အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ အာဃာတ၊ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္၊ အမုန္းပြား
လိုစိတ္မ်ား ထိန္းမရေအာင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ဤျငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ အမဂၤလာမ်ား ႏွင့္
ျပည့္ေနသည့္ ေခတ္တြင္ ေမတၱာကရုဏာ ႏွင့္ သနားၾကင္နာမႈကုိ ေလ ႏွင့္ ေရထက္မက
လိုအပ္ေနပါျပီ။ တျခားလူအေပၚ ေမတၱာထားရမည္ကို ေမ့ေနျပီး သနားၾကင္နာမႈဟူေသာ
စကားလံုး မည္သည့္ေနရာ၌ သံုးရမည္ကိုပင္ ေတြေဝ
ေနၾကသည္။

တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေမတၱာထားရန္ ႏွင့္ သနားၾကင္နာရန္ ပ်က္ကြက္
ေနၾကျပီ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ သနားၾကင္နာစိတ္ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေနျပီ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
ႏွလံုးသားမ်ား မာေက်ာခက္ထန္လာကာ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္လည္း အရွိန္အဟုန္
ျဖင့္ ျမင့္တက္ရုပ္ဆိုးလာေသာေၾကာင့္ လူတိုင္း ႏွင့္ အရာရာတိုင္းတြင္ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္ကင္းမဲ့စရာမ်ားကိုသာ ရႈျမင္ခံစားၾကသည္။

ကမာၻတစ္ဝွမ္း၌ သေဘာထားႀကီးမႈကို စက္ဆုပ္ရြံရွာသည့္ အာဏာရွင္
မ်ားစြာ ရွိသည္။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ဆန္႔က်င္က်ိန္
ဆဲသူ အေရအတြက္လည္း မနည္းလွေပ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အနက္ အမ်ားစုက တိုက္ေရး
ခုိက္ေရး ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အိုးမည္းသုတ္ႏိုင္ရန္ လိမ္လည္စြပ္စြဲေရးတို႔အ
တြက္ မိမိတုိ႔၏ စြမ္းရည္ဟူသမွ်ကုိ စြယ္သြား၊ ေျခသည္းလက္သည္း ႏွင့္ မာန္ဖီ
သံမ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်လ်က္ ေသြးညႇီနံ႔မ်ား ေဟာင္းထေနၾကသည္။

လူအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္
လည္းေကာင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေတြ႕ျမင္ေနရျပီ။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စကားအေျပာအဆိုမ်ားတြင္ “သင္ ႏွင့္ တျခားသူတို႔”အစား “ငါတို႔”
ဟူေသာ စကားလံုးကို အတၱႀကီးစြာျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾကျပီ။ ကြ်န္
ေတာ္တို႔၌ ရန္လုိမုန္းတီးစိတ္ ေလ်ာ့ပါးေစျပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိုစိတ္ မရွိၾက
ေပ။ အနာဂတ္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေသြးကြဲ
ေစမည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္၍ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္
မ်ား ဆြဲထားၾကသည္။

တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး ပို၍ကြဲလြဲေဝးကြာေစသည့္  သဘာထားမ်ားကို မိမိ
တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား၌ ထင္ဟပ္ေစသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ႀကိဳးေျဖ၍ လြင့္စဥ္သြားသည့္
ပုတီးကံုးကဲ့သို႔ ဟိုတစ္စု သည္တစ္စု ကြဲလဲြ ျပန္႔က်ဲေနၾကသည္။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး
မယံုၾကည္သူမ်ားထက္ အဆမတန္ ပို၍ ဒုကၡေပးလိုၾကသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance => Love of God)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *