ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအျမင္ (၃)

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆန္႔က်င္ေဝဖန္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ ပညာေရးစနစ္မွာ ဆရာႀကီးအေပၚ သိပၸံႏွင့္ဘာသာတရားကို မည္သည့္အခါမွ် ေပါင္းစည္းမေပးႏိုင္ သည့္ခါးသီးေသာ ရုန္းကန္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဆယ့္ကိုးရာစုမွ ႏွစ္ဆယ္ရာစုကာလအတြင္း…
မွတ္ဉာဏ္ဘာေၾကာင့္နည္းလာရ (လွဘြဲ႕ျဖဴ/စိတ္ပညာ)

မွတ္ဉာဏ္ဘာေၾကာင့္နည္းလာရ (လွဘြဲ႕ျဖဴ/စိတ္ပညာ) မွတ္ဉာဏ္ဆိုတာ ဦးေနွာက္ရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သိလာရတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ ေတြကို အဲဒီမွတ္ဉာဏ္ကပဲ မွတ္သားထားေပးသလို အရင္ကသိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔လည္း…
ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈ (ဉာဏ္လြင္/အေတြးရႈေထာင့္)

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚမႈ ဉာဏ္လြင္/အေတြးရႈေထာင့္ ေဖာင္တိန္မဂၢဇင္း (The Fountain Magazine) က ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ အာမက္ဇီေဝးလ္ (Nobel Laurate Ahmed Zewail) နွင့္…
ဆရာၾကီး မုဟမၼဒ္ဖသ္ဟုလႅာဟ္ဂူလန္၏ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း

    အစၥလာမ့္ေရးရာ ပညာရွင္ႏွင့္ ဒႆနပညာရွင္ၾကီး ၎အျပင္ လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ စာေရး ဆရာႏွင့္ စာဆိုတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ မုဟမၼဒ္ဖသ္ဟုလႅာဟ္ ဂူလန္ကို တူရကီႏိုင္ငံ…
မြတ္စလင္အစစ္အမွန္သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမျဖစ္ႏိုင္ (ဆရာၾကီးဂူလန္)

ကမာၻမွာ အစၥလာမစ္ႏုိင္ငံဟူ၍ မရွိ၊ မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားသာ ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Secularism ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သီးျခားစီထားရွိေသာ စနစ္ သို႔မဟုတ္…
သေဘာထားႀကီးမႈကို အေျခခံေသာ လမ္းစဥ္မွ ျပန္မလွည့္  (ဆရာၾကီးဂူလန္)

မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ အရာမ်ားကို ကမာၻျဂိဳဟ္၌လည္း အစဥ္အျမဲ အတည္ျပဳေထာက္ခံၾကသည္။ ထုိသို႔အျပဳသေဘာေဆာင္ ေထာက္ခံအားေပးေသာ လကၡဏာမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရသည္။ အထင္ရွားဆံုး လကၡဏာမ်ားမွာ ေနရာတုိင္း ေမတၱာ…
ဖန္ဆင္းရွင္ေၾကာင့္သာ ဖန္ဆင္းခံမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း (ဆရာၾကီးဂူလန္)

ေမတၱာသည္ ျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ ၎၏အႏွစ္သာရကို တည္ျမဲေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ျပီး ဖန္ဆင္းခံအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ အခိုင္မာဆံုး ေႏွာင္ ႀကိဳးျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာအတြင္းရွိ အရာခပ္သိမ္းသည္ အရွင္ျမတ္၏ လက္ ရာေတာ္မ်ားျဖစ္ၾက…
သေဘာထားႀကီးမႈျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဆာက္တည္ျခင္း (ဆရာၾကီးဂူလန္)

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သုခဘံုနန္း လက္လြတ္ခံရျခင္းႏွင့္အတူျမင့္ျမတ္သည့္ စရိုက္အမူအက်င့္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဆံုးရႈံးခဲ့ရျပီ။ အသိပညာဗဟုသုတ၊ သုေတသန၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ နည္းစနစ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္ ႏွင့္ ေနရာဌာန၊ အခ်င္းခ်င္းရိုင္းပင္းကူညီျခင္း…
ဆရာၾကီးဂူလန္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာၾကီးေျပာသမွ်သည္ ေခတ္သစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အလြန္ အေရးပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔မွာ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဘက္ႏွစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္က အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တစ္မူထူးျခားေသာ အရည္အေသြးကိုယ္စီျဖင့္(ဇီဝျဖစ္စဥ္) ကြဲျပား ျခားနားစြာ…
ဂူလန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္

Dr.Thomas Michel S.J “ပညာေရးအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကုိ မကူညီမေထာက္ပံ့ သေရြ႕ကာလပတ္လံုး ၎တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ေထာင္ ေခ်ာက္ထဲ၌ပိတ္မိေနလိမ့္မည္၊ သူတို႔ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္မ့ဲသြား လာလႈပ္ရွားလ်က္ စိတ္အလိုဆႏၵေနာက္ကိုသာ တေကာက္…