အစၥလာမ္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပစ္တင္ျခင္း

တူရကီႏုိင္ငံ၏ လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံဟူသည္ “အစၥလာမ့္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ျခင္း”ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ရေလာက္ေအာင္ ပမာေဆာင္ေသာ္ျငားလည္း အစၥလာမ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလတြင္ တူရကီႏုိင္ငံက “ေခတ္သစ္မြတ္စလင္ဒီမိုကေရစီအတြက္…
ထူး…မွ… ထူးပါ့မလား (ေမ(လံုမေလး)/အေတြးရႈေထာင့္)

ဟာရိုးဟိလ္တန္ (Harold Hilton) ဟာ ကာလီဖိုးနီးယားမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ တစ္ခုက သမိုင္းပါေမာကၡတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ပညာရပ္မွာ အထူးေလးစားေလာက္တဲ့ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝသူ ပညာရွင္တစ္ဦး လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေႏြရာသီအပန္းေျဖခ်ိန္တုိင္းမွာ…
ပညာေရးအားျဖင့္သာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္

တူရကီစကားလံုး “အေျခခံဝါဒီ” သို႔မဟုတ္ “တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ အသံုး အႏႈန္းျဖင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္အား အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ မၾကာခဏ ေဝဖန္သည္ကို သူက အစဥ္ျငင္း…
ေရွးထံုးလည္းမပယ္ေသာ ဂူလန္၏သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္

ႏွစ္ဆယ္ရာစု တူရကီႏုိင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးအျမင္ တုိးတက္ လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တူရကီႏုိင္ငံ၌ သမၼတတူရ္ဂြတ္အူဇလ္ (Turgut Ozal) အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ ဘာသာ ေရးအေျချပဳအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား…
ေခတ္သစ္ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူမ်ားရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ကြ်န္ေတာ္၏အျမင္အရ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးေလာက၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ စဥ္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ရည္ညႊန္းသည္က ဆရာႀကီးဂူလန္ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဟိဇ္မသ္လႈပ္ရွားမႈမွေပၚေပါက္လာသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိေက်ာင္းမ်ားသည္…
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၃)

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆန္႔က်င္ေဝဖန္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ ပညာေရးစနစ္မွာ ဆရာႀကီးအေပၚ သိပၸံႏွင့္ဘာသာတရားကို မည္သည့္အခါမွ် ေပါင္းစည္းမေပးႏိုင္ သည့္ခါးသီးေသာ ရုန္းကန္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဆယ့္ကိုးရာစုမွ ႏွစ္ဆယ္ရာစုကာလအတြင္း…
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၁)

            ဆရာႀကီးဂူလန္၏ ပညာေရးအျမင္သည္ တူရကီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခခံအက်ပ္ အတည္းမွ စတင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ လူမႈအက်ပ္အတည္းမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို စူးစမ္းေလ့လာလ်က္ ပညာေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္…
ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ားအေပၚ ကြ်န္ေတာ္၏ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ

၁၉၉၅ခုႏွစ္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအုိကြ်န္း၊ ဇန္ဘိုရန္ဂါ (Zamboanga) အရပ္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္။ ၿမိဳ႕၏အျပင္ဘက္ မိုင္အနည္းငယ္တြင္တည္ရွိေသာ အဆုိပါေက်ာင္းမွာ တူရကီေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေက်ာင္းအနီးခ်ဥ္းကပ္သည္ႏွင့္ ပထမဆံုးျမင္လိုက္ရ…
ဂူလန္ေက်ာင္းမ်ားဆိုသည္မွာ

ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စာတမ္းက ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူ ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ အစပိုင္းကတည္းက ဝန္ခံထားခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ သည့္ စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေလ့လာမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ခ့ၿဲပီး…
ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ႏွင့္ ဆူဖီဝါဒ

ဆရာႀကီးဂူလန္၏ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ပါသည့္ အဓိကဆိုလိုရင္းသေဘာ ကို အေသအခ်ာေလ့လာလိုသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမဆံုးသိခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ သူ ဆူဖီတစ္ဦးဟုတ္၊ မဟုတ္ဟူသည့္ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဘဝအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဆရာႀကီးက”သူ၏လႈပ္ရွားမႈမွာ ဆူဖီ လမ္းစဥ္သစ္ကို…