ဝိညာဥ္သည္သာ လူ႔ဘဝရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္

ထာဝရအရွင္က ေလာကီေရးရာမွန္သမွ်ကို အေၾကာင္းတရားအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းတရားအေပၚ အေျခမခံတဲ့ ေလာကေတြလဲရွိတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ေလာက၊ ႐ုပ္မဲ့ေလာက၊ အတြင္းစိတ္၊ အတြင္းအဇၩတၱသဘာဝနဲ႔ ဝိညာဥ္ေလာကတို႔သည္ အေၾကာင္းတရားအေပၚ…
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၀ိညာဥ္ရဲ႕ ခံစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ျငင္းပယ္မႈ

လူသားအားလံုး၌ ရႈပ္ေထြးၿပီး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ခံစားခ်က္ ကိုယ္စီရွိၾကတယ္။ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ေပ်ာ္ ရႊင္ျခင္း၊ စိတ္ညစ္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကင္း မဲ့ျခင္း…
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ၿပိဳင္စံရွားျဖစ္ေစတဲ့ ဝိညာဥ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မ်ားက အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈက အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ႀကီးထြားသန္မာေစၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေစတယ္။ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ အတုိင္းအ တာ တစ္ခုသို႔ ေရာက္တဲ့အခါ…
ဝိညာဥ္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္လိုအပ္ပံု

အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္သာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေလာကီအရာနဲ႔မွ် မေရာေႏွာထားတဲ့ ဝိညာဥ္က မိမိရဲ႕ ထင္ေပၚမႈကို ေဖာ္က်ဴးရန္နဲ႔ ေလာကီလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ ေလာကီ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း အသံုးအေဆာင္မ်ားကို သံုးရတယ္။ ႐ုပ္ခႏၶာသက္သက္က…
ဝိညာဥ္သည္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွစ္ဌာနစလံုးနဲ႔ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း

တိရစာၦန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ဟူေသာ သေဘာထားအျမင္မရွိ၊ အရွင္ျမတ္ႀကိဳတင္စီမံျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ဤပစၥဳပၸန္တြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကတယ္။ အတိတ္ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ရဲ႕ ေဝဒနာနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပင္စိတ္ကို မခံစား ၾကေပ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကေတာ့ ေဝဒနာနဲ႔…
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းအာ႐ံုမ်ားကို ဝိညာဥ္က ဦးစီးကြပ္ကဲျခင္း

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အရ အရွင္ျမတ္က ဖန္ဆင္းခံတိုင္းအား အရည္အေသြးကိုယ္စီ ခ်ီးျမႇင့္ေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ေျမပထ၀ီတြင္ရွိသမွ် အရာအားလံုးသည္ ၾကည္ျဖဴလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႏွစ္ၿမိဳ႕လ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ ကိုပင္ နာခံလိုက္နာေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔သည္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ကိုပင္…
ဝိညာဥ္ဟာ အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္မ်ားအနက္မွ ျဖစ္တယ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သာမန္စိတ္ကူးထဲတြင္ရွိတဲ့ အပင္ေလာက၊ တိရိစာၦန္ေလာက၊ လူ႔ေလာက၊ ဂ်င္(န္)ေလာက အျပင္ တျခားေလာကမ်ားလဲ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမင္ႏိုင္တဲ့ ႐ုပ္ေလာကဆိုရင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံု ခံစားမႈကို…
အကြယ္ေလာကရဲ႕ တည္ရွိမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား

နာမ္ဝိညာဥ္တည္ရွိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ တခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာသံုးသပ္ ၾကပါစို႔။ ျဒပ္စင္မ်ားမွလြဲ၍ တျခားမည္သည့္အရာကမွ် အသက္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္မဟုတ္။ သိပၸံပညာက အသက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ မရွင္းျပႏို္င္ေခ်။…
အကြယ္ေလာကတည္ရွိျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံုခံစားမႈ စြမ္းရည္က ကန္႔သတ္မႈေဘာင္အတြင္းရွိတဲ့အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အာ႐ံုမ်ားနဲ႔ မခံစားႏိုင္တဲ့အရာမ်ားကို မရွိပါလို႔ မျငင္းႏိုင္ပါ။ အဲ့လို ျငင္းပယ္ျခင္းဟာလဲ ပညာရွိမဆန္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သိရွိထားတဲ့ တည္ရွိမႈေလာကကို…