ခႏၶာကိုယ္သတိေပးစနစ္ ႏွာေခ်ျခင္း – ၂ (ဆရာသက္)

အတြဲလိုက္ဗံုးပမာ ျဖစ္သည္ကို ဂရုျပဳပါ         ႏွာေခ်တာဟာ ရွားပါးျဖစ္စဥ္မ်ားထဲက တဒဂၤအတြင္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏွာေခ်တာနဲ႔ ေခ်ာင္းဆုိးတာေတြေၾကာင့္ ေလလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈက အားေကာင္းလွၿပီး ျမဴးကပ္စ္ခြ်ဲ…
ခႏၶာကိုယ္သတိေပးစနစ္ ႏွာေခ်ျခင္း (ဆရာသက္)

အနံ႔အသက္ ခံႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အဆုတ္အတြက္ ေလကို သန္႔စင္ေပးႏုိင္တဲ့ ႏွာေခါင္းဟာ တန္ဖိုးထားသူေတြအတြက္ အသိဉာဏ္ထူးေတြကို ေပးပါတယ္။ ႏွာေခါင္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အဂၤါျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခု လံုးအတြက္ ေဘးကင္းရန္ကြာျဖစ္ေစဖို႔…
ေဆးဝါးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အာနိသင္သက္ေရာက္ပံုအဆင့္ဆင့္ – (၁) (ေဒါက္သာသက္ဝင္းေဆြ(မိုးေစြ)/က်န္းမာေရး)

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နာမက်န္းျဖစ္ၾကရသည္။ ျပန္လည္ေနေကာင္းၾကရန္ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ခါတေလ အနားယူၾကရသည္။ အစားအေသာက္ကို တစ္ခါတစ္ရံ ပိုမို၍ ဆင္ျခင္ၾက ရသည့္အျပင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေဆးဝါးမ်ားကို…
အိပ္ေနစဥ္မွာ ဘာေၾကာင့္ခႏၶာကိုယ္ကို လွည့္ၾကသလဲ (၂) (မီးမီးျမင့္သူ/သိပၸံက႑)

အေရျပားအတြင္းမွာရိွတဲ့ အာရံုခံဆဲလ္ေတြဟာ တစ္႐ွဴးေတြရဲ႕ အာဟာရပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈေတြ ကို ရွာေဖြေထာက္လွမ္းၿပီး ဓာတုပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ acetylcholine, bradykinin နဲ႔ histamine တို႔ကေန တစ္ဆင့္ ဦးေနွာက္ကို…
အိပ္ေနစဥ္မွာ ဘာေၾကာင့္ခႏၶာကိုယ္ကို လွည့္ၾကသလဲ (မီးမီးျမင့္သူ/သိပၸံက႑)

ကြ်နု္ပ္တို႔ အိပ္စက္ေနစဥ္မွာ ခႏၶာကိုယ္လွည့္ျခင္း အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အေနွာင့္အယွက္ကင္းကင္းနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဆက္ၿပီးျဖစ္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေစတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ နိုင္သလားဆိုတာ။ အေရျပားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အဆင္းကို လွပတင့္တယ္ေစရံုသာမက…
ဝိညာဥ္သည္သာ လူ႔ဘဝရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္

ထာဝရအရွင္က ေလာကီေရးရာမွန္သမွ်ကို အေၾကာင္းတရားအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းတရားအေပၚ အေျခမခံတဲ့ ေလာကေတြလဲရွိတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ေလာက၊ ႐ုပ္မဲ့ေလာက၊ အတြင္းစိတ္၊ အတြင္းအဇၩတၱသဘာဝနဲ႔ ဝိညာဥ္ေလာကတို႔သည္ အေၾကာင္းတရားအေပၚ…
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ၿပိဳင္စံရွားျဖစ္ေစတဲ့ ဝိညာဥ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မ်ားက အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈက အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ႀကီးထြားသန္မာေစၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေစတယ္။ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ အတုိင္းအ တာ တစ္ခုသို႔ ေရာက္တဲ့အခါ…
ဝိညာဥ္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္လိုအပ္ပံု

အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္သာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေလာကီအရာနဲ႔မွ် မေရာေႏွာထားတဲ့ ဝိညာဥ္က မိမိရဲ႕ ထင္ေပၚမႈကို ေဖာ္က်ဴးရန္နဲ႔ ေလာကီလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ ေလာကီ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း အသံုးအေဆာင္မ်ားကို သံုးရတယ္။ ႐ုပ္ခႏၶာသက္သက္က…
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းအာ႐ံုမ်ားကို ဝိညာဥ္က ဦးစီးကြပ္ကဲျခင္း

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အရ အရွင္ျမတ္က ဖန္ဆင္းခံတိုင္းအား အရည္အေသြးကိုယ္စီ ခ်ီးျမႇင့္ေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ေျမပထ၀ီတြင္ရွိသမွ် အရာအားလံုးသည္ ၾကည္ျဖဴလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႏွစ္ၿမိဳ႕လ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ ကိုပင္ နာခံလိုက္နာေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔သည္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ကိုပင္…