နယူးဇီလန္၌ ဗလီကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းအေပၚ ဆရာႀကီးဂူလန္၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ

ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂိုလန္သည္ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ျပစ္ တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သူအားလံုး၏ မိသားစုမ်ားနည္းတူ ဝမ္း နည္းေၾကကြဲမိေၾကာင္းကို အဦးဆံုးသဝဏ္လႊာပို႔ခဲ့သည့္ အစၥလာမ့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၅.၃.၁၉…