ဘယ္လိုေရမ်ဳိးကို ေသာက္သင့္သလဲ (မမခ်ဳိ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

        ျမစ္ေရဟာ တြင္းေရထက္ပိုၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ညစ္ညမ္းမႈမရွိဘဲ သန္႔ စင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျဖတ္ၿပီး စီးဆင္းလာတဲ့ ျမစ္ေရဟာ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး…
ေရပမာဏ ဘယ္ေလာက္ေသာက္ၾကမလဲ (မမခ်ဳိ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

ေရွ႕ေခတ္ေတြးေခၚပညာရွင္တို႔က အသက္ရွင္ ရည္တည္ဖို႔ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြအေနႏွင့္ ေရ၊ ေျမ၊ မီးႏွင့္ ေလတုိ႔ျဖစ္တယ္လို႔ ေတြးဆခဲ့ၾကတယ္။ ဒီကေန႔ ေခတ္မွာေတာ့ တျခားအစိတ္အပိုင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း လို အပ္ေသးတယ္ဆိုတာကို…
သက္ရွိေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ ေရ (မီးမီးျမင့္သူ/သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္)

ကမာၻေပၚမွာ ေရထုထည္ ကုဗကီလိုမီတာေပါင္းသန္း ၁၃၆ဝ ရိွပါတယ္။ သမုဒၵရာေတြ၊ ေရကန္ေတြ၊ ျမစ္ေတြ၊ ေလထုနဲ႔ ေျမေအာက္ေရေအာင္းလႊာေတြမွာရိွတာေတြ၊ ေရခဲျမစ္ေတြနဲ႔ နွင္းေတြထဲမွာ ခဲေနတာေတြ စတဲ့ကမာၻ ေပၚက…
ကုလားအုတ္ႀကီးေတြက ေပးတဲ့လက္ေဆာင္ (သေျပလြင္/သဘာဝသိပၸံ)

ကုလားအုတ္ဆိုတာ ဧရာမသတၱဝါႀကီးေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကို သဲကႏာၱရသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ေရွးယခင္က တည္းကစလို႔ အစဥ္အဆက္အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕လမ္းေလွ်ာက္ဟန္က သေဘၤာႀကီးေရြ႕ေနတာနဲ႔ တူတာ ေၾကာင့္ ကႏာၱရသေဘၤာလို႔လည္း ေခၚခဲ့ၾကတယ္။ ကုလားအုတ္ဟာ သူ႔ခႏၶာကိုယ္တစ္ဖက္တည္းမွာရွိတဲ့…
သဘာဝနိယာမတရားမ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

သဘာဝျဖစ္စဥ္အားလံုးနဲ႔ သဘာဝအစီအစဥ္အားလံုး၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုယ္စီ ရွိၾကတယ္။ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္၊ ေန႔နဲ႔ည၊ အျပဳသေဘာနဲ႔အပ်က္သေဘာ၊ အေကာင္းနဲ႔အဆိုး၊ အပူနဲ႔အေအး၊ လွပမႈနဲ႔ရုပ္ဆိုးမႈ၊ ဆဲြငင္အားနဲ႔တြန္းကန္ အား၊ ခဲေစျခင္းနဲ႔အရည္ေပ်ာ္သြားျခင္း၊ အေငြ႕ပံ်ျခင္းနဲ႔အစိုင္အခဲျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္…
အသက္ႏွင့္ သက္ရွိသက္မဲ့မ်ားကေျပာေသာ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္

သလဲသီးတစ္လံုးျဖစ္ေပၚတည္ရွိေရးအတြက္ ေျမဆီ၊ ေရ၊ ေလ၊ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ တျခားအရာမ်ားစြာက ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အဖိုးအခကို သင္ ဘယ္လိုေပးေဆာင္မလဲ။  ထိုအရာအားလံုးဟာ အသိတရား ကင္းမဲ့ၾကၿပီး တစ္ပါးတည္းေသာ…