ေမတၱာသည္သာ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသာ

ေမတၱာသည္သာ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသာ

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ရုပ္ေလာက၏ လွပထည္ဝါမႈ၊ ဟိတ္ဟန္
လုပ္ျပသည့္ ဘဝေနပံုထုိင္ပံုမ်ား ႏွင့္ ဓနပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အားလံုးဆံုးရႈံး
ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ႏွလံုးသားထဲရွိ ေမတၱာဖေယာင္းတိုင္က စဥ္
ဆက္မျပတ္ ထိန္လင္းေနျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို
လင္းဝင္းေတာက္ပေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အၾကင္နာတရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဒူးေထာက္ေနၾကသူမ်ား
ႏွင့္ ေမတၱာမွ်ေဝပြားမ်ားေရးအတြက္ ဘဝနစ္ျမဳပ္ထားသူမ်ားသည္ အလြန္ကံ
ေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ျပီး သူတို႔က မိမိတို႔ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္
အခ်ိန္မ်ိဳး၌ပင္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ၊ က်ိန္ဆဲမႈ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ၾကံစည္မႈႏွင့္ ခါးသီးေသာ ခံ
စားခ်က္မ်ား မေျပာဆို၊ မရည္ရြယ္၊ မခံစားတတ္ၾကေပ။ သူတို႔သည္ ေမတၱာအ
ျပည့္ႏွင့္ က်ိဳးႏြံစြာ ေနထိုင္ၾကျပီး ေမတၱာအျပံဳးပန္းျဖင့္သာ လူတိုင္းကို ႏႈတ္ဆက္
ဆက္ဆံၾကသည္။ သူတို႔၌ ရန္လုိမုန္းတီးမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းတြန္႔
ဆုတ္၍ ေမတၱာပြားရန္သာ သုခဘံုေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားႏွင့္ အျပိဳင္အားက်မ
ခံ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။

ေစတန္မိစာၦေကာင္၏ ပရိယာယ္လွည့္စားမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ျဖိဳခြဲႏိုင္
သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အံ့ဖြယ္ဂါထာမႏာၱန္မွာ ေမတၱာတရားပင္ ျဖစ္သည္။
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဖါရိုနမရူးဒ္ဘုရင္မ်ား၏ မနာလုိမႈ ႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ
မီးကို တမန္ေတာ္မ်ားက ေမတၱာေရေအးျဖင့္သာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစခဲ့သည္။ ခ်ဳပ္ႀကိဳး
ေျဖ၍ လြင့္စင္သြားသည့္ စာမ်က္ႏွာကဲ့သို႔ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ပုန္ကန္လုိစိတ္ျပင္းထန္
သည့္ လူရိုင္းမ်ားအား လူသားဆန္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရန္
ႀကိဳးစားေသာ သူေတာ္စင္မ်ားကလည္း လူတို႔အား ေမတၱာအားျဖင့္သာ သြန္သင္
ခဲ့ၾကသည္။

ေမတၱာတန္ခိုး ႀကီးမားလြန္းသည့္အတြက္ပင္ ဟာရူးသ္(Harut) ႏွင့္ မာ
ရူးသ္(Marut)တုိ႔၏ ဂါထာမႏာၱန္မ်ား ပ်က္စီးေစျပီး ငရဲမီးကိုပင္ ထိေရာက္စြာ ခ်ဳပ္
ျငိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေမတၱာကို က်ည္ကာအျဖစ္ ဝတ္ထားသူအဖို႔ မည္
သည့္ လက္နက္မ်ိဳးကိုမွ် ေၾကာက္စရာမလိုေပ။ ေမတၱာသည္ အေျမာက္လက္
နက္ထက္ အစြမ္းထက္၏။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance)

Related Post

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ထံ အသနားခံျခင္း (အပိုင္း-၅)

တျခားလူတို႔၏ ကယ္တင္ေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈခံရရံုမက တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏိုးၾကားမႈ ဆုတ္…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *