သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၁)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၁)

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ႏိုးၾကားေရးတြင္ ဇဲြလံု႔လစိုက္၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစား ရမည္ကို ယခင္အေတြ႕အႀကံဳအရ သိရသည္။ ဆန္႔က်င္ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ မည့္ႏွစ္မ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ႏိုးၾကား ေစေရးနည္းစနစ္မ်ား ကြဲျပားျခားနားစြာရွိေနသည္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ကြဲျပားေနသည္။ ပညာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္၌ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ အနည္းငယ္အထိ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာျခင္းကို ျငင္းဆိုပယ္ခ် လာၾကျပီး အျပန္အလွန္သေဘာတူညီမႈ ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို အတည္ျပဳ လက္ခံက်င့္သံုးေစရန္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စိမ့္ဝင္လာေသာ အေတြးအျမင္သစ္မ်ား ၏လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ပံုစံမ်ား ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားလည္း ကြဲျပားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သေဘာထားႀကီးမႈ သည္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အလံုၿခံဳဆံုးျဖစ္ရံုမက ဂိုဏ္းဂဏကြဲျပား မညီညြတ္မႈ ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားေစျခင္းအတြက္လည္း စိတ္အခ်ရ ဆံုးခံတပ္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔၌ေတြ႕ရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡအခက္အခဲဟူသမွ် အတြက္ အေျဖရွာရာတြင္လည္း အျပန္အလွန္သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိႏုိင္ သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူတစ္ပါးကို အျပစ္ရွာေဝဖန္ျပစ္တင္လိုစိတ္ ကင္းျပီး မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာအယူဝါဒမ်ားကို ေလးစားလ်က္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးသည္းခံခြင့္လႊတ္ႏိုင္သည့္ သေဘာထားႀကီးမႈမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳမူ ဆက္ဆံသင့္သည္။ အမွန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မလႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ အခြင့္ အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါမ်ိဳး၌ပင္ လူသားစံႏႈန္း တန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ တရားမွ်တမႈကိုသာ ေဆာက္တည္ သင့္သည္။ အယုတ္ည့ံဆံုးအေတြးအေခၚမ်ား၊ အရိုင္းပ်ဆံုးအယူအဆ မ်ား၊ မွ်ေဝခံစားရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္သည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ သတိေပးခ်က္ႏွင့္အညီ ေဒါသကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံတုံ႔ျပန္သင့္သည္။ ထုိယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၌ လူတို႔၏ႏွလံုးသားမ်ား ကို လႊမ္းမိုးေစသည့္ “အၾကင္နာစကား”အျဖစ္ တင္စားထားပါသည္။

Fethullah Gulen (Love and Tolerance – Tolerance)

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *