ပင္ကိုဉာဏ္စြမ္းရည္ရွိေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အမ်ဳိးအစားမ်ား (ဖိုးဖိုးသက္/ပညာေရး)

ကမာၻေပၚရွိ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပညာေရးက႑အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါတယ္။ ဒီက႑ေတြကေတာ့ သီးျခားပညာေရး၊ စုေပါင္းပညာေရးနဲ႔ သီးသန္႔တစ္ဦးခ်င္းပညာေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁။       သီးျခားပညာေရးစနစ္ သီးျခားပညာေရးစနစ္ဆိုတာကေတာ့ ေက်ာင္းသား/သူေတြကို အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး…
ပညာပါရမီရွိေသာ ကေလးမ်ား (ဖိုးဖိုးသက္/ပညာေရး)

လူသားအသီးသီးမွာ မတူညီတဲ့ စြမ္းရည္ေတြရွိၾကပါတယ္။ က႑တစ္ခုမွာ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာ တျခားက႑ေတြမွာေတာ့ အဲဒီေလာက္ ကြ်မ္းခ်င္မွ ကြ်မ္းက်င္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕ ကေလးေတြက ေမြးရာပါထူးခြ်န္တဲ့လူေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။…
ပညာေရးအားျဖင့္သာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္

တူရကီစကားလံုး “အေျခခံဝါဒီ” သို႔မဟုတ္ “တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ အသံုး အႏႈန္းျဖင့္ ဆရာႀကီးဂူလန္အား အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ မၾကာခဏ ေဝဖန္သည္ကို သူက အစဥ္ျငင္း…
ပညာသင္ၾကားေပးသူႏွင့္ ပညာမွ်ေဝေပးသူ

ဆရာႀကီးက “ပညာမွ်ေဝေပးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ မတူညီေပ။ လူအမ်ားစုက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပညာမွ်ေဝသင္ေပးသူအေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းပါးသည္”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့၏။ ၎တို႔ႏွစ္ခုၾကားကြာဟခ်က္မွာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာမွ်ေဝသင္ၾကားေပးသူတို႔တြင္ တူညီေသာ သင္ၾကား…
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဆရာမ်ား၏အေရးပါပံု

ေခတ္သစ္ပညာေရးစနစ္၏ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈက နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာအေတြးအေခၚမ်ား၊ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည့္အေတြးမ်ား၊ နက္ရႈိင္းသည့္ခံစားခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အားျမတ္ႏိုးျခင္း၊ နာမ္ေရးရာစိတ္ ဝင္စားမႈစေသာ ရုပ္မဲ့တန္ဖိုးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးေစ်းကြက္ လည္ပတ္ေစမည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမႇင့္ေရးကိုသာ ရည္ရြယ္ေစ၏။…
ဆရာႀကီးဂူလန္၏ပညာေရးအေတြးအေခၚေပၚ ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္း

ဆရာႀကီး၏ပညာေရးစနစ္သစ္ အဆိုျပဳျခင္းကို သူ႔အမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ား၌ လက္ ေတြ႕က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ လူတုိင္းက လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းမရွိေသးေပ။ အထူး သျဖင့္ ဆရာႀကီး၏ဇာတိေျမ တူရကီႏိုင္ငံက အဆိုပါပညာေရးစနစ္သစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္…
ဆရာေကာင္းမပီသေအာင္ ဖန္တီးတဲ့ အျပဳအမူ (မီးမီးျမင့္သူ/ပညာေရး)

ဆရာ-တပည့္ ဆက္ဆံေရး တစ္နည္းေျပာရရင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈဟာ ထိေရာက္တဲ့ သင္ ၾကားေရးျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ျပဳမူ ေဆာင္ ရြက္ပံု၊ ဒါမွမဟုတ္…
သဘာဝတကၠသိုလ္ (ဉာဏ္လြင္/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

ယခုေခတ္တြင္ အတန္းေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ကေလးငယ္ အမ်ားအျပားသည္ ႏြားႏုိ႔ကို ႏြားမႀကီးထံမွရမွန္း၊ ၾကက္ဥကို ၾကက္မႀကီးထံမွ ရမွန္းမသိၾကေခ်။ ထိုအရာအားလံုး ေရခဲေသတၱာထဲက လာသည္ဟုသာ ထင္ေန ၾကသည္။ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္…