ဆင္လိပ္ျပာေတြရဲ႕ တစ္မူူထူးျခား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္း သဘာဝ (သေျပလြင္/သုေတသနသိပၸံ)

ငွက္က်ားျဖဴေတြနဲ႔ ပံ်လႊားငွက္ေတြလို ငွက္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကမၻာ့တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကို ႏွစ္စဥ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေလ့ရိွတယ္ဆိုတာ သိၿပီးျဖစ္ၾကမွာပါ။ ငွက္ေတြအျပင္ ႏုိ႔တိုက္သတၱဝါေတြ၊ တြားသြားသတၱဝါ ေတြ၊ ငါးနဲ႔ လိပ္ျပာေတြေတာင္ တစ္ေနရာကေန…
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းအာ႐ံုမ်ားကို ဝိညာဥ္က ဦးစီးကြပ္ကဲျခင္း

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အရ အရွင္ျမတ္က ဖန္ဆင္းခံတိုင္းအား အရည္အေသြးကိုယ္စီ ခ်ီးျမႇင့္ေပးထားပါတယ္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ေျမပထ၀ီတြင္ရွိသမွ် အရာအားလံုးသည္ ၾကည္ျဖဴလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕မႏွစ္ၿမိဳ႕လ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ ကိုပင္ နာခံလိုက္နာေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တို႔သည္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ကိုပင္…
ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သဘာဝအခြင့္အလမ္း

သဘာဝနိယာမတရားနဲ႔ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အရာရာတုိင္းျဖစ္တည္လာတယ္လို႔ျမင္ျခင္း၊ ၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ျငင္းခံုျခင္းေဆြးေႏြးျခင္းဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အရာရာတိုင္း အလိုအေလွ်ာက္တည္ရွိျခင္း၊ သဘာဝ အရျဖစ္တည္ျခင္းလို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဒါကိုထာဝရအမွန္တရားကဲ့သို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။…
သဘာဝနိယာမတရားမ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

သဘာဝျဖစ္စဥ္အားလံုးနဲ႔ သဘာဝအစီအစဥ္အားလံုး၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုယ္စီ ရွိၾကတယ္။ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္၊ ေန႔နဲ႔ည၊ အျပဳသေဘာနဲ႔အပ်က္သေဘာ၊ အေကာင္းနဲ႔အဆိုး၊ အပူနဲ႔အေအး၊ လွပမႈနဲ႔ရုပ္ဆိုးမႈ၊ ဆဲြငင္အားနဲ႔တြန္းကန္ အား၊ ခဲေစျခင္းနဲ႔အရည္ေပ်ာ္သြားျခင္း၊ အေငြ႕ပံ်ျခင္းနဲ႔အစိုင္အခဲျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္…
သဘာ၀၊ သဘာ၀နိယာမတရားႏွင့္ အေၾကာင္းတရား

သဘာဝနိယာမတရားသည္ ပကတိတည္ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမည္ခံသာျဖစ္ၾကတယ္။ သီးသန္႔အျဖစ္အ ပ်က္ေတြနဲ႔ သဘာဝျဖစ္စဥ္ေတြကို ရွင္းျပတဲ့အခါ သဘာဝနိယာမတရားရဲ႕ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈလည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္လာတယ္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ သဘာဝျဖစ္စဥ္မ်ားရဲ႕ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ကြယ္ေနတဲ့စြမ္း…
တည္ရွိမႈ၏မူလအစႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းစြာေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ား

စၾက၀ဠာႀကီးရဲ႕သေဘာသဘာ၀အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊စၾကဝဠာႀကီးရဲ႕တည္ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊ အလယ္ေခတ္ ဥေရာပအေတြးအေခၚမ်ားသည္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ ဩဇာအာဏာ ေအာက္တြင္ ဖိထားခံခဲ့ရတယ္။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းက ေကာင္းကင္က်က်မ္း (သမၼာက်မ္းစာ)အေပၚ မီွခိုအားထားလြန္းၿပီး ေခတ္သစ္သိပၸံပညာကို ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈလို႔…
သဘာဝတကၠသိုလ္ (ဉာဏ္လြင္/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

ယခုေခတ္တြင္ အတန္းေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ကေလးငယ္ အမ်ားအျပားသည္ ႏြားႏုိ႔ကို ႏြားမႀကီးထံမွရမွန္း၊ ၾကက္ဥကို ၾကက္မႀကီးထံမွ ရမွန္းမသိၾကေခ်။ ထိုအရာအားလံုး ေရခဲေသတၱာထဲက လာသည္ဟုသာ ထင္ေန ၾကသည္။ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္…