အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁)

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ား၌ အာဃာတ၊ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္၊ အမုန္းပြား လိုစိတ္မ်ား ထိန္းမရေအာင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ဤျငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ အမဂၤလာမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ေခတ္တြင္ ေမတၱာကရုဏာ ႏွင့္…
လူသားအေပၚ ေမတၱာထားျခင္း – ၁

ေမတၱာသည္ သက္ေစာင့္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး လူတစ္ဦးေအးခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အား ေအးခ်မ္းသာယာေစ ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ လူသားဟူေသာ ေဝါဟာရ၌ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အခ်င္းအခ်င္းၾကား…
ေမတၱာတရား – ၃

အၾကင္နာတရား၏ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးပမာ မိမိ၏ သားသမီးအေရးအ တြက္ ရည္စူး၍ အသက္ပါ စေတးရဲေသာ မိခင္တစ္ဦး ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ဘဝကို တျခားသူတို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေရးအတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ…
ေမတၱာတရား – ၂

ေနမင္းႀကီး၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အလြန္ဆြဲေဆာင္စရာေကာင္းသည့္ ေမတၱာလႊမ္းမိုးေနသည့္အတြက္ ေနသည္ အေငြ႕ပ်ံ၍ ထုိဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ အေပၚသို႔ျမႇင့္တက္လ်က္ မိုးတိမ္မ်ား ျဖစ္လာျပီး ေမတၱာစြမ္းအားျဖင့္သာ ကမာၻေျမေပၚသုိ႔ မိုးေရစက္အျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးစြာ ဆင္းသက္လာၾကသည္။…
ေမတၱာတရား – ၁

ေမတၱာတရားသည္ သက္ရွိတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာ၊ အေတာက္ပဆံုးေရာင္ျခည္ႏွင့္ အႀကီးျမတ္ဆံုးတန္ခိုပါဝါျဖစ္ျပီး အရာရာတုိင္းကို ခုခံ ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေမတၱာတရားသည္ ထာဝရခရီးစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေစျပီး ၎၏ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူတုိင္း၏ စိတ္ဓါတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။…
မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်တတ္သူ

မိမိကုိယ္ကိုနိမ့္ခ်တတ္သူသည္သာ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာျဖဴစင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ဂူလန္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်သူမ်ား မိမိတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို မိမိတို႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေအာင္ျမင္သည္ဟု မမွတ္ၾကေပ။ သူတို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တျခား…
ျဖဴစင္ေသာရည္စူးခ်က္ျဖင့္ ရွင္သန္ျခင္း

ဆရာႀကီးဂူလန္သည္ သူမတိုင္မီကရွိခဲ့ေသာ ႏူရ္စီသခင္ကဲ့သို႔ပင္ နာမ္ေရးရာဘဝ၏ သီအိုရီအပိုင္းကို သာ စိတ္ဝင္စားျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိက်မွန္ကန္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံဉာဏ္ကိုသာ နာမ္ေရးရာအေၾကာင္း ေမးျမန္းသူတို႔အား ခ်ျပေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သူသည္…
ငွက္ေတာင္ပံ

အိခ္လားဆြ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ ဂူလန္က “၎၏မူရင္းအဓိပၸါယ္မွာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ၿပီး စိတ္ေစ တနာျဖဴစင္မႈ”ဟု စကားလံုးအားျဖင့္ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း အရွင့္အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံျခင္း၊ အရွင့္အား ခဝပ္ကိုး ကြယ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေလာကီအရာကိုမွ် စြဲမက္မႈမရွိျခင္းသည္ပင္ အိခ္လားဆြ္မည္၏။…
အစၥလာမ့္အစဥ္အလာ၌ရွိေသာ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္မႈ

ဆရာႀကီးဂူလန္က သူ၏တပည့္မ်ားအား သြန္သင္ခဲ့သည့္ နာမ္ေရးရာအဆံုးအမအားလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ မေဖာ္ျပလိုပါ။ သို႔ေသာ္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သေဘာထားကို အာရံုစိုက္လ်က္ အစၥလာမ့္ေစ့ေဆာ္မႈအေပၚ မွီ တည္သည့္ လူမႈဘဝစုစည္းမႈထိန္းသိမ္းရာတြင္ ၎၏အခန္းက႑ မည္သို႔ရွိသည္ကို…