ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး လက္ေတြ႕ က်က် လုပ္ေဆာင္သည့္ မြတ္စလင္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး

ယံုၾကည္သူမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ၎ကိုလက္ ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏူရ္စီ၏ေနာက္လိုက္မ်ားက မည္သို႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္နည္း။ တစ္ခါတစ္ရံ အား ေပးအားေျမႇာက္ျပဳ၍လည္းေကာင္း တစ္ခါတစ္ရံ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကမာၻေျမႀကီး၌…
ဘဒီအြဇၨမာန္စအီးဒ္ႏူရ္စီ-ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုေထာက္ခံ အားေပးေသာ မြတ္စလင္ဆရာႀကီးတစ္ပါး

        ေခတ္သစ္တူရကီသမုိင္းတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၏ ခရစ္ယာန္-မြတ္စလင္ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးေရးဆုိင္ရာအေတြးအေခၚႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေထာက္ျပ၍ ကြ်န္ေတာ္၏အျမင္ကို သရုပ္ေဖာ္ရွင္းျပလိုသည္။ ဒုတိယေျမာက္ဗာတီကန္ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မေပၚထြက္မီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ၂၀ရာစု၏…
ဗဟုလူမႈရပ္ဝန္းတစ္ခုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သေဘာထားႀကီးမႈ : ဘံုစံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံစံုယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ႀကီးမွ “ဗဟုလူမႈရပ္ဝန္းတစ္ခုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သေဘာ ထားႀကီးမႈ :ဘံုစံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ က်င္းပေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဦးစြာေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳပါရေစ။ ယခုလိုမ်ိဳး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳး…
ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္အေပၚရူမီ၏လႊမ္းမိုးမႈ

ရာစုႏွစ္ရွစ္ခုေက်ာ္လြန္သည့္တုိင္ ရူမီ၏အေရးအသားမ်ားက မြတ္စလင္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သာမန္ယံု ၾကည္သူႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအေပၚ ဆက္လက္ဩဇာလႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္သည္။ အစၥလာမ့္သစၥာတရားႏွင့္ ဘဝကို မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္နားလည္မႈစြမ္းရည္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပးလ်က္ ရူမီ၏အေတြးအေခၚအား အတြဲေလးတြဲရွိေသာ အစၥလာမ့္ နာမ္ေရးရာစာအုပ္မ်ားတြင္…
ရူမီ၏ခမ္းနားမႈ

အလယ္ေခတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကည္သည့္ ကဗ်ာဆရာမ်ားအနက္ ေခတ္သစ္ကမာၻႀကီးအေၾကာင္းကို အရွင္းလင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးေျပာၾကားခဲ့သူက ဂ်လာလြဒၵီန္ရူမီသခင္ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ကမာၻက သူ႔ အား “ေမာင္လာနာ” (ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆရာႀကီး) တစ္ဦးအျဖစ္သိထားသည္။ ဆိုရလွ်င္ စိန္႔လူးဝစၥလိုပင္။…
ဆူဖီဝါဒ၏ လူသားအေပၚသြန္သင္မႈ

မြတ္စလင္တစ္ဦးက တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ စိတ္ထားကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္၊ အတုိက္အခံ မ်ားႏွင့္ မလိုမျပည့္မႈအတြက္ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္၊ ေန႔စဥ္ဘဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနမႈ မ်ားအား ဇြဲလံု႔လဝီရိယအျပင္ သည္းခံႀကံ႕ခိုင္မႈျဖင့္ပါ မည္သို႔ျပဳမူရမည္ စသည္တို႔ကို…
အစၥလာမ္ႏွင့္ ဆူဖီဝါဒ

ဂူလန္က မိမိကုိယ္ကို ဆူဖီဝါဒီဟု မည္သည့္အခါမွ်မေျပာခဲ့ေပ။ အမည္ခံဆူဖီတစ္ဦးထက္ စိတ္ႏွလံုး အရသာ ဆူဖီျဖစ္သင့္သည္။ ရူမီေျပာဆိုသည္မွာ- “အဘယ္အရာက သင့္ကို ဆူဖီျဖစ္ေစမည္နည္း၊ ဆူဖီအမည္ ခံၿပီး ေလာကီအလိုဆႏၵမ်ား၌…
ဆူဖီလမ္းစဥ္ဆုိသည္မွာ

သေစာင္ဝုဖ္ေခၚ ဆူဖီလမ္းစဥ္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စြႏၷသ္ေပၚအေျခခံသည့္ မည္သည့္ အစၥလာမ့္လမ္းစဥ္ႏွင့္မွ် ဝိေရာဓိျဖစ္ဖြယ္ရာမရွိပါ။ ဝိေရာဓိျဖစ္ဖို႔ေနေနသာသာ တျခားဘာသာေရး သိပၸံမ်ားကဲ့သို႔ ပင္ က်မ္းျမတ္ႏွင့္စြႏၷသ္တြင္လည္းေကာင္း၊ က်မ္းျမတ္ႏွင့္ကုရ္အာန္ေပၚအေျခခံ၍ အစၥလာမ့္အေစာပိုင္းကာလ၌ ေပၚခဲ့ေသာ…
ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္ႏွင့္ ဆူဖီဝါဒ

ဆရာႀကီးဂူလန္၏ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ပါသည့္ အဓိကဆိုလိုရင္းသေဘာ ကို အေသအခ်ာေလ့လာလိုသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမဆံုးသိခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ သူ ဆူဖီတစ္ဦးဟုတ္၊ မဟုတ္ဟူသည့္ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဘဝအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဆရာႀကီးက”သူ၏လႈပ္ရွားမႈမွာ ဆူဖီ လမ္းစဥ္သစ္ကို…
ေခတ္သစ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္

တူရကီဖြားပညာရွင္ ဖသ္ဟြလႅာဟ္ဂူလန္၏ အေတြးအေခၚအေပၚ ဥေရာပႏွင့္ေျမာက္အေမရိကတို႔တြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ တခုတ္တရရွင္းလင္းပို႔ခ် ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလာၾကေသာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရိုက္စ္ (Rice)ႏွင့္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း (Georgetown)ကဲ့သို႔ေသာ…