လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၂

လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၂

ညစ္ညမ္းထူေျပာလွသည့္ ဤကမာၻႀကီး၌ ေနရာတုိင္းတြင္ မေကာင္းမႈ
ဒုစရိုက္မ်ားကို ေတြ႕ရျပီး အသန္႔ရွင္းဆံုး ႏွင့္ အျဖဴစင္ဆံုးအရာအျဖစ္ ေရာေႏွာမႈ
ကင္းလ်က္ တည္ရွိေနေသာ အရာမွာ ေမတၱာသာျဖစ္၍ မတည္ျမဲေသာ အလွအ
ပမ်ားအနက္ ခံ့ညားထည္ဝါမႈ ႏွင့္ က်က္သေရရွိမႈတို႔ကို ပကတိအတုိင္း ထိန္း
ထားႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အလွအပမွာလည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ ျဖစ္
သည္။ ဤေလာကီကမာၻရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံလူမ်ိဳး ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ျဖစ္ေစ
ေမတၱာထက္ ပို၍ခိုင္ျမဲေသာ စစ္မွန္သည့္ အရာဟူ၍ မရွိေပ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏
ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ အသံကို ၾကားရေသာအခါ အျခားအျခားေသာအသံ
မ်ားက တိတ္ဆိတ္သြားၾကျပီး ေမတၱာသံစဥ္ကိုသာ ေလးနက္ေသာခံစားမႈျဖင့္
ဝိုင္းဝန္း နားေထာင္ၾကသည္။

ဖန္ဆင္းမႈသည္  ဖေယာင္းတိုင္၏ သိျမင္နားလည္ျခင္းမီးစာ ႏွင့္ ေမတၱာ
မီးစာတို႔မွ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ရရွိေသာ အလင္းျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္က ေမတၱာ
တရားကို မဖန္ဆင္းခဲ့ပါက ေန၊ လ ႏွင့္ ၾကယ္တာရာတို႔လည္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္။
မိုးေကာင္းကင္မ်ားသည္ ကမာၻျဂိဳဟ္ႏွင့္ ကာရံညီေအာင္ ဖြဲ႕ထားေသာ ကဗ်ာျဖစ္
သည္။ သဘာဝတရားတြင္ ေမတၱာအလံမ်ား ေဝွ႔ယမ္းလႈပ္ရွားေနၾကသည္။ လူ႔
ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း၌ တန္ဖိုးတည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္ထားႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးစနစ္
မွာ ေမတၱာပင္ျဖစ္၍ ေမတၱာ၌ ၎၏ မေျပာင္းလဲေသာ ပင္ကိုယ္တန္ဖိုးရွိသည္။
ေမတၱာသည္ အစစ္မွန္ဆံုး ေရႊထက္ပင္ အေလးသာ၏။ ေရႊေငြတုိ႔၏ တန္ဖုိးတို႔၌
အတက္အဆင္းရွိေသာ္လည္း ေမတၱာ၏ တန္ဖုိးသည္ တည္ျငိမ္လိုက္ဖက္မႈရွိျပီး
အဆိုးျမင္ဝါဒအားလံုးအတြက္ ေမတၱာတံခါးမ်ားကို ပိတ္ထားလိုက္ျပီ။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ၊ မနာလိုမႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသတို႔၌ နစ္
ျမဳပ္ေနသူမ်ားသာ ေမတၱာကို ခုခံဆန္႔က်င္လိုၾကသည္။ တစ္ဖက္၌ ဤကဲ့သို႔ ရက္
စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေစသည့္ တစ္ခုတည္း
ေသာ ကုစားနည္းမွာ ေမတၱာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသဆန္ဆန္ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ျပင္
ေလာကီတန္ဖိုးရတနာမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပင္ပတြင္ရွိသည့္ တ
ျခားျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေမတၱာတရား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ့တံမ်ား ဖြင့္
လွစ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္။ ဤကမာၻျဂိဳဟ္၌ ေမတၱာတရားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေသာ
ရတနာဟူ၍ မရွိႏိုင္ပါ။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေငြေၾကးမ်ား ႏွင့္ တျခားတန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ား
ကို ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးသတ္မွတ္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕တို႔၌လည္း ေမတၱာရွင္ ႏွင့္ အၾကင္နာရွင္မ်ားကသာ
အစဥ္အျမဲ အႏိုင္ရေလ့ရွိၾကသည္။

Ref : Fethullah Gulen (Love and Tolerance)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *