမစ္ေတြဟာ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ ထင္းရရွိရာ ပင္ရင္းေတြပါပဲ။

ရည္ညႊန္း။       ။ Dr.Musa Saracaglu ေရးသားသည့္ The Amazing Olive Oil ေဆာင္းပါး။

Related Post

လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအား ရိုေသေလးစားျခင္း – ၂ (သူရထြန္း) (Respect For Humankind)

လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအား ရိုေသေလးစားျခင္း – ၂ (သူရထြန္း) (Respect For Humankind)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယေန႔ေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနသည္ အလြန္ရင္သပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ယမန္ေန႔က အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ယေန႔ သူ စိမ္းသဖြယ္၊ ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *