လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား – ၃ (ဝါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏိုင္/ရူပေဗဒ)

အုိင္းယြန္းမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေခတ္သစ္ ဘဝေနဟန္         ယခုအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အမအုိင္းယြန္း မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနေနၾကရ သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာေတာ့ အုိင္းယြန္းျမင့္မား…
က်န္းမာေရးႏွင့္ အသိဉာဏ္စြမ္းအား  (ႏိုင္မင္းႏုိင္/သိပၸံ)

        ပံုမွန္ထက္ အသက္ရွည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ရွည္လ်ားေသာ အသက္ကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အညီ ေမြးျမဴႏုိင္ျခင္းတို႔သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပထမရည္မွန္းခ်က္ကို အခ်ဳိ႕ေသာ လူေတြအတြက္…
ေဆးဝါးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အာနိသင္သက္ေရာက္ပံုအဆင့္ဆင့္ – (၁) (ေဒါက္သာသက္ဝင္းေဆြ(မိုးေစြ)/က်န္းမာေရး)

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နာမက်န္းျဖစ္ၾကရသည္။ ျပန္လည္ေနေကာင္းၾကရန္ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ခါတေလ အနားယူၾကရသည္။ အစားအေသာက္ကို တစ္ခါတစ္ရံ ပိုမို၍ ဆင္ျခင္ၾက ရသည့္အျပင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေဆးဝါးမ်ားကို…
အဝလြန္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းရင္း က်န္းမာစြာ ေနထုိင္နည္း (အပိုင္း- ၁) (ေဇာ္လူ/ေဆးသိပၸံ)

စိတ္အလိုလိုက္ျခင္းကို မည္သည့္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားကမွ် ခ်ီးက်ဴးျခင္းမရိွေခ်။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားအားလံုးႏွင့္ ဘာသာေရးအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားက ေစ့ေဆာ္သည့္ ရိုးရာေနထိုင္မႈနည္း လမ္းမ်ားအားလံုးက ခီ်းမြမ္းေလ့ရိွသည့္အရာမွာ မိမိလိုအပ္သမွ်ထက္ မေက်ာ္လြန္ရေအာင္ မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵကို ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္တည္းျခင္းျဖစ္သည္။…
က်န္းမာေရးအတြက္ စရိတ္အသက္သာဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

လိေမၼာ္သီးဟာ သဘာဝဓာတ္ကူပစၥည္းေတြနဲ႔ ျပည့္ဝေနတဲ့ အသီးျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ မစြန္႔ ပစ္သင့္ပါဘူး။ သူ႔ကို ရနံ႔အတြက္ ေရထဲကို ထည့္ၾကတယ္၊ အိမ္ေထာင္ပစၥည္းေတြကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သံုးတယ္၊…
ေမာင္ေမာင္ေရ…ငါက မင္းရဲ႕ႏွလံုးပဲကြ… (ေမာင္မင္းႏုိင္/ၾကည့္၊ေတြး၊ယံု)

ေမာင္ေမာင္ေရ … ငါက ေမာင္ရင့္ကို မေမြးခင္ လအေတာ္ၾကာ ကတည္းက အလုပ္စလုပ္ရတာကဲြ႕။ ငါဟာ ခႏၶာတြင္းမွာ စကၠန္႔တိုင္း မနားတမ္းခုန္ေနရရွာတာေတာင္ မင္းက ငါ့ဘက္ကို တစ္ခ်က္ကေလးေတာင္…