ေမတၱာသည္သာ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသာ

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ရုပ္ေလာက၏ လွပထည္ဝါမႈ၊ ဟိတ္ဟန္ လုပ္ျပသည့္ ဘဝေနပံုထုိင္ပံုမ်ား ႏွင့္ ဓနပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အားလံုးဆံုးရႈံး ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ႏွလံုးသားထဲရွိ ေမတၱာဖေယာင္းတိုင္က စဥ္ ဆက္မျပတ္…
လူသားအေပၚေမတၱာထားျခင္း – ၂

ညစ္ညမ္းထူေျပာလွသည့္ ဤကမာၻႀကီး၌ ေနရာတုိင္းတြင္ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္မ်ားကို ေတြ႕ရျပီး အသန္႔ရွင္းဆံုး ႏွင့္ အျဖဴစင္ဆံုးအရာအျဖစ္ ေရာေႏွာမႈ ကင္းလ်က္ တည္ရွိေနေသာ အရာမွာ ေမတၱာသာျဖစ္၍ မတည္ျမဲေသာ…
The Submission of Hagar, Prophet Abraham’s Wife (Myanmar Subtitle)

“ဟာဂ်ရာသခင္မ (တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီမ္း(အ)၏ၾကင္ယာေတာ္)၏ က်ဳိးႏြံနာခံမႈ” *********************************************************************** လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ လြင္တီးေခါင္ျပင္ႀကီးထဲ ပစ္ထားခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္းသည္ကို အျပစ္မျမင္ ဖန္ဆင္းရွင္အမိန္႔ဟူသမွ်အကုန္နာခံအပ္ရာတည္းဟူေသာ စိတ္ကိုႏွလံုးမူၿပီး ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္းအေကာင္းဟူ၍သာ ႀကံ့ႀကံ့ခံေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ယံုၾကည္ခ်က္ျပင္းထန္ပံုကို…

“မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မ” ********************************************************************************************************************** မိခင္မြန္ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ အာေအရွာသခင္မတို႔၏အဆင့္အတန္းျမင့္ျမတ္ပံုကို မခြဲျခားၾကရန္ႏွင့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပံုကို ဆရာႀကီးဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္မွ မိန္႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကံၾကမၼာနဲ႔ လူသားရဲ႕လြတ္လပ္ေသာဆႏၵ **************************************************************** လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ယံုမွားသံသယျဖစ္ေနၾကေသာ အစၥလာမ္ရဲ႕ ကံၾကမၼာနဲ႔ လူသားရဲ႕လြတ္လပ္ေသာဆႏၵအေၾကာင္းတို႔ကုိ ဓမၼသတ္မွဴး အိုမာအာဂီက ဥပမာသာဓကမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ https://youtu.be/Ypm4lcSI9eA  
လူသားအေပၚ ေမတၱာထားျခင္း – ၁

ေမတၱာသည္ သက္ေစာင့္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး လူတစ္ဦးေအးခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အား ေအးခ်မ္းသာယာေစ ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ လူသားဟူေသာ ေဝါဟာရ၌ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အခ်င္းအခ်င္းၾကား…
ေမတၱာတရား – ၃

အၾကင္နာတရား၏ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးပမာ မိမိ၏ သားသမီးအေရးအ တြက္ ရည္စူး၍ အသက္ပါ စေတးရဲေသာ မိခင္တစ္ဦး ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ဘဝကို တျခားသူတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေရးအတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ…