လူ႔ေလာကအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ (ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း/စိတ္ပညာ)

ေမတၱာတရားဆိုတာ ေလာကမွာ မရွိမျဖစ္ အလိုအပ္ဆံုးရာ တစ္ခုပါပဲ။ ေမတၱာတရားဟာ အရႊန္းလက္အေတာက္ပဆံုးေသာ အလင္းျဖစ္သလို သက္ရွိတုိင္းရဲ႕ စြမ္းအားႀကီးတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ျခင္းဟာ အဲဒီခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ပဲ ရန္အေပါင္းကို ေအာင္ႏုိင္ပါတယ္။…