အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၆)(နိဂံုး)

သစၥာရွိနာခံေတာ္မ်ားသည္ တရားအမွ်တဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူေသာအရွင္ အား အရွင့္လမ္းစဥ္ေပၚ အခိုင္အမာ ရပ္တည္၍ လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္သာ မွီခိုအားထားျပီး ထုိအရွင္က စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးအား စိုးမိုးႏိုင္ ေအာင္…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၅)

အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ အရွင့္ထံဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေၾကာင့္ ပီတိမ်က္ရည္ျဖာလ်က္ အနားယူၾကသည္။ ထုိစဥ္ အရွင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အရွင္ျမတ္အား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရ သည္ဟု ခံစားလ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္၌…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၄)

စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ေမတၱာရွင္တစ္ဦး၏ အျမင့္ ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ျမတ္ႏိုးဆံုး အရွင္၏ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ မိမိ၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ စိတ္မကူးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပီးျပည့္စံုမႈ အဆင့္ရရွိေစ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား စိတ္တည္ျငိမ္မႈ၊…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၃)

ေမတၱာကို ႏွလံုးသားခ်ိဳင့္ဝွမ္း၌ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ရြက္ဖ်င္တဲအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ မျငိမ္းသက္မႈ၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ႏွင့္ ေဘးဒုကၡ၊ အခ်ိဳ ႏွင့္ အစပ္၊ စိတ္သက္သာမႈ…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၂)

အရွင္ျမတ္ကို နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာအခါ ေၾကြးရွင္ကဲ့သို႔ မျပဳမူဘဲ ေၾကြးတင္သူအျဖစ္သာ အစဥ္အျမဲ ခံစားေလ့ရွိၾကသည္။ ရာဘီယာ အလ္အဒါဝီယာသခင္မ၏  ေအာက္ပါသံုးသပ္ခ်က္က မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းပါ သည္။ “အရွင့္ထံမွ…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၁)

ပီတိခံစားရေလေလ ႏွလံုးသားထဲ၌ သူတို႔၏ ဆုေတာင္းသံလည္း ပို၍ က်ယ္ေလာင္လာေလေလ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အရွင္ျမတ္အား ခဝပ္နာခံ လ်က္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းတြင္ မည္သည့္အခါမွ် မတင္းတိမ္ၾကေပ။ “ခဝပ္နာခံမႈ၌…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၁၀)

အမွန္မွာ ေမတၱာသည္ ဘုရင္ျဖစ္ျပီး ႏွလံုးသားသည္ ဘုရင္၏ ပလႅင္ျဖစ္ သည္။ အေဝးဆံုးေထာင့္တစ္ေနရာကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ တမ္းတ၍ ဝတ္ျပဳရာ အခင္းေပၚ ညည္းညဴခ်က္ ထုတ္ေဖာ္ေနျခင္းသည္…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၉)

မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ လူသားေခါင္းေဆာင္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ဖန္ ဆင္းရွင္ေနရာ၌ ထား၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကျပီး ယံုၾကည္သူမ်ားက တစ္ပါးတည္းေသာ ဖန္ဆင္းရွင္၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈအတြက္ လူသားအားလံုးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။ အရွင့္သိစိတ္မျပတ္ထားေသာ…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၈)

ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အရွင္ျမတ္အား စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္ေတာ္၊ ဆႏၵ ေတာ္ ႏွင့္ ကိုးကြယ္ထုိက္ေသာ အရွင္အျဖစ္ ႏွလံုးသြင္းထားလ်က္ အေကာင္းအ ဆိုး၊ အက်ိဳးဆက္အားလံုးထက္ ပို၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသည္။…
အရွင္ျမတ္၏ေမတၱာ (အပိုင္း-၇)

ေမတၱာပြားလိုသည့္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵေၾကာင့္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ သို႔မ ဟုတ္ အခိုးအေငြ႕ကင္းသည့္ မီးဖိုႀကီးပမာ အတြင္းအဇၩတၱ၌ ပူေလာင္မႈ ခံစားၾက သည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခံစားခ်က္အား…