ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းအာ႐ံုမ်ားကို ဝိညာဥ္က ဦးစီးကြပ္ကဲျခင္း

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အရ အရွင္ျမတ္က ဖန္ဆင္းခံတိုင္းအား အရည္အေသြးကိုယ္စီ ခ်ီးျမႇင့္ေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ေျမပထ၀ီတြင္ရွိသမွ် အရာအားလံုးသည္ ၾကည္ျဖဴလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႏွစ္ၿမိဳ႕လ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ ကိုပင္ နာခံလိုက္နာေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔သည္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ကိုပင္…
ဝိညာဥ္ဟာ အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္မ်ားအနက္မွ ျဖစ္တယ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သာမန္စိတ္ကူးထဲတြင္ရွိတဲ့ အပင္ေလာက၊ တိရိစာၦန္ေလာက၊ လူ႔ေလာက၊ ဂ်င္(န္)ေလာက အျပင္ တျခားေလာကမ်ားလဲ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမင္ႏိုင္တဲ့ ႐ုပ္ေလာကဆိုရင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံု ခံစားမႈကို…
အကြယ္ေလာကရဲ႕ တည္ရွိမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား

နာမ္ဝိညာဥ္တည္ရွိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ တခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာသံုးသပ္ ၾကပါစို႔။ ျဒပ္စင္မ်ားမွလြဲ၍ တျခားမည္သည့္အရာကမွ် အသက္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္မဟုတ္။ သိပၸံပညာက အသက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ မရွင္းျပႏို္င္ေခ်။…
အကြယ္ေလာကတည္ရွိျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံုခံစားမႈ စြမ္းရည္က ကန္႔သတ္မႈေဘာင္အတြင္းရွိတဲ့အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံုမ်ားနဲ႔ မခံစားႏိုင္တဲ့အရာမ်ားကို မရွိပါလို႔ မျငင္းႏိုင္ပါ။ အဲ့လို ျငင္းပယ္ျခင္းဟာလဲ ပညာရွိမဆန္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သိရွိထားတဲ့ တည္ရွိမႈေလာကကို…
ေမတၱာတရား

ေမတၱာတရားသည္ သက္ရွိတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာ၊ အေတာက္ပဆံုးေရာင္ျခည္ႏွင့္ မႀကီးျမတ္ဆံုးတန္ခိုပါဝါျဖစ္ျပီး အရာရာတုိင္းကို ခုခံ ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေမတၱာတရားသည္ ထာဝရခရီးစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေစျပီး ၎၏ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူတုိင္း၏ စိတ္ဓါတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။…
ထာဝရအရွင္က သဘာဝနိယာမတရားနဲ႔ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းပါသလဲ။

တမလြန္ဘဝမွာ တန္ခိုးအာဏာေလာကကို အရွင္ရဲ႕ဆႏၵေတာ္ျဖင့္ အရွင္ျမတ္ကို္ယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္လုပ္ ေဆာင္ပါမယ္။ ထိုအခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ အေၾကာင္းတရား မရွိတဲ့အတြက္ အရာရာတုိင္းက အေၾကာင္းခံမလိုဘဲ ခ်က္ ခ်င္း ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ဒါေပမဲ့…
စၾကဝဠာႀကီး၏ အကြယ္မွေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

အရာရာတိုင္းရဲ႕တည္ရွိမႈတြင္ ၎တို႔ရဲ႕ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို သံုးသပ္ၾကပါစို႔။ ဖန္ဆင္းခံေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ ရိုးစင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စူး စမ္းေလ့လာၿပီး သဟဇာတျဖစ္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနမႈတို႔ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ၾကပါစို႔။ ပညာရွင္…
ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သဘာဝအခြင့္အလမ္း

သဘာဝနိယာမတရားနဲ႔ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အရာရာတုိင္းျဖစ္တည္လာတယ္လို႔ျမင္ျခင္း၊ ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျငင္းခံုျခင္းေဆြးေႏြးျခင္းဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရာရာတိုင္း အလိုအေလွ်ာက္တည္ရွိျခင္း၊ သဘာဝ အရျဖစ္တည္ျခင္းလို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဒါကိုထာဝရအမွန္တရားကဲ့သို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။…
သဘာဝနိယာမတရားမ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

သဘာဝျဖစ္စဥ္အားလံုးနဲ႔ သဘာဝအစီအစဥ္အားလံုး၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုယ္စီ ရွိၾကတယ္။ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္၊ ေန႔နဲ႔ည၊ အျပဳသေဘာနဲ႔အပ်က္သေဘာ၊ အေကာင္းနဲ႔အဆိုး၊ အပူနဲ႔အေအး၊ လွပမႈနဲ႔ရုပ္ဆိုးမႈ၊ ဆဲြငင္အားနဲ႔တြန္းကန္ အား၊ ခဲေစျခင္းနဲ႔အရည္ေပ်ာ္သြားျခင္း၊ အေငြ႕ပံ်ျခင္းနဲ႔အစိုင္အခဲျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္…