နယူးဇီလန္၌ ဗလီကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းအေပၚ ဆရာႀကီးဂူလန္၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ

နယူးဇီလန္၌ ဗလီကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းအေပၚ ဆရာႀကီးဂူလန္၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ

ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂိုလန္သည္ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ျပစ္ တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သူအားလံုး၏ မိသားစုမ်ားနည္းတူ ဝမ္း နည္းေၾကကြဲမိေၾကာင္းကို အဦးဆံုးသဝဏ္လႊာပို႔ခဲ့သည့္ အစၥလာမ့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၅.၃.၁၉ ေန႔ နယူဇီလန္၌ ဗလီတစ္လံုး အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံရအၿပီး ဆရာႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစုနည္းတူဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိေၾကာင္း သဝဏ္လႊာပို႔ခဲ့သည္။
အျပစ္မဲ့သူ ၄၉ဦးေသဆံုးၿပီး လူ၂၀ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ Chrischurch ၿမိဳ႕ရွိဗလီဝတ္ ေက်ာင္းေတာ္ႏွစ္ခု အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈခံရေၾကာင္း ၾကားသိရၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ္သည္ စိတ္ႏွလံုးထဲမွ အလြန္ပင္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိပါသည္။ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈကို ကြ်န္ေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခံခဲ့ရသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို မဟာ ကရုဏာေတာ္ရွင္ အရွင္ျမတ္က စိတ္ဓါတ္ႀက့ံခိုင္မႈေပးပါေစ၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း အျမန္ဆံုးသက္သာပါေစ ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါ၏။
လြန္ခဲ့ေသာ လေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဗလီေက်ာင္းေတာ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဂ်ဴးဘုရား ေက်ာင္းမ်ား တည္ရွိရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ေရာက္လာၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ပစ္ ခတ္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း။ မြတ္စလင္မ်ား အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ ဝတ္ျပဳရန္ ေရာက္လာခ်ိန္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္ခံရေၾကာင္းကို စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႕ျမင္လာခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအားလံုးက အစၥလာမ့္မုန္းတီးေရး၊ ဂ်ဴးဆန႔္က်င္ေရးႏွင့္ ခရစ္ယာန္မုန္းတီးေရးပံုစံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ အယူ သည္းမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ မုန္းတီးစိတ္တို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အျပစ္မဲ့လူသားမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေစသည္။ အဆုိပါအၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈအားလံုး၏ ေနာက္ကြယ္၌ မည္ သည့္ႀကိဳးကိုင္မႈ၊ မည္သည့္အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ားပင္ရွိပါေစ၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ လူသား အားလံုးကို ေဘးဒုကၡေရာက္ေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအႏၲရယ္ဆိုးႀကီး ကို ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ လူသားအားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးအပါဆံုး မ႑ိဳင္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး လူသားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သတိရၿပီး လူသားဆန္မႈအတြက္ ကမာၻအႏွံ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ မတူသူ မိမိရန္သူဟု သေဘာထားၿပီး ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္ မုန္းတီးစိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တည္းဟူေသာ ေရာဂါအတြက္ ကုစားရာ ေဆးစြမ္းမွာ ဘာသာေပါင္းစံုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပညာေရးအား ျဖင့္ လူသားတုိင္း ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ေစရန္ပညာေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဤဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္က ကမာၻ႕မြတ္စလင္ထု တစ္ရပ္ လံုးအား ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိေၾကာင္း ေျပာပါရေစ၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား သူတို႔၏ညီေနာင္ႏုိင္ငံသား မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ဆံုးရံႈးမႈအေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
အရွင္ျမတ္က လူတုိင္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါေစ၊ အစိုးရအတြင္းျဖစ္ေစ၊ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းအတြင္းျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ရင္းျမစ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး လူသားမ်ားၾကား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္က်ယ္ျပန္႔လာရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းသူအားလံုးကို အရွင္ျမတ္ကူညီမစေတာ္မူပါေစ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *