က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စၾကဝဠာ ******************************************************** ျဖစ္တည္ေနေသာသဘာဝတရား၊ ေရေျမဥတု ေတာေတာင္ စၾကဝဠာအတြင္းရွိရွိသမွ် အရာအားလံုးကုိစူးစမ္းေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးတည္ရွိေနေၾကာင္း ရည္ညႊန္းထားျခင္းကို ဒီဗီဒီယိုေလးကေန ရွင္းျပေပးပါလိမ့္မယ္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းအာ႐ံုမ်ားကို ဝိညာဥ္က ဦးစီးကြပ္ကဲျခင္း

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အရ အရွင္ျမတ္က ဖန္ဆင္းခံတိုင္းအား အရည္အေသြးကိုယ္စီ ခ်ီးျမႇင့္ေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ေျမပထ၀ီတြင္ရွိသမွ် အရာအားလံုးသည္ ၾကည္ျဖဴလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႏွစ္ၿမိဳ႕လ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ ကိုပင္ နာခံလိုက္နာေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔သည္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ကိုပင္…
ဝိညာဥ္ဟာ အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္မ်ားအနက္မွ ျဖစ္တယ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သာမန္စိတ္ကူးထဲတြင္ရွိတဲ့ အပင္ေလာက၊ တိရိစာၦန္ေလာက၊ လူ႔ေလာက၊ ဂ်င္(န္)ေလာက အျပင္ တျခားေလာကမ်ားလဲ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမင္ႏိုင္တဲ့ ႐ုပ္ေလာကဆိုရင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံု ခံစားမႈကို…
စၾကဝဠာႀကီး၏ အကြယ္မွေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

အရာရာတိုင္းရဲ႕တည္ရွိမႈတြင္ ၎တို႔ရဲ႕ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို သံုးသပ္ၾကပါစို႔။ ဖန္ဆင္းခံေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ ရိုးစင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စူး စမ္းေလ့လာၿပီး သဟဇာတျဖစ္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနမႈတို႔ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ၾကပါစို႔။ ပညာရွင္…
ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သဘာဝအခြင့္အလမ္း

သဘာဝနိယာမတရားနဲ႔ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အရာရာတုိင္းျဖစ္တည္လာတယ္လို႔ျမင္ျခင္း၊ ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျငင္းခံုျခင္းေဆြးေႏြးျခင္းဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရာရာတိုင္း အလိုအေလွ်ာက္တည္ရွိျခင္း၊ သဘာဝ အရျဖစ္တည္ျခင္းလို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဒါကိုထာဝရအမွန္တရားကဲ့သို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။…
သဘာဝနိယာမတရားမ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

သဘာဝျဖစ္စဥ္အားလံုးနဲ႔ သဘာဝအစီအစဥ္အားလံုး၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုယ္စီ ရွိၾကတယ္။ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္၊ ေန႔နဲ႔ည၊ အျပဳသေဘာနဲ႔အပ်က္သေဘာ၊ အေကာင္းနဲ႔အဆိုး၊ အပူနဲ႔အေအး၊ လွပမႈနဲ႔ရုပ္ဆိုးမႈ၊ ဆဲြငင္အားနဲ႔တြန္းကန္ အား၊ ခဲေစျခင္းနဲ႔အရည္ေပ်ာ္သြားျခင္း၊ အေငြ႕ပံ်ျခင္းနဲ႔အစိုင္အခဲျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္…
သဘာ၀၊ သဘာ၀နိယာမတရားႏွင့္ အေၾကာင္းတရား

သဘာဝနိယာမတရားသည္ ပကတိတည္ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမည္ခံသာျဖစ္ၾကတယ္။ သီးသန္႔အျဖစ္အ ပ်က္ေတြနဲ႔ သဘာဝျဖစ္စဥ္ေတြကို ရွင္းျပတဲ့အခါ သဘာဝနိယာမတရားရဲ႕ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈလည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္လာတယ္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ သဘာဝျဖစ္စဥ္မ်ားရဲ႕ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ကြယ္ေနတဲ့စြမ္း…
တည္ရွိမႈ၏မူလအစႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းစြာေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ား

စၾက၀ဠာႀကီးရဲ႕သေဘာသဘာ၀အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊စၾကဝဠာႀကီးရဲ႕တည္ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊ အလယ္ေခတ္ ဥေရာပအေတြးအေခၚမ်ားသည္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ ဩဇာအာဏာ ေအာက္တြင္ ဖိထားခံခဲ့ရတယ္။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းက ေကာင္းကင္က်က်မ္း (သမၼာက်မ္းစာ)အေပၚ မီွခိုအားထားလြန္းၿပီး ေခတ္သစ္သိပၸံပညာကို ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈလို႔…
အသက္ႏွင့္ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ားကေျပာေသာ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္

သလဲသီးတစ္လံုးျဖစ္ေပၚတည္ရွိေရးအတြက္ ေျမဆီ၊ ေရ၊ ေလ၊ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ တျခားအရာမ်ားစြာက ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အဖိုးအခကို သင္ ဘယ္လိုေပးေဆာင္မလဲ။  ထိုအရာအားလံုးဟာ အသိတရား ကင္းမဲ့ၾကၿပီး တစ္ပါးတည္းေသာ…
စၾကဝဠာႀကီး စနစ္တက် အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေနျခင္းကို မည္သူက လုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။

စၾကဝဠာအတြင္းရွိအရာအားလံုးက အနီးအေဝးကိုဂရုမစုိက္ဘဲ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးကူညီၾကတယ္။ ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းဟာ နားလည္ရလြယ္ၿပီး အင္မတန္ၿပီးျပည့္စံုပါတယ္။ ဥပမာ-(အရာရာတိုင္း) ေလ၊ ေရ၊ မီး၊ ေျမဆီ၊ ေနႏွင့္ အာကာသ စတဲ့အရာေတြက…