သေဘာထားႀကီးမႈကို အေျခခံေသာ လမ္းစဥ္မွ ျပန္မလွည့္  (ဆရာၾကီးဂူလန္)

သေဘာထားႀကီးမႈကို အေျခခံေသာ လမ္းစဥ္မွ ျပန္မလွည့္ (ဆရာၾကီးဂူလန္)

မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ အရာမ်ားကို ကမာၻျဂိဳဟ္၌လည္း အစဥ္အျမဲ အတည္ျပဳေထာက္ခံၾကသည္။ ထုိသို႔အျပဳသေဘာေဆာင္ ေထာက္ခံအားေပးေသာ လကၡဏာမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရသည္။ အထင္ရွားဆံုး လကၡဏာမ်ားမွာ ေနရာတုိင္း ေမတၱာ ႏွင့္ သေဘာထားႀကီးမႈကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုလက္ခံ ရန္ရွိသမွ် တံခါးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာထားႀကီးမႈက၎၏ လမ္းစဥ္အတုိင္း ရွင္သန္ဖြံ႕ျဖိဳးေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရာသီေခတ္စားလာ သည္ႏွင့္အမွ် ဤတိုးတက္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္တားဆီးမည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္တင္ဆက္မႈမ်ားလည္း ရွိမည္မွာ ဧကန္မလြဲပါ။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ခံအားေပးလာခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့သူတို႔ကအေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုလာျပီးကပ္ေဘးဆိုးတစ္ခုကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ျပီ။

ယခုအခ်ိန္မွစ၍ သေဘာထားႀကီးမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ႀကံစည္မႈေျမာက္မ်ားစြာ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိရံုမက အမ်ားျပည္သူတို႔၏တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိလိမ့္မည္ထင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့ျပီျဖစ္၍ အဆံုးခန္းတုိင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သႏၶိဌာန္ခ်ထားရမည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ထိုသူတို႔သည္ လီဆယ္သက္ေသလိုက္ျခင္း (မေလွ်ာ္ကန္သည့္ ေနရာသို႔ သြားျခင္း) ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိမွတစ္ပါး ၎တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာအမႈကိစၥ (အေပ်ာ္အပါးေနရာ)၏ အပါးမွ ျဖတ္သြားေသာအခါ က်က္သေရ ရွိရွိျဖတ္သြားၾကကုန္၏။ (၂၅း ၇၂)

လူတုိင္းသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်င့္စရိုက္ကို ထင္ဟပ္ေစ၏။ ျပီးျပည့္စံုေသာ လူတို႔၏တာဝန္မွာ သနားညႇာတာစြာ ျပဳမူဆက္ဆံရန္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို က်ီးစား၍ ဝတ္ျပဳမႈ၊ ဥပုသ္သီလ ႏွင့္ အလွဴဒါနတို႔၏ အလင္းကို ေလွာင္ေျပာင္ပါက ၎ကို ထုိပုဂၢိဳလ္၏ အက်င့္စရိုက္ ႏွင့္ စတုိင္အား ထင္ဟပ္ေစသည့္အမူအက်င့္အျဖစ္ သေဘာထားသင့္သည္။

ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ မိမိတို႔ မႏွစ္သက္ေသာ လုပ္ရပ္အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ရန္ျပဳသူမ်ားကိုပင္ ရန္လို သူမ်ား၊ အယူသည္းသူမ်ားပမာ မတံု႔ျပန္၊ မေခ်ပသင့္ေပ။ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ ႏွင့္ အယူသည္းမႈကို အလားတူလုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖင့္ မတံု႔ျပန္သင့္ေပ။ ေနာက္အာယာသ္ေတာ္တစ္ခု ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

(အိုတမန္ေတာ္) အသင္သည္ (သက္ဝင္ယံုၾကည္သူတို႔အား) အရွင္ျမတ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူအံ့ေသာ ကိစၥမ်ား (ေန႔ကာလာမ်ား) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိၾကေသာ သူတို႔အား သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကရန္ ေျပာၾကားပါေလ။ အရွင္ျမတ္သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအား ၎တို႔ရွာေဖြဆည္းပူးခဲ့ၾကသည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစားေပးေတာ္မူအံ့။ (၄၅း ၁၄)

ဤသည္ အမွန္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားတတ္ေသာအသိစိတ္မွ ေၾကြးေၾကာ္သံသာ ျဖစ္သည္။ အသင္က မ်က္ကန္းတစ္ဦးကို ေတြ႕ေသာအခါ သူ႔ကို ရိုက္ႏွက္၍ ကန္ထုတ္မည္လား သို႔မဟုတ္ သူ႔လက္ကိုင္၍ လမ္းျပေပးမည္လား။

ဤရႈေထာင့္အရ အနာဂတ္ေကာင္းစားေရးအတြက္ အေတြးအေခၚမ်ား ေတြးေတာဖန္တီး၍ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည့္ တာဝန္မွာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဖရိုဖရဲ ယိုယြင္းေနသည့္ အရာမ်ားကို လိုက္ဘက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈ၏ ဘက္မွ်ေျခကို မွ်မွ်တတ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ကိုင္တြယ္သံုးသပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ “ႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာမ်ားကိုယူျပီး ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေစမည့္ အရာမ်ားကို လႊတ္ထားပါ”ဟူေသာ တူရကီစကားပံုအတိုင္း မႏွစ္ျမိဳ႕၊ မႏွစ္ သက္ေသာ အရာမ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ကင္းရွင္းလ်က္ အေႏွာင့္ အ ယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ အေျပာ အဆို၊ အျပဳအ မူမ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ဤနည္းအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ယေန႔ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနထက္ပို၍ ဆိုးသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိပါလိမ့္မည္။ မွန္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းမွာသာမကႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ားမွာပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဘက္မွ်ေျခ ပ်က္စီးေစရန္ ႀကံစည္မႈမ်ားေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာ ထားႀကီးမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ရည္စူး၍ ထုိဘက္မွ်ေျခကို ကာ ကြယ္ရန္အလို႔ငွာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာက်ည္းမႈ ခံစားရသည့္တိုင္ စြမ္းစြမ္း တမံ ႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မည္။

ေနရာတုိင္းမွာ ေမတၱာထားသူမ်ား အလွ်ံပယ္ေပါမ်ားလာျပီး လူတို႔၏ မ်က္စိမ်ား ႏွင့္ ႏွလံုးသားမ်ားမွ ေမတၱာေရေအး စီးဆင္းလာပါလိမ့္မည္။ လူတိုင္းက လူတစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာေရွ႕ထား၍ ျပဳမူဆက္ဆံပါ လိမ့္ မည္။ အရွင္ျမတ္အလိုေတာ္တူလွ်င္ (၂၁)ရာစုသည္ သေဘာထားႀကီးမႈကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ေခတ္ႀကီး ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

ထုိသို႔ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေသာ ေခတ္ႀကီး အျမန္အဆန္ေရာက္လာေစရန္ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ စိတ္အားထက္ သန္ လ်က္ရွိသည္။ သေဘာထားႀကီးမႈကို တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ေလာက္ ထိန္းထားႏိုင္ရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ရာစုႏွစ္(၁)ခု သို႔မဟုတ္ (၂)ခုတိုင္ တည္တံ့ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သႏိၵဌာန္ခ်ထားပါသည္။ အမွန္မွာ ကမာၻပ်က္မည့္ ေန႔အထိ တည္တံ့ရန္ လိုလားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ထုိသေဘာထားႀကီးေသာ ေခတ္ႀကီး၏ အက်ိဳးဆက္ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားလိုၾကျပီး ဤလမ္းစဥ္မွ ေနာက္ျပန္ ဆုတ္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ လံုးဝ မရွိေခ်။

Related Post

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သေဘာထားႀကီးမႈ (အပိုင္း – ၄)

သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ မည္ သည့္အရာ ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသနည္း ဟူသည္သာ အလြန္အေရးႀကီး သည္။ “ကိုယ္ျပဳေသာကံ၊ ပဲ့တင္သံ၊ ကိုယ့္ထံျပန္လာ၏” ဟူေသာ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *