ေမတၱာတရား – ၂

ေမတၱာတရား – ၂

ေနမင္းႀကီး၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အလြန္ဆြဲေဆာင္စရာေကာင္းသည့္ ေမတၱာလႊမ္းမိုးေနသည့္အတြက္
ေနသည္ အေငြ႕ပ်ံ၍ ထုိဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ အေပၚသို႔ျမႇင့္တက္လ်က္ မိုးတိမ္မ်ား ျဖစ္လာျပီး ေမတၱာစြမ္းအားျဖင့္သာ
ကမာၻေျမေပၚသုိ႔ မိုးေရစက္အျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးစြာ ဆင္းသက္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးကို ေမတၱာအျပံဳးမ်ား ကမ္းလွမ္းစြာ ဆင္းသက္လာၾက
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုးကို ေမတၱာအျပံဳးမ်ား ကမ္းလွမ္းလ်က္
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပန္းမာလာမ်ားအား ရုတ္တရက္ ပြင့္ထြက္ေစသည္။ သစ္ရြက္မ်ားတြင္တင္ေနသည့္
ႏွင္းစက္ႏွင္းေပါက္မ်ားသည္ ေမတၱာအျပံဳးႏွင့္အ တူ ေတာက္ပလ်က္ လင္းလက္ရႊင္ျမဴးေနၾကသည္။ သုိး ႏွင့္
သုိးကေလးမ်ားက ေမတၱာေအာ္ျမည္သံ တအီးအီးျဖင့္ ခုန္ေပါက္ေန၍ ငွက္မ်ားႏွင့္ ၾကက္ကေလးမ်ား ကလည္း
ေမတၱာသံတက်ည္က်ည္ျဖင့္ ေမတၱာေတးဝုိင္းဖြဲ႕လ်က္ ေပ်ာ္ျမဴးေနၾက သည္။

သက္ရွိတုိင္းသည္ မိမိတို႔၏ တီးဝုိင္းကိုယ္စီျဖင့္ စၾကဝဠာစင္ျမင့္ေပၚ၌ သံစံုေမတၱာေတးမ်ားကို
သီဆိုေနၾကျပီး တည္ရွိမႈ၌ ေတြ႕ရေသာ နက္ရႈိင္းသည့္
ေမတၱာရႈေထာင့္တစ္ရပ္အျဖစ္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ သဘာ
ဝပင္ကိုယ္စရိုက္မ်ားအား သရုပ္ေဖာ္တင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

ေမတၱာသည္ လူတစ္ဦး၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲ၌ နက္ရႈိင္းစြာ စြဲကပ္ေန
သည့္အတြက္ ေမတၱာကိုရည္စူးလ်က္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူတို႔က မိမိတို႔၏ေန
အိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြါထြက္သြားၾကျပီး မိသားစုေပါင္းမ်ားစြာ ဘဝပ်က္ၾကရံုမက ေနရာ
တုိင္း၌ လိုင္လာ(Laila)ကို လြမ္းေနသည့္ မဂ်္ႏူးန္(Majnoon)တစ္ဦး ေမတၱာ
ေၾကာင့္ ညည္းညဴေနသည္။ မိမိတို႔၌ ထာဝရအရွင္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေသာ ပင္ကိုယ္
ေမတၱာတည္ရွိေနေၾကာင္းကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သူမ်ားက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ရူးသြပ္
မႈကဲ့သို႔ သရုပ္ေဖာ္သည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ေမတၱာရူးမ်ားဟု မွတ္ယူၾကသည္။

ပရဟိတစိတ္ဓါတ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ခံစားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ၎၏အ
ရင္းအျမစ္မွာ ေမတၱာတရားျဖစ္သည္။ ထုိေမတၱာမွ်ေဝသည့္ လုပ္ငန္း၌ ပါဝင္သူ
မ်ားသည္ အရဲရင့္ဆံုး သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ျပီး မိမိတို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားမွ အာဃာတ
ႏွင့္ ရန္လုိမုန္းတီးမႈဟူသမွ်ကို အျမစ္ပါမက်န္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိေမတၱာသူရဲေကာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္
သာမက ကြယ္လြန္ေသဆံုးသြားသည့္တိုင္ ေမတၱာတရားကို စြဲကိုင္၍ ဆက္လက္
ရွင္သန္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏
ႏွလံုးသားမ်ားကို ပရဟိတ ႏွင့္ ေမတၱာအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္၍ မိမိတို႔၏
အတြင္းအဇၩတၱကမာၻ၌ ေနစဥ္ႏွင့္အမွ် ေမတၱာေရာင္ျခည္သစ္တစ္ခု ထြန္းျငိႏိုင္ ေအာင္
ဖန္တီးေပးေသာေၾကာင့္ လူတို႔က လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုလက္ခံလ်က္ ခ်စ္ ျမတ္ႏိုးရံုမက
မဟာတရားသူႀကီးျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွလည္း တမလြန္ဘဝ၌အခြင့္ထူးမ်ားကို
ရရွိခံစားၾကလိမ့္မည္။ ေသျခင္းတရား ႏွင့္ ကမာၻ ပ်က္မည့္ေန႔သည္ပင္လွ်င္ သူတို႔၏ေျခရာမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

Ref : Fethullah Gulen => Love and Tolerance => Love

Related Post

Women -The Representatives of Hz Khadija and Hz Aise (Myanmar Subtitle)

“မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မ” ********************************************************************************************************************** မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မတို႔၏အဆင့္အတန္းျမင့္ျမတ္ပံုကို မခြဲျခားၾကရန္ႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပံုကို ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္မွ မိန္႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *