လူတစ္ေယာက္၏ အႏွစ္သာရဆိုသည္မွာ (Fethullah Gulen)

Related Post

အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၅)

အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၅)

အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အရွင့္ထံဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ ပီတိမ်က္ရည္ျဖာလ်က္ အနားယူၾကသည္။ ထုိစဥ္ အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အရွင္ျမတ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည္ဟု ခံစားလ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္၌…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *