သံလြင္ဆီ၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား (ေမ/လူမႈဘဝ)

သံလြင္ဆီ၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား (ေမ/လူမႈဘဝ)

        သံလြင္ဆီကို အေျမာက္အျမား စားသံုးၾကတဲ့ ေျမထဲပင္လယ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာႏွင့္ ဆိုင္တဲ့
ေရာဂါေတြဟာ ထူးထူးျခားျခား နည္းပါးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာေရာဂါ ျဖစ္ပြားရာမွာ
ထင္ရွားတဲ့ ကိုလက္စထေရာ (cholesterol) ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေသြးထဲမွာ ေတြ႕ရတဲ့ LDL ႏွင့္ HDL ဆိုတဲ့ လစ္ပို
ပရိုတိန္း (Lipoprotein) အုပ္စု ႏွစ္စုက သယ္ေဆာင္ေပးတယ္။

HDL သယ္ေဆာင္တဲ့ ကိုလက္စထေရာေတြကို ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အသည္းက ဖ်က္စီးေခ်ပေပး
တယ္။ ဒါဟာ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္တယ္။ တျခားတစ္ဖက္မွာလည္း LDL
သယ္ေဆာင္တဲ့ ကိုလက္စထေရာက ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေသြးထဲမွာ LDL အဆင့္နိမ့္ၿပီး HDL အဆင့္ျမင့္တာဟာ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာ
ေရာဂါအတြက္ ပိုၿပီး ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။

သံလြင္သီးေတြရဲ႕ အဆိပ္ေျဖေပးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ဖီေနာလ္ (Phenols) ေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေလ်ာ့
ပါးေစတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားတယ္။ ဖီေနာလ္ (Phenol) ေတြဟာ DNA ကို ပ်က္စီးေစမယ့္ အရာေတြကို အာ
နိသင္ ကင္းမဲ့ေစၿပီး DNA ကို နဂိုအေျခအေနအတုိင္း ရွိေနေအာင္ ထိန္းေပးတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔မွာရွိတဲ့ အဆိပ္
ေျဖေပးႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္ပါပဲ။

ဂ်ာမန္ ေအာန္ေကာ္ေလာ္ဂ်ီ (Encology) က်ဴမားေဗဒ သုေတသနဌာနမွ Owen et al က အစီရင္ခံ
တင္ျပရာမွာ သံလြင္ဆီမွာပါတဲ့ ဖီေနာလ္ရဲ႕ အဆိပ္ေျဖေပးႏိုင္တဲ့ ထူးျခားစြမ္းရည္က ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ
ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ တခ်ဳိ႕ကင္ဆာႏွင့္ အမ်ဳိးအစားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္
အေရျပားကင္ဆာတို႔ကို တားဆီးေပးႏုိင္စြမ္း ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။

စပိန္ႏုိင္ငံ Seville တကၠသိုလ္က Alarkon dela Lastra et al က သံလြင္ဆီရဲ႕ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစ
တဲ့ အေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္မွာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး ထုတ္ေဝထားပါတယ္။ ေဆာင္းပါးထဲမွာ တင္ျပ
ထားတာကေတာ့ သံလြင္ဆီဟာ ေသြးထဲမွာ LDL ကိုလက္စထေရာကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး HDL ကိုလက္စထေရာ
တုိးျမွင့္ေစတာေၾကာင့္ ကင္ဆာအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္တယ္။ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ ရင္သားကင္ဆာေတြ
ျဖစ္ႏုိင္မည့္ ေဘးဥပါဒ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစတယ္။ အထူးသျဖင့္ (triglyceride) ထရြိဳင္းလစ္ဆာရုိဒ္ ဇီဝကမၼေဗဒ
အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၎က အလိုအေလ်ာက္ ခုခံကာကြယ္တဲ့ ေရာဂါေတြျဖစ္ၾကတဲ့
အဆစ္အျမစ္ေယာင္ ေလးဖက္နာေရာဂါ၊ သည္းေျခအိတ္ ေက်ာက္တည္တဲ့ေရာဂါေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစတယ္။
ဆီးသြားလိမ္းေၾကာင္းကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ဆီးက်ိတ္တည္ျခင္း၏ အႏၲရာယ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတယ္။
ဒါ့အျပင္ အစာအိမ္နာျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့အျပင္ အနာက်က္ဖို႔ လြယ္ကူေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ေပး
ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကာနာဇာဝါ (Kanazawa) တကၠသိုလ္က Budiyanto et al က ေလ့လာရာမွ ကင္ဆာ
ျဖစ္ေစတဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ခံထားရတဲ့ ႂကြက္ေတြကို သံလြင္ဆီလိမ္းေပးၿပီး အက်ဳိးဆက္ေတြကို ေစာင့္
ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ႂကြက္ေတြကို အုပ္စု သံုးစု ခြဲလုိက္တယ္။ ပထမအုပ္စုကို သံလြင္ဆီ လံုးဝ လိမ္းေပးမထားဘူး။
ဒုတိယအုပ္စုကိုေတာ့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္မခံခင္ သံလြင္ဆီ လိမ္းေပးထားတယ္။ တတိယအုပ္စုကိုေတာ့ ဓာတ္
ေရာင္ျခည္ခံၿပီးမွ သံလြင္ဆီ လိမ္းေပးထားတယ္။ တတိယအုပ္စုက တျခားအုပ္စု ႏွစ္ခုထက္ ကင္ဆာျဖစ္ပြား
ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းတာကို သုေတသီေတြ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရတယ္။

နိဂံုး

        ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုး၊ ေသြးေၾကာေတြႏွင့္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားပံုေတြအတြက္ ေဆးဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အနီးမွာရွိ
ေနတဲ့ သစ္ပင္မွာတင္ ကုသဖို႔ ေဆးဝါးရွိေနပါတယ္။ သံလြင္ဆီမွာ ခုထိေအာင္ ရွာေဖြလို႔ မရေသးတဲ့ စြမ္းရည္
ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲ့ဒီ စြမ္းရည္အရည္အေသြးေတြကို သိလာခ်ိန္မွာေတာ့ သံလြင္ဆီစားသံုးမႈဟာ တိုး
ျမွင့္လာမွာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေဆးဝါးသစ္ေတြႏွင့္ ကုသနည္းသစ္ေတြအတြက္ သံလြင္ဆီဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈကို ဦးဆံုးဖန္တီးတဲ့အရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ထပ္ေလာင္းၿပီး ေျပာရရင္ သံလြင္ဆီကို ေဆးဝါးႏွင့္ အလွ
အပဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။ ဆံပင္ အမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အေရျပား
ဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြအတြက္ သံလြင္ဆီကို အသံုးျပဳျပန္တယ္။ သိပ္မေဝးေတာ့တဲ့ ကာလမွာ သံလြင္ဆီကို
အမ်ားအျပား အသံုးျပဳလာေတာ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ရည္ညႊန္း။       ။ Dr.Musa Saracaglu ေရးသားသည့္ The Amazing Olive Oil ေဆာင္းပါး။

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *