မိဘေတြကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳေပးၾက – ၃(ပရဝင္း/ထံုးဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)

ဒီေန႔ေခတ္ ကာလႀကီးကေတာ့ သမုိင္းေခတ္ အဆက္ဆက္မွာထက္ မိဘေတြကို ဥေပကၡာျပဳ ပစ္ပယ္ ထားၾကတာေတြ ပိုၿပီး မ်ားလာေနပါတယ္။ တိုးတက္ထြန္းကားလွတဲ့ ဒီေခတ္အခါသမယႀကီးမွာ ကြ်န္မတို႔ အတြက္ ပိုၿပီး…
မိဘေတြကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳေပးၾက – ၂ (ပရဝင္း/ထံုးဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)

မိဘေတြအေပၚမွာ မွန္ကန္တဲ့နည္းႏွင့္ တန္ဖိုးထားႏိုင္တဲ့သူ၊ မိဘေတြကို ထာဝရရွင္ဘက္က ကရုဏာ ေတာ္ကို ရရွိေစရာ အေၾကာင္းခံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သူေတြဟာ ႏွစ္ဘဝလံုးမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။…
မိဘေတြကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳေပးၾက – ၁ (ပရဝင္း/ထံုးဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)

ဒီကမာၻေပၚမွာ ကြ်န္မတို႔တစ္ေတြကို ဂရုအစိုက္ဆံုး အၾကင္နာ အႀကီးဆံုးကေတာ့ ကြ်န္မတို႔တေတြရဲ႕ မိဘေတြပဲေပါ့ရွင္။ ဒါေပမဲ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိဘေတြကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေလးစား၊ ဂါရဝထားဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနၾကပါတယ္။ လူ…
ပညာေရးအားျဖင့္သာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္

တူရကီစကားလံုး “အေျခခံဝါဒီ” သို႔မဟုတ္ “တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ အသံုး အႏႈန္းျဖင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္အား အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ မၾကာခဏ ေဝဖန္သည္ကို သူက အစဥ္ျငင္း…
ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (၁)

ဆရာႀကီးဂူလန္၏အျမင္ ဂူလန္အျမင္အရ ဒီမုိကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ ျပည္သူက ျပည္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္၍ ျပည္သူကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းႏွင့္မတူဘဲ ျပည္သူကိုယ္စားအုပ္ခ်ဳပ္သူကို ေရြးခ်ယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၌ အမ်ားဆႏၵထက္…
ေခတ္သစ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္

တူရကီဖြားပညာရွင္ ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္၏ အေတြးအေခၚအေပၚ ဥေရာပႏွင့္ေျမာက္အေမရိကတို႔တြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ တခုတ္တရရွင္းလင္းပို႔ခ် ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလာၾကေသာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရိုက္စ္ (Rice)ႏွင့္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း (Georgetown)ကဲ့သို႔ေသာ…