သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (နိဂံုး)

သည္းခံမႈ ႏွင့္ သေဘာထားျပည့္ဝမႈ (နိဂံုး)

အရွင္ျမတ္စီမံေတာ္မူသည့္ အေျခအေနအား အရွိအတုိင္း ၾကည္ျဖဴစြာ
လက္ခံၾကပါ။ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာနစလံုး၌ အထီးက်န္မႈမွ လြတ္
ေျမာက္ရန္ အမွန္တရားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိဆက္ဆံခံယူသည့္ ပံုစံအ
တုိင္း တျခားသူအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံၾကပါ။

က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံုတရားကို အသံုးမခ်သူမ်ား၊ ေတြေဝမိုက္မဲမႈ ေရွ႕
တြင္ အရႈံးေပးသူမ်ား ႏွင့္ စိတ္အလိုရမၼက္ေနာက္လိုက္ေနသူမ်ားသည္သာ ယံု
ၾကည္သူမ်ားအား ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္၍ အႏၱရာယ္ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။ စိတ္
ႏွလံုးကို နာမ္ေရးရာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သြန္သင္မႈအားျဖင့္ ေအးျမေစျပီး မ်က္
စိ၌ အရွင္ျမတ္ထံ အားကိုးတႀကီးဆုေတာင္းသည့္ မ်က္ရည္မ်ား ျပည့္ေနပါေစ။

ဖန္ဆင္းရွင္၏ အျမင္၌ သင့္တန္ဖိုး မည္မွ်ရွိသည္ကို သင့္ႏွလံုးသားထဲ၌
အရွင့္အတြက္ ထားရွိေသာ ေနရာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔၏အျမင္၌ သင့္
တန္ဖုိးအဆင့္အတန္း မည္မွ်ရွိသည္ကို သင္က တျခားသူတို႔ႏွင့္ မည္သို႔ျပဳမူဆက္
ဆံပါသနည္းဟူေသာ အခ်က္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾကပါ။ ခဏ
အတြက္ပင္ျဖစ္ေစ၊ အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူသည့္ အမွန္တရားကို လ်စ္လ်ဴမရႈၾကပါ
ႏွင့္။ လူ႔ဘံုအလယ္တြင္ လူသားတစ္ဦးကဲ့သို႔ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၾကပါ။
တျခားသူတို႔အေပၚ ေမတၱာထားလိုသည့္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ မိမိ၏အျပဳအမူ သတိဝိရိ
ယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္က်င့္ႀကံၾကပါ။ မိမိ၏ ျပဳမူဆက္ဆံေရးေပၚ မူတည္၍ ေမတၱာ
ေရာင္ျပန္ဟပ္မည္ကို သတိရၾကပါ။

အစဥ္အျမဲ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းႏွင့္ သတိဝိရိယရွိစြာျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံၾက
ပါ။ မည္သည့္ေလာကီအေၾကာင္းကိစၥ၌ျဖစ္ေစ အတၱစိတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ျပစ္
မွားတတ္ျပီး ကံဆိုးသူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ထုိအတၱစိတ္၏ အလိုရ
မၼက္အတုိင္း မဆံုးျဖတ္သင့္ေပ။ ထုိသို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဩ
ဝါဒေတာ္အရ သင့္ကို ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစမည္မွာ ဧကန္မလြဲေပ။ သင္၏ အတၱအလို
ရမၼက္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္၍ တျခားလူအေပၚ သက္ညႇာစြာျဖင့္ လိုက္
ေလ်ာေပးၾကပါ။

သင္၏ေမတၱာ၊ အၾကင္နာ၊ ဂုဏ္ရာထူးမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္
ထိန္းသိမ္းရန္အလို႔ငွာ အရွင္ျမတ္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကို ရည္စူး၍ ေမတၱာထား
ျခင္း၊ ရြံရွာျခင္းျဖင့္ လူတိုင္းအေပၚ ပြင့္လင္း၍ အၾကင္နာစိတ္ထားၾကပါ။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Tolerance and Liberality)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *