မြတ္စလင္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား

စစ္မွန္ေသာ မြတ္စလင္ဟူသည္ အရာခပ္သိမ္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းကို လက္ ေတြ႕က်က် က်င့္ႀကံေဆာင္ရြက္သူသာ ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးက ထုိအခ်က္အား ဟဒီးဆ္ဩဝါဒေတာ္ျဖင့္ ကိုး ကား၍ ေထာက္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က…
ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး လက္ေတြ႕ က်က် လုပ္ေဆာင္သည့္ မြတ္စလင္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး

ယံုၾကည္သူမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ၎ကိုလက္ ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏူရ္စီ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက မည္သို႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္နည္း။ တစ္ခါတစ္ရံ အား ေပးအားေျမႇာက္ျပဳ၍လည္းေကာင္း တစ္ခါတစ္ရံ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကမာၻေျမႀကီး၌…
ဆူဖီဝါဒ၏ လူသားအေပၚသြန္သင္မႈ

မြတ္စလင္တစ္ဦးက တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ စိတ္ထားကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္၊ အတုိက္အခံ မ်ားႏွင့္ မလိုမျပည့္မႈအတြက္ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္၊ ေန႔စဥ္ဘဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနမႈ မ်ားအား ဇြဲလံု႔လဝီရိယအျပင္ သည္းခံႀကံ႕ခိုင္မႈျဖင့္ပါ မည္သို႔ျပဳမူရမည္ စသည္တို႔ကို…
အစၥလာမ္ႏွင့္ ဆူဖီဝါဒ

ဂူလန္က မိမိကုိယ္ကို ဆူဖီဝါဒီဟု မည္သည့္အခါမွ်မေျပာခဲ့ေပ။ အမည္ခံဆူဖီတစ္ဦးထက္ စိတ္ႏွလံုး အရသာ ဆူဖီျဖစ္သင့္သည္။ ရူမီေျပာဆိုသည္မွာ- “အဘယ္အရာက သင့္ကို ဆူဖီျဖစ္ေစမည္နည္း၊ ဆူဖီအမည္ ခံၿပီး ေလာကီအလိုဆႏၵမ်ား၌…
အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းရာတြင္ မြတ္စလင္မ်ား၌ ထူးထူးျခားျခား တာဝန္ရွိ

အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းရာတြင္ မြတ္စလင္မ်ား၌ ထူးထူးျခားျခား တာဝန္ရွိ        လန္ဒန္နဲ႔မန္ခ်က္စတာတုိ႔မွာ အျပစ္မဲ့အရပ္သားေတြကို ေသေစတဲ့အထိ ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္းက အသိတရားမဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ ရပ္ေတြထဲက ေနာက္ဆံုးအၾကမ္းဖက္မႈ…