သံလြင္ဆီ (ေမ/လူမႈဘဝ)

သံလြင္ဆီ (ေမ/လူမႈဘဝ)

သံလြင္သီးရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ထြက္ကုန္ျဖစ္တဲ့ သံလြင္ဆီကို တန္ခ်ိန္ ၁.၆-၂.၆သန္း ဝန္းက်င္အထိ ႏွစ္
စဥ္ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီပမာဏရဲ႕ ၇၅-၈၀% နီးပါးကိုေတာ့ ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက စားသံုးၿပီး က်န္
တဲ့ ပမာဏကိုေတာ့ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကို ေရာင္းခ်တယ္။

သံလြင္သီးေတြကို ညွစ္ၿပီး အနက္ေရာင္ ေဖ်ာ္ရည္လို႔ေခၚတဲ့ အရာကို ဖယ္ထုတ္တယ္။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး သံလြင္ဆီကို ထုတ္ယူပါတယ္။ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ ဘာနည္းလမ္းကိုမွ မသံုးဘူး။
သံလြင္ဆီမွာ အဓိက အမ်ဳိးအစား(၃)မ်ဳိး ရွိတယ္။ သဘာဝ သံလြင္ဆီ ဒါကိုေတာ့ အရြက္သုပ္ေတြ၊ အခ်ဥ္ရည္
ေတြမွာ အစိမ္းအတိုင္း အသံုးျပဳၿပီး အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးအစား ျဖစ္တယ္။ အက္ဆစ္ပါဝင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သန္႔
စင္ထားတဲ့ သံလြင္ဆီကေတာ့ ပိုၿပီး အရသာရွိတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာ အသံုးျပဳတယ္။

သန္႔စင္ထားတဲ့ဆီမွာ သဘာဝဆီ ၁၀-၂၀%ေရာေႏွာၿပီး ရရွိလာတဲ့ Riviera (ရီဗီရာ) ဆီကိုေတာ့ ေၾကာ္
ေလွာ္ရာမွေရာ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာပါ အသံုးျပဳတယ္။ သံလြင္ဆီဟာ ဆီ ၉၉.၈% အရည္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္ဝဆီ
၁၄% မျပည့္ဝဆီ သီးသန္႔ ၇၂%၊ အဆီ အက္ဆစ္မ်ဳိးစံု မျပည့္ဝဆီ ၁၂% ပါဝင္ပါတယ္။ ထပ္ေလာင္းၿပီး ေျပာ
ရရင္ သံလြင္ဆီတစ္ကီလုိဂရမ္မွာ ဖီေနာလ္ (Phenol) ၃၀၀မီလီဂရမ္ႏွင့္ တို႔ကိုဖီေရာလ္ (tocopherol) ၁၅၀
မီလီဂရမ္ ပါဝင္တယ္။ တျခား စားသံုးဆီေတြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့အခါ သံလြင္ဆီမွာ တစ္ခုတည္းေသာ မျပည့္ဝဆီ
အိုလီရစ္အက္ဆစ္ (olcic acid) ပါဝင္နႈန္းဟာ သိပ္ကို ျမင့္မားလြန္းပါတယ္။

ရည္ညႊန္း။       ။ Dr.Musa Saracaglu ေရးသားသည့္ The Amazing Olive Oil ေဆာင္းပါး။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *