ေဟ့ေမာင္ေမာင္ ဒို႔ကမင္းရဲ႕ “ႏွာေခါင္း” ေပါ့.. – ၃ (ေဒါက္တာသက္ဝင္း/ၾကည့္၊ေတြး၊ယံု)

သင့္ရဲ႕ ဦးေခါင္းခြံသည္လည္း ေလခိုေအာင္းႏိုင္ေသာ ေခါင္းေပါက္ (Sinuses) ၄စံုရွိၿပီး၊ ကြ်န္ေတာ့္၏ နံ ေဘးႏွင့္ ပါးမ်ား၏ ေနာက္ဘက္တြင္ ရွိသလို နဖူး၏ေနာက္ဘက္ ကြ်န္ေတာ့္၏အထက္မွာ တည္ရွိေနပါတယ္။…
ေဟ့ေမာင္ေမာင္ ဒို႔ကမင္းရဲ႕ “ႏွာေခါင္း” ေပါ့.. – ၂ (ေဒါက္တာသက္ဝင္း/ၾကည့္၊ေတြး၊ယံု)

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ႏွာေခါင္းဝေပါက္မွာ ေလကို စစ္ေသာ အေမႊးမွား ထားရွိကာ ကြ်န္ေတာ့္အေနာက္ပိုင္းရွိ အတြင္းပိုင္းကို ခြ်ဲထြက္ေသာ ခြ်ဲေျမွး ျမဴကိုစာ (mucosa) ျဖင့္ က်ပ္ထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏…
ေဟ့ေမာင္ေမာင္ ဒို႔ကမင္းရဲ႕ “ႏွာေခါင္း” ေပါ့.. – ၁ (ေဒါက္တာသက္ဝင္း/ၾကည့္၊ေတြး၊ယံု)

အလင္းေရာင္ကို မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရသလို နားျဖင့္ အသံမ်ားကို ၾကားရပါတယ္။ ထိုအဂၤါမ်ားသည္ မိမိတို႔ အား မည္သို႔ လွပအႏုပညာေျမာက္ေအာင္ ဖန္ဆင္းထားသည္ကို ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အႏုစိတ္ရႈပ္ေထြးေအာင္ ႏွင့္…
ေဟ့ ေမာင္ေမာင္… ငါက မင္းရဲ႕လွ်ာကြ- (၃) (ေမာင္မင္းႏိုင္/ၾကည့္၊ေတြး၊ယံု)

ေဟ့ေမာင္ေမာင္… မင္းကို ႀကံဳတုန္းေျပာရဦးမယ္။ အရသာေတြ အေျမာက္အျမားရွိတဲ့ အထဲမွာမွ အဓိကအုပ္စုႀကိး ေလးခုရွိတယ္ကြ။ တခ်ဳိ႕အတြက္ အရသာဖုေတြကေတာ့ က်ဳပ္ရဲ႕ ေရွ႕ပိုင္းနားမွာရွိတယ္။ အငန္အရသာခံစားႏုိင္ဖို႔က ေတာ့ က်ဳပ္ရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္…
ေဟ့ ေမာင္ေမာင္… ငါက မင္းရဲ႕လွ်ာကြ- (၂) (ေမာင္မင္းႏိုင္/ၾကည့္၊ေတြး၊ယံု)

ကဲ… ေမာင္ေမာင္ေရ က်ဳပ္ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုကေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မသိၾကဘူးဗ်။ က်ဳပ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈက ပါးစပ္အေခါင္း (အာေခါင္) ထဲမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ဖိအားတစ္ခုကို ျဖစ္ေစတယ္ဗ်။ ဒီဆန္႔က်င္ဘက္ ဖိအားက…
ေဟ့ ေမာင္ေမာင္… ငါက မင္းရဲ႕လွ်ာကြ- (၁) (ေမာင္မင္းႏိုင္/ၾကည့္၊ေတြး၊ယံု)

ေမာင္ေမာင္ေရ…         ငါက မင္းကိုယ္စား အခုေျပာေနတာေနာ္၊ မင္းရဲ႕ဆႏၵေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕စရာေတြနဲ႔ မင္းႀကိဳက္တာတို႔မႀကိဳက္တာတို႔ေပါ့ကြာ။ မင္းရဲ႕ႏွလံုးသားထဲက ခံစားခ်က္ေတြကိုေရာ၊ မင္းရဲ႕ စိတ္ထဲက ေတြးေနတဲ့အရာကို ေရာ မင္းေျပာျပႏိုင္တယ္။…
ပင့္ကူအိမ္ေလးမွသည္ – (၄) (K. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္/ဇီဝသိပၸံ)

ဒီမွာမိတ္ေဆြ … ပင့္ကူအမ်ားစုက တစ္ေကာင္တည္းေနၾကတာကြ။တခ်ဳိ႕ပဲ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ ကပ္ေနၾကတယ္၊ အတူတူ အမဲလိုက္ၾကတယ္ကြ။ က်ဳပ္တို႔ေတြရဲ႕ အမဲလိုက္နည္းေတြကလည္း စံုမွစံုပဲေဟ့။ ဘိုးလပ္စ္ ပင့္ကူ (Cladomelea Longipes)ေတြက…
ပင့္ကူအိမ္ေလးမွသည္ – (၃) (K. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္/ဇီဝသိပၸံ)

ဒီမွာမိတ္ေဆြ … လက္ရာေတာ္ရွင္ရဲ႕ ကရုဏာေတာ္ကေတာ့ အဆံုးအစမဲ့ပါပဲ။ အဲဒီအရွင္က က်ဳပ္အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔ လိုအပ္ တဲ့ ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြ အားလံုးကအစ အေသးစိတ္ကို ေထာက္ပံ့ခီ်းျမွင့္ခဲ့တာေလ။ မတူကဲြျပားတဲ့ ထုတ္လုပ္ေရးအခန္း…
ပင့္ကူအိမ္ေလးမွသည္ – (၂) (K. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္/ဇီဝသိပၸံ)

က်ဳပ္တို႔ ပင့္ကူေတြထဲမွာ အမ်ားစုက အနည္းဆံုးပိုးဂလင္းႏွစ္မ်ဳိးေလာက္ေတာ့ ရိွတယ္ခင္ဗ်။ တည္ေဆာက္ပံုခ်င္း (structure)ေရာ စစ္ရည္ထုတ္ခ်င္း (secretions)ပါ မတူၾကဘူးေပါ့ မိတ္ေဆြ။ က်ဳပ္တို႔ဟာ မတူညီတဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘယ္ဓာတုအခ်ဳိးစားကို သင့္ေတာ္သလို…
ပင့္ကူအိမ္ေလးမွသည္ – (၁) (K. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္/ဇီဝသိပၸံ)

လူေတြမ်ား ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေၾကာက္ၾကသလဲဆိုရင္ ‘ပင့္ကူေၾကာက္ေရာဂါ’ [Arachnophobia (fear of spider)’ ဆိုၿပီးေတာ့ေတာင္ အသစ္တီထြင္လိုက္ၾကေသး။ ဒါက တကယ္လဲြခ်က္ပဲခင္ဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဘာ တစ္ခုမွ က်ဳပ္ဒုကၡမေပးခဲ့ပါဘူးဗ်ာ။…