ဘယ္လို….ဘာေၾကာင့္…..အဘယ္ေၾကာင့္…..(ဆလိုင္းမွဴးထန္/သိပၸံဥယ်ာဥ္)

လူႏွင့္တိရစာၦန္ေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ေအာက္ဆီဂ်င္ကို မထုတ္လႊတ္ why don’t human beings and animals produce oxygen? အစာအာဟာရႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ထုတ္လုပ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းသည္…
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းအာ႐ံုမ်ားကို ဝိညာဥ္က ဦးစီးကြပ္ကဲျခင္း

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အရ အရွင္ျမတ္က ဖန္ဆင္းခံတိုင္းအား အရည္အေသြးကိုယ္စီ ခ်ီးျမႇင့္ေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ေျမပထ၀ီတြင္ရွိသမွ် အရာအားလံုးသည္ ၾကည္ျဖဴလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႏွစ္ၿမိဳ႕လ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ ကိုပင္ နာခံလိုက္နာေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔သည္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ကိုပင္…
ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုယ္စီရွိေနၾကေသာ အရာအားလံုး၏ေနာက္ကြယ္မွ အရွင္တစ္ပါး

သတၱဝါေတြက ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကိုထုတ္ေပးၿပီး အပင္မ်ားက ေအာက္စီဂ်င္ကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ အကယ္၍ ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသာမရွိခဲ့ရင္ သတၱဝါအားလံုးျဖစ္ေစ၊ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားျဖစ္ေစ ေအာက္စီဂ်င္အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း အသီးသီး သံုး ပစ္ၾကၿပီး…
မထင္မွတ္ေသာ ခန္းဆီးစေနာက္ကြယ္က ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာတစ္ပါး (ေဒါက္တာသက္ဝင္း(မိုးေစြ)/ေဆးပညာက႑)

လူကို အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာေတြကို ပါးစပ္(သို႔)ႏွာေခါင္းမွတစ္ဆင့္ ေအာ့အန္တဲ့နည္း (vomiting)နဲ႔ ထုတ္ပစ္လိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အဲဒီ အစားအေသာက္ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္လာမယ့္ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာ့အန္ျခင္းဆိုတာ ဦးေခါင္းတြင္း…
စၾကဝဠာႀကီး၏ အကြယ္မွေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

အရာရာတိုင္းရဲ႕တည္ရွိမႈတြင္ ၎တို႔ရဲ႕ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို သံုးသပ္ၾကပါစို႔။ ဖန္ဆင္းခံေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ ရိုးစင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စူး စမ္းေလ့လာၿပီး သဟဇာတျဖစ္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနမႈတို႔ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ၾကပါစို႔။ ပညာရွင္…
ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သဘာဝအခြင့္အလမ္း

သဘာဝနိယာမတရားနဲ႔ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အရာရာတုိင္းျဖစ္တည္လာတယ္လို႔ျမင္ျခင္း၊ ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျငင္းခံုျခင္းေဆြးေႏြးျခင္းဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရာရာတိုင္း အလိုအေလွ်ာက္တည္ရွိျခင္း၊ သဘာဝ အရျဖစ္တည္ျခင္းလို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဒါကိုထာဝရအမွန္တရားကဲ့သို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။…