“မိခင္ႏို႔ရည္သည္ ကေလးသူငယ္တို႔၏ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ရွိသည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဂ်င္း(န)မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း”(ေက်ာ္ေဆြလြင္/ကေလးက်န္းမာေရး)

အီလီႏြိဳင္း တကၠသိုလ္ (University of Illinois) မွ သုေတသနျပဳသူမ်ားက “မိခင္ႏို႔ရည္ေလာ၊ သို႔ တည္းမဟုတ္ သံုးေဆာင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေသာ ကေလးအစာ အာဟာရမ်ားေလာ” ဟူသည့္…
မိခင္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳၾကပါစို႔ (လွဘြဲ႕ျဖဴ/စာပန္းခ်ီ)

မိခင္ေတြဟာ ဂုဏ္ျပဳအခံထိုက္ဆံုးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သားသမီးေတြက ‘အေမ’လို႔ေခၚလိုက္တိုင္း ဘဝမွာ ခံစား ေနရတဲ့ ခါးသီးနာက်င္မႈေတြအားလံုး ေပ်ာက္သြားသလို ခံစားရသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သားသမီးေတြေၾကာင့္ပဲ အေမဆိုတဲ့…
ဝိညာဥ္သည္သာ လူ႔ဘဝရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္

ထာဝရအရွင္က ေလာကီေရးရာမွန္သမွ်ကို အေၾကာင္းတရားအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းတရားအေပၚ အေျခမခံတဲ့ ေလာကေတြလဲရွိတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ေလာက၊ ႐ုပ္မဲ့ေလာက၊ အတြင္းစိတ္၊ အတြင္းအဇၩတၱသဘာဝနဲ႔ ဝိညာဥ္ေလာကတို႔သည္ အေၾကာင္းတရားအေပၚ…
မိခင္ဆုေတာင္း (သေျပလြင္/အေတြးပံုရိပ္)

ေဆးရံုတက္ေနရတဲ့ သားငယ္ရဲ႕ ဆရာဝန္အေနနဲ႔ေရာ မိခင္အျဖစ္ပါ ကြ်န္မျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီ အခိ်န္တုန္းက သားက ပိုလီယိုေရာဂါကူးစက္ခံေနရတဲ့ အျခားကေလးေတြနဲ႔အတူ ေဆးရံုရဲ႕ အထူးၾကပ္မတ္ကုသ ေဆာင္မွာ တက္ေရာက္ကုသေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။…
မထင္မွတ္ေသာ ခန္းဆီးစေနာက္ကြယ္က ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာတစ္ပါး (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးပညာက႑)

လူကို အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာေတြကို ပါးစပ္(သို႔)ႏွာေခါင္းမွတစ္ဆင့္ ေအာ့အန္တဲ့နည္း (vomiting)နဲ႔ ထုတ္ပစ္လိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အဲဒီ အစားအေသာက္ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္လာမယ့္ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာ့အန္ျခင္းဆိုတာ ဦးေခါင္းတြင္း…
ကေလးငယ္ေတြအတြက္ မိခင္ရဲ႕ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈက အေရးပါ (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးသိပၸံ)

ကေလးငယ္ေတြအတြက္ မိခင္ရဲ႕ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈက အေရးပါ (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးသိပၸံ) တိရစၧာန္ အားလံုးနီးပါးတို႔ဟာ လူသားေတြလို အခိ်န္ၾကာျမင့္စြာ သင္ယူရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပညာသင္ၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔မလိုဘဲ ဤကမာၻေလာကထဲကို ေရာက္ရိွလာၾကပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔…